TRUET: For å redde torsken foreslår Fiskeridirektoratet å forby torskefiske.

Vil forby fritidsfiske etter torsk

Fiskeridirektoratet ønsker et totalforbud av torskefiske som kan omfatte områder fra Lindesnes til svenskegrensen og inn Oslofjorden.

Publisert Sist oppdatert

Bestanden av fjord- og kysttorsk blir stadig dårligere på Skagerrakkysten og i Oslofjorden, og nå er situasjonen så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder. Havforskningsinstituttet har rapportert om rekordlite torsk, og anbefaler at det setter i verk tiltak for å redusere fiskedød som følge av overfiske. Undersøkelser som er gjort av instituttet viser at det er spesielt fritidsfiske som utgjør en stor del av den totale fiskedødligheten for fjord- og kysttorsk.

LES OGSÅ: Redd havet

Fra Lindesnes til Sverige

Forslaget til tiltak er delt inn i to deler. Del en tar sikte på å beskytte torsken i 14 gyteområder langs Skagerrakkysten fra Lindesnes til grensen mot Sverige. I disse områdene foreslår Fiskeridirektoratet å innføre totalt fiskeforbud i perioden 1. januar til og med 30. april hvert år. Forbudet vil gjelde for både yrkes- og fritidsfiske og omfatter også fangst ved dykking.

LES OGSÅ: Sårbart mangfold under ripa

Del to er mer omfattende og innebærer et forbud mot alt torskefiske innenfor grunnlinjen fra grensen mellom Agder og Telemark til grensen mot Sverige. I praksis betyr det forbud mot bruk av bunnsatte garn i Oslofjorden, og at all bifangst av levedyktig torsk tatt på annen redskap som teiner, ruser og krok skal settes ut igjen. Et eventuelt forbud mot torskefiske vil gjelde hele året.

LES OGSÅ: Fritidsfiske kartlegges

Mindre omfattende forslag

I tillegg lanserer Fiskeridirektoratet et alternativt forslag om et mindre område for et eventuelt forbud mot torskefiske. Dette forslaget innebærer at den midtre delen av Oslofjorden og kyststrekningen mellom Sandefjord kommune og grensen mot Telemark fremdeles vil være åpent for fiske etter torsk.

LES OGSÅ: På tur med Haugesund havfiskeklubb

Forslagene til tiltak for å verne og bygge opp igjen bestandene av fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden blir nå sendt på høring med høringsfrist 9. september 2018.

STENGTE GYTEOMRÅDER: Forslag til 14 stengte gytefelt.

De foreslåtte områdene der er inntegnet i Fiskeridirektoratets kartverktøy, som du kan se her (ekstern lenke).