Førerløse båter

SELVKJØRENDE: Masterstudent Magnus Kjelsaas ved OsloMet er i ferd med å utvikle en prototype på en selvkjørende båt.

Vil utvikle selvkjørende båter på Oslofjorden

Førerløse, elektriske ferger kan bidra til å avlaste veinettet i Oslo og andre byer. Masterstudent Magnus Kjelsaas ved OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) er en av dem som jobber med å utvikle teknologi basert på kunstig intelligens som en gang i fremtiden kan gjøre båtene selvkjørende.

Publisert Sist oppdatert

Båtene skal kunne legge til kai, ta på og av passasjerer, kjøre en planlagt rute og unngå hindringer underveis automatisk. Prototypen som Kjelsaas jobber med styres fra land, og på selve båten er det montert kamera og GPS, heter det i en pressemelding fra OsloMet.

Båtmagasinet har uten å lykkes gjort flere forsøk på å få kontakt med Kjelsaas og OsloMet for å få vite mer om teknologien, hvordan den skiller seg fra eksisterende løsninger og i hvilke fartøyer den skal brukes.

Mer tilgjengelig

Ifølge pressemeldingen fra OsloMet vil denne typen fartøyer gjøre Oslofjorden og mange andre byer med vannveier rundt om i verden mer tilgjengelig for publikum. Kjelsaas mener at slike båter også kan gjøres tilgjengelig for privatpersoner, som en vanntaxi.

– Dette vil være et godt alternativ til familier som ikke har råd til egen båt, og man vil heller ikke trenge å ta båtlappen. I tillegg er det miljøvennlig siden båtene er 100 prosent elektriske, sier Kjelsaas i pressemeldingen.

Hyke snart i drift

Firmaet Hyke (Hydrolift Smart City Ferries, et søsterselskap til båtprodusenten Hydrolift, red. anm.), skal levere sin første ferje mot slutten av 2022. Denne er imidlertid ikke selvkjørende før tidligst i 2024, og daglig leder i Hyke Bjørn Utgård er mer nyansert i sin fremstilling av utviklingen enn OsloMet.

HYKE: Hydrolift Smart City Ferries skal allerede på slutten av året ha en byferge klar for levering.

– Vi har inngått et samarbeid med OsloMet fordi vi trenger riktig kompetanse i det arbeidet vi holder på med, og det er vesentlig for enhver ny teknologi at den er kompatibel med det samfunnet forventer, og i den sammenheng er det viktig at vi har kontakt inn mot forskningsmiljøene, sier Bjørn Utgård som er daglig leder i selskapet Hyke som jobber med utvikling av nye transportløsninger på sjøen.

– Hyke har en avtale med Fredrikstad kommune som innebærer at vi skal levere en ferje senere i år hvor Fredrikstad skal stå for driften. I dag er det fem ferjer i Fredrikstad som årlig frakter 1,5 millioner mennesker. Den nye ferja skal inngå i byferjenettverket som Fredrikstad allerede har.

– Ferja i Fredrikstad blir autonom på den måten som en bil er nå, men den vil ikke være mannskapsløs. Den er bygget med all sensorikken, og så bruker vi dataene vi får inn der til å bygge logikken. For at vi skal ha mulighet til å kunne kjøre førerløst, så må vi også generere data som gjør det mulig å lage teknologien. En selvgående båt kun med sikkerhetspersonell ombord, håper vi å få til i løpet av 2024. Det siste avhenger imidlertid like mye av at lovverket tillater det som at teknologien er klar, understreker Utgård i Hyke.

– Vi mener vi kan halvere kostnaden i forhold til hva det tradisjonelt har kostet å bygge og drifte en ferje til femti passasjerer. Vi skal også få ned driftskostnadene ved å velge elektrisk fremdrift og har designet båten til å ha veldig høy energieffektivitet. Ferja i Fredrikstad vil ha batteri på størrelse med en Tesla modell S, og med en potensiell driftstid på 6-7 timer uten å lade. I praksis legger vi opp til å lade ved hver avgang.

– Den største kostnaden ved å drifte en ferje er mannskapet. Hvis vi skal få ut mer transport på vannet for å frigjøre plass på land, er det viktig for oss å kunne lage selvkjørende båter. Det betyr ikke at de er ubemannet, men at de er uten skipsfører. Dermed kan vi redusere lønnskostnaden selv om vi har sikkerhetspersonell ombord.

– For at ferjer skal være nyttig, må de kunne legge til mange steder og nært der folk oppholder seg. På kaiene der ferjene ha anløp vil det være naturlig å ha ladestasjoner også for andre båter i forlengelsen av egne ladeløsninger for ferja, avslutter Bjørn Utgård i Hyke.

Selvkjørende skip

USV: Ubemannede fartøyer som "Sounder" fra Kongsberg-gruppen er blant annet levert til Peru.

Selvkjørende, eller såkalte autonome skip, har eksistert i lengre tid, blant annet i den amerikanske marinen, som sjøsatte den 40 meter lange «Sea Hunter» i 2016. I Norge er verdens første autonome, helelektriske containerfartøy «Yara Birkeland» under utprøving i Telemark. Skipet er utviklet av Yara og Kongsberg-gruppen. Sistnevnte har blant annet levert det selvgående, 8 meter lange fartøyet «Sounder» til Peru. Denne typen fartøyer omtales gjerne som USV, eller «unmanned surface vehicle».

Saken er oppdatert 1.2.2022 klokken 15:34.