FARTSGRENSE: Foreløpig må ungdom under 16 holde seg under ti knop. Illustrasjonsfoto: Atle Knutsen.

Ingen oppheving av ti knops grense foreløpig

Sjøfartsdirektoratet har tatt til orde for å oppheve fartsgrensen på ti knop for ungdom under 16 år, men politiet er skeptisk til forslaget, som nå er på høring.

Publisert Sist oppdatert

Myndighetene vurderer å oppheve ti knops grensen for båtførere under 16 år. I dag får ungdom og barn under 16 år en bot på 1500 kroner om de kjører fortere enn ti knop med båt. Ifølge politiet er det anslagsvis 50 slike saker på landsbasis årlig.

Forskrift

I dagens forskrift står det at båtfører skal være fylt 16 år dersom fritidsbåten kan oppnå større hastighet enn ti knop (18,5 km/t) ved motordrift, eller har motor med større ytelse enn 10 HK/7,5 kW. Sjøfartsdirektoratet foreslår nå å endre denne bestemmelsen slik at grensen på̊ ti knop fjernes. Det vil medføre at ny bestemmelse kun sier at båtfører skal være fylt 16 år dersom fritidsbåten har motor med større ytelse enn 10 HK/7,5 kW.

Ulykkesstatistikken viser likevel at det er få ungdommer eller barn som er involvert i alvorlige ulykker med fritidsbåter med ti HK eller mindre som oppnår høyere hastighet enn ti knop. Sjøfartsdirektoratet mener at det kan være god læring for ungdom å få føre planende fartøy, men med den begrensingen at motor ikke kan ha større ytelse enn 10 HK/7,5 kW.

Argument

Politiet skriver i sin høringsuttalelse at argumentet fra Sjøfartsdirektoratet ikke er særlig sterkt. ­–Kanskje rett og slett bestemmelsen og innarbeidet praksis i dag har resultert i et lavt ulykkestall for denne gruppen, heter det i politiets uttalelse.

Videre ønsker politiet heller strengere krav til båtførere også i alderen over 16 år, der det i dag er fritt fram for å kjøre båter opp til 15 meter i ubegrenset fart uten annet enn båtførerprøven som formell kvalifikasjon.

Næringsdepartementet har for tiden saken til behandling, og Ole Petter Parnemann sier til Båtmagasinet at inntil nye regler eventuelt innføres, gjelder dagens grense på ti knop.