Pass på båten i vinterhalvåret.

Advarer mot båtskader

Tall fra forsikringsbransjen viser en sterk økning i båtskader de siste årene.

Ekstremvær med kraftig vind og voldsomme regnskyll blir mer og mer vanlig. Dette gjenspeiles også på skadestatistikken, forteller forsikringsselskapet If i en pressemelding.

Tall fra foregående år viser en markant økning i antall båtskader i oktober måned på 60 prosent fra 2019 til 2020, og selskapet har hittil i høst registrert hundrevis av skadesaker på båt, blant annet som følge av de tøffe værforholdene.

Atle C. Strøm, produktsjef for båtforsikring i If, advarer båteiere mot å ta for lett på båtstellet i vinterhalvåret:

Han minner også om at det er viktig å huske på at man er båteier i de periodene man ikke bruker båten. Mange skader kan forebygges ved at man klargjør båten ved sesongslutt, og sørger for jevnlig tilsyn gjennom høsten og vinteren. Hvis man vet at det er meldt dårlig vær med mye vind eller nedbør, er det lurt å sjekke båten både før, under og etter uværet.

De med selvlensende båter er ekstra utsatte når vi nå går inn i et halvår som byr på tøffere vær- og vindforhold. Selvlensende båter er ekstra utsatt. Om høsten kan løv eller annet tette utløpet, og båten fylles med vann. Resultatet er at den blir liggende tungt i sjøen, utløpet for selvlenser kommer da under vann og du ender opp med en båt som vil synke. Båter med stor og lav motorbrønn er også utsatte dersom de blir liggende med mye sjø rett inn mot hekken.

Selv om båten er forsikret, fører en skade til veldig mye ekstrajobb for alle involverte i saken. Det er også et miljøaspekt i bildet.

Båter som synker kan lett lekke bensin eller diesel og med det forurense lokalmiljøet. Ta derfor noen ekstra runder i havna og følg med på nabobåtene.

HER ER NOEN TIPS TIL HVA DU BØR GJØRE:

Sørg for jevnlig tilsyn. Behovet er som regel størst på høsten

  • Fortøy slik at båten ligger trygt – selv i storm.
  • Sjekk låser, og bruk noen av god kvalitet.
  • Ta ut det du kan av puter, tøy og lignende av båten. Det blir ofte veldig høy luftfuktighet på høsten.
  • Båt og motor bør være merket eller registrert.
  • Når båten er kommet på land: Tøm den så raskt som mulig, og gjør alt klart for opplag i god tid før kuldegrader og sur vind kommer.
  • Sett gjerne båten et sted der det er lyst, og vanskelig for tyver å komme til.
  • Det er viktig at presenningen er montert på en måte slik at snø lett kan skli av og ikke blir liggende. På denne måten unngår du ødelagt presenning eller stativ og påfølgende skader på båt og utstyr.
  • Ikke fest presenning i støttene. Det kan få katastrofale følger og føre til at båten velter ved mye vind.
  • Pass på at det er god ventilasjon i båten for å forhindre kondens og muggskader.
  • Dersom du har en stige ved båten bør den låses fast slik at uvedkommende ikke kan bruke den for å klatre opp i båten.

LES OGSÅ: