Venter ennå på oppdaterte regler:

GÅR ELEKTRISK: Viking Norsafe i Arendal og Evoy i Florø mener elektrisk er fremtiden også for redningsbåter.

Håper regelendringer snart skal åpne markedet

Etter et halvt hundre år som produsent av redningsbåter vil Viking Norsafe bytte diesel med strøm. Men prosessen bremses av regelverket.

Arendalsfirmaets hurtiggående E-Mako 655 livredningsbåter bygger på en gjennomprøvd redningsbåtmodell og er utviklet og testet i samarbeid med den norske motorleverandøren Evoy over flere år. Også en frittfall-livbåt har fått elektrisk drift.

Men selv om de første seks elektriske båtene allerede er levert og Viking Norsafe i tillegg har ordrer for flere nybygg, hindrer ennå regelverket at el-drift kan få et endelig gjennombrudd på godkjente redningsbåter i klassen.

Ingeniør Vladimir Sovilj ved Viking Norsafe sier til NRK at Viking Norsafe kan dokumentere at E-Mako 655 holder tilsvarende eller høyere sikkerhetsnivå som diesel-båtene, men krav om rekkevidde i høy fart hindrer E-Mako i å kunne konkurrere med de dieseldrevne båtene i «fast rescue»-segmentet.

Redningsbåter er regulert av IMO i SOLAS-konvensjonen, og dagens regelverk sier også at en redningsbåt skal ha minst én forbrenningsmotor.

Vladimir Sovilj mener disse reglene er utdaterte og ikke holder tritt med den teknologiske utviklingen, og selskapet håper nå på regelendringer.