Koronareglene i sommer

IKKE I ÅR: Innreisereglene som gjelder frem til 20. august tilsier at vi neppe kan reise til Sverige med båten denne sommeren heller.
IKKE I ÅR: Innreisereglene som gjelder frem til 20. august tilsier at vi neppe kan reise til Sverige med båten denne sommeren heller.

Legg ferien til hjemlige farvann

Så langt Båtmagasinet erfarer tyder alt på at kravet om testing og karantenehotell for såkalt unødvendige fritidsreiser også vil gjelde for fritidsbåtfolket i sommer. Skal man følge anbefalingene, bør også båtferien innenlands skje i nærområdene.

Publisert Sist oppdatert

I slutten av mai er det fortsatt uklart hvordan fritidsbåtfolket rent praktisk skal forholde seg til reglene for grensepassering denne sommeren.

De signalene Båtmagasinet har fått fra blant andre Politidirektoratet, som samsvarer med de som er gitt på regjering.no med virkning fra 15. mai i år, tilsier at kravet om testing og karantenehotell per i dag gjelder både nordmenn som returnerer med fritidsbåt fra utlandet, for eksempel Sverige eller Danmark, eller utenlandske fritidsbåter som skal feriere i norsk farvann. Myndighetene jobber i slutten av mai fortsatt med å få på plass en veiledning og praktiske løsninger for hvordan denne typen grensepasseringer med fritidsbåt skal håndteres.

IKKE ÅPNE: Fasilitetene i Stavern Gjestehavn er fortsatt stengt for publikum.
IKKE ÅPNE: Fasilitetene i Stavern Gjestehavn er fortsatt stengt for publikum.

Grensepasseringer

Det gjelder fortsatt svært stenge innreiseregler til Norge. I utgangspunktet må reisende regne med at innreiseforbudet til Norge vil gjelde frem til 20. august, ifølge regjeringen.no. Regjeringen anbefaler fortsatt nordmenn å unngå unødvendige utenlandsreiser. Alle reisende som returnerer fra en unødvendig utenlandsreise må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Per 17. mai gjelder dette alle land i Europa, med unntak av noen regioner i Finland. Hvordan gjenåpningsplanen, koronapass og så videre vil påvirke dette, er det for tidlig å si noe om, ifølge blant andre Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Per i dag er det seks havner som er utpekt som grensepasseringssted for dem som kommer sjøveien til Norge. Disse havnene er per 20. mai 2021:

· Bergen havn

· Risavika havn

· Kristiansand havn

· Langesund havn

· Larvik havn

· Sandefjord havn

Samtlige er kommersielle havner som ikke er egnet til å håndtere testing eller har karanteneløsninger for fritidsbåter, ifølge Henning Teigene i Kystverket.

Politidirektoratet har ansvaret for grensepasseringer for personer, og pressevakt Roar Hansen opplyser at en avklaring rundt disse problemstillingene ventes før sommeren.

- Det pågår et arbeid med dette og det vil komme en orientering om kort tid, ifølge Hansen.

- Justisdepartementet jobber med retningslinjer for hvordan dette skal praktiseres. Det vil ikke gjelde andre innreiseregler for fritidsbåtfolk enn for dem som kommer med fly eller landeveien, men vi jobber med å få på plass retningslinjer for hvordan båtfolk skal forholde seg rent praktisk til innreisereglene, blant annet hvordan innreisetesting og karantenehotell skal organiseres. Sannsynligvis blir noen havner utpekt til dette, sier Roar Hansen i Politidirektoratet.

Så langt Båtmagasinet erfarer, er det når man trår i land fra en båt etter en grensepassering at man må forholde seg til innreisereglene. Siden det ikke er praktisk mulig å ha et testsenter i alle norske småbåthavner, må innreisende frivillig oppsøke en grensestasjon for å følge reglene.

Ulovlige grensepasseringer og brudd på plikt til å teste seg for Covid-19 ved innreise, kan straffes med betydelig bøter eller fengsel.

Hvilke havner som i sommer kan ta imot fritidsbåter fra utlandet er fortsatt ikke avklart i slutten av mai.

Ifølge regjeringen.no vil det innen 15. juni bli vurdert å åpne for fritidsreisende fra Norden, og innen 20. juli vil det vurderes å åpne for enkelte andre nærliggende europeiske land.

Båtferie i Norge

Fritidsreiser med båt i Norge omfattes av anbefalingene for fritids- og feriereiser innenlands. I slutten av mai er det fortsatt anbefalt å unngå unødvendige fritidsreiser. Det anbefales at man bare reiser med de man bor med eller tilsvarende nære, og at innkjøpene gjøres før avreise. Det er også anbefalt å sette seg inn i hvilke tiltak som gjelder i kommunen man reiser til.

KORTREIST: Skal man følge anbefalingene, er det skjærgården i eget nærområde og god avstand som gjelder denne sommeren.
KORTREIST: Skal man følge anbefalingene, er det skjærgården i eget nærområde og god avstand som gjelder denne sommeren.

Ifølge Helsedirektoratets reiseråd kan man dra på reiser innenlands i Norge hvis man er beskyttet. Som beskyttede personer regnes disse gruppene:

· Er fullvaksinert.

· Har fått én vaksinedose, og det har gått 3 til 15 uker etter de fikk dosen.

· Har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

I praksis innebærer det at fritidsbåtreiser for personer som ikke faller inn under en av disse tre kategoriene ikke er i tråd med dagens anbefalinger.

- Det er neppe i tråd med nasjonale anbefalinger å reise over store avstander med fritidsbåt for øyeblikket, mener Henning Teigene i Kystverket.

- Småbåtfolket bør følge med og vente litt med ferieplanleggingen de neste tre-fire ukene, sier Teigene, som mener det kan være fornuftig å planlegge med tanke på å feriere med båt i områdene nær der man bor denne sommeren.

Åpent i Stavern - med stengte fasiliteter

Inger Kristine Grønvold, som leder Stavern Gjestehavn, ser frem til sesongen, men med klare restriksjoner.

- Jeg ser for meg at vi får en enda større sesong enn i fjor. Til tross for at vi ikke fikk åpnet gjestehavna før 17. juni, hadde vi rekord med en økning på cirka 480 båter i 2020 sammenlignet med 2019. Jeg tror vi slår den i år, sier Grønvold, som vi snakket med i slutten av mai.

- Gjestehavna åpen, men per nå er alle fasilitetene stengt. Det har ikke vært noen sure miner fra båtgjestene på grunn av det. Gjennomgående er de glade for at havna er åpen. Båtene har muligheten til å ligge utenpå hverandre, men hvis det er en båt som allerede ligger til kai, og de ikke ønsker å ha noen på utsiden, så ønsker jeg at alle skal respektere det.

- Båtgjestene som kommer hit skal følge nasjonale retningslinjer, og så har vi et vedtak i Larvik kommune som sier at der du ikke kan holde én meters avstand, så er det påbudt med munnbind. I forhold til andre gjestehavner rundt om i Norge så tror jeg det vil åpnes mer og mer i juni måned, det ser i alle fall slik ut nå. Jeg ønsker hele tiden være restriktiv og vurderer fra uke til uke om jeg skal holde fasilitetene stengt. Så sant gjestene aksepterer det og er fornøyd med de reglene vi har i dag, så kommer jeg til å holde fasilitetene stengt, avslutter Grønvold.

OPTIMISTISK: Inger Kristine Grønvold i Stavern belager seg på rekordbesøk – med strenge smitteverntiltak.