EN HEL UKE TIL ENDE: Sjøfartsdirektoratet og Maritimt Forum inviterer det maritime Norge til Haugesund i 2024.

Samler det maritime Norge i Haugesund i 2024

Samler tre maritime konferanser i en maritim uke i Haugesund i 2024.

Publisert Sist oppdatert

De maritime konferansene i Haugesund, Haugesundkonferansen, Sjøsikkerhetskonferansen og Fritidsbåtkonferansen, legger sine arrangementer til én og samme uke neste år. – Et bredt tilbud til hele maritime Norge. Vi skal møtes, diskutere utfordringer og samarbeide enda bedre, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide. 

De tre konferansene er alle godt kjent i den maritime kretser, og er til vanlig spredt utover året, men til neste år legges alle tre mellom 23. til 27. september. Målet med den maritime uken er at den også skal prege bybildet, og gjøre regionen mer bevisst på den maritime rollen byen og regionen har nasjonalt.