FLERE MÅ PÅ PLASS: Det er krise for rekrutteringen til en del tradisjonelle håndverksfag. Nå ber Riksantikvaren alle som er interessert i vernearbeid og restaurering om innspill til en ny strategi for å styrke fagområdene.

– Tradisjonshåndverk må bli yrkesvei for flere

Riksantikvaren ber alle verneinteresserte og bransjeaktører om innspill til en ny strategi for å styrke tradisjonelle håndverksfag i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Vedlikehold og restaurering av fredete og verneverdige bygninger, fartøyer og anlegg koster allerede et milliardbeløp årlig, og det er et tilsvarende behov for tilstrekkelig og stabil tilgang på flinke fagfolk med relevant kompetanse. 

Men i følge avdelingsleder Turid Kolstadløkken i Riksantikvarens kulturminneavdeling er rekrutteringen generelt for lav, og innen noen av de minste fagene er situasjonen kritisk.

– Nå skal håndverket løftes opp og frem. Med friske midler til kirkebyggene og et stort behov for kompetente håndverkere over hele landet så haster det med å få på plass et slikt verktøy. Vi trenger flere dyktige hender, og strategien skal bidra til at flere velger tradisjonshåndverk som yrkesvei, sier Kolstadløkken.

Høringen er åpen for alle og Riksantikvaren og styringsgruppen ønsker seg et bredt utvalg av innspill fra ulike aktører. Frist for å sende innspill er 14. juni, og det kan gjøres via Riksantikvarens nettsider.