HAVFORSKNINGSINSTITUTTET rangerer fritidsfiske og yrkesfiske som den største trusselen mot livet i Oslofjorden i ny rapport.
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET rangerer fritidsfiske og yrkesfiske som den største trusselen mot livet i Oslofjorden i ny rapport.

HI:– Fritidsfiske og yrkesfiske største trussel mot livet i Ytre Oslofjord

Fiske fra 400.000 fritidsbåter og fra yrkesfiskere er den største trusselen mot livet i den ytre delen av Oslofjorden, fremgår det av en ny rapport fra Havforskningsinstituttet. 

Publisert Sist oppdatert

Det er ikke miljøgifter eller forurensing som er den største utfordringen, skriver Havforskningsinsituttet. Det er den menneskelige aktiviteten som påvirker Ytre Oslofjord aller mest, ved vi fjerner dyr fra økosystemet gjennom fiske – fritidsfiske og kommersielt fiskeri.

Fritidsfiske er svært utbredt i tid og rom. Hummer er eksempel på en art som er sterkt utsatt for fritidsfiske.

Det kommersielle fiske er utbredt for noen arter (som reker) og foregår mer begrenset for andre (brisling).

- Fiske fra fritidsbåter og yrkesfiskere er den største trusselen

– Det er summen av fritids- og yrkesfiske som er den største trusselen, sier Forsker Johanna Myrseth Aarflot til VG. Hun har ledet arbeidet med rapporten. Fritidsfiske av torsk er ulovlig, men ikke yrkesfiske. Det er en utfordring at det forbudet er lite kjent. Mange fisker ulovlig uten å vite det. Vi vet det foregår et omfattende fiske fra fritidsbåter i Oslofjorden. Det er over 400.000 fritidsbåter i Oslofjorden. 

De fem verstingene

Havforskningsinstituttet (HI) har gjennomført et prosjekt, som viser at det er fem hovedtrusler mot livet i sjøen i Ytre Oslofjord: Fjordområdet fra Bastø ved Horten på vestsiden, ut til de to nasjonalparkene Færder og Ytre Hvaler.

De største truslene er i rangert rekkefølge:

  • 1. Fiske
  • 2. Miljøgifter
  • 3. Mikroplast
  • 4. Fysisk påvirkning
  • 5. Næringssalter, blant annet fra kloakk og landbruk

Også når det gjelder miljøgifter har fritidsbåtene svin på skogen ifølge Havforskningsinstituttet. Miljøgifter er en kronisk påvirkning for flere deler av økosystemet. Det er en akutt påvirkning for fiskelarver og -yngel, og stammer fra flere kilder i Ytre Oslofjorden.– Vi anser avløp og landbasert industri til å være de største kildene til miljøgifter, men med vesentlige bidrag også fra transport (skipstrafikk), landbruk, kystinfrastruktur og turisme og rekreasjon, sier Aarflot. Miljøgifter inkluderer sprøytemidler, bunnstoff til båter, kjemikalier, legemidler og tungmetaller.