GRÛNDER: Christoph Ballin startet Torqeedo fordi det ikke fantes gode elmotorer for hans bruk.
GRÛNDER: Christoph Ballin startet Torqeedo fordi det ikke fantes gode elmotorer for hans bruk.

–Elbåtene må bli bedre enn båtene vi har i dag

Miljøutfordringene gjør at vi må gjøre drastiske forandringer, og politikerne må samarbeide over landegrensene mener Christoph Ballin i Torqeedo.

snhelg
snhelg

Elektrisk framdrift er i fokus under messen i Mets i Amsterdam, og aldri før har det vært så mange tilbydere samlet på ett sted. Messearrangøren har også satt av et område hvor aktørene i denne delen av industrien kan samles, og holde foredrag. Vi hørte Christoph Ballin, og han var bekymret for miljøet, men ikke for båtlivet, tvert i mot, han mente det vil bli bedre.

Etter foredraget tok vi en prat med gründeren som mener at Norge viser hva som er mulig med elbilpolitikken vår. 

Verre enn antatt

Ballin henviser til siste rapport fra FNs klimapanel som sier at det vil kreve svært raske og omfattende endringer i de fleste samfunnssektorer om vi skal stoppe den globale oppvarmingen. Rapporten sier at vi vil få to graders global oppvarming om vi ikke gjør noe. For å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, må utslippene av klimagasser reduseres med 40-50 prosent innen 2030.

– Det nytter ikke å komme med løsningen som reduserer forbruket med 10-15 prosent, det må langt større kutt mener den tyske toppsjefen.

Tanken holder ett år

Hybridsystemer er egnet for større båter mener Ballin. For motorbåter er det egnet å sette en elmotor på akslingen mellom dieselmotoren og propellen. Dette kalles parallell hybrid. I en seilbåt er best med en elektrisk motor, og et aggregat som brukes som rekkeviddeforlenger.

– Vår er faring med kunder som har valgt slike systemer, er at de bruker elektrisk fremdrift mest, sier Ballin. De sparer penger, og opplever at elektrisk fremdrift gir mer ro og glede. For noen holder det å fylle tanken kun en gang i året.

– Vi vil tilby løsninger som gir ett bedre båtliv, forteller Ballin, og trekker frem Tesla som et eksempel. Har du kjørt en elbil, så vil du ikke tilbake, mener han.

Restriksjoner vil komme

Torqeedo opplever økt etterspørsel, og mye av denne etterspørselen kommer av at det blir innført restreksjoner for bruk av fossilt drivstoff.

– Det er lokal forurensning som politikerne så lang er opptatt av. Reduksjon av giftige gasser. Men global oppvarming er et internasjonalt problem, som krever internasjonale tiltak, mener gründeren. Han ser at verden nå utvikler seg i feil retning hvor nasjonene tenker mer på seg selv, enn å samarbeide. 

Frykter katastrofer

– Mine foreldre hadde et mykt gulvteppe som var ustabilt å gå på. Jeg anbefalte dem å fjerne det, men de ville ikke høre. Først etter å ha falt og brukket et bein forsvant teppe. Slik ser det ut som vi også er. Vi vet at det vi gjør er feil, men det må katastrofer til før vi reagerer. FNs klimapanel advarer mot flom, tørke, brann, orkaner, sykdommer og økt matmangel som konsekvens av økt global oppvarming, mye av dette har vi alt fått smake på, men tydeligvis ikke nok, sier Ballin på foredraget. 

Skatt på utslipp

– Skatt på utslipp av CO2 må til får å løse klimautfordringene, mener Ballin. Det enkleste er å ha en miljøavgift på bensin og diesel. Å få ned forbruket med 40-50 prosent innen 2030 vil kreve drastiske tiltak.

– 2030 virker langt frem, men 11 år går fort. Torqeedo er alt 13 år. Vi har ikke løsninger for alle typer fartøy, men det må vi raskt få på plass, sier Ballin.

– Elbilpolitikken i Norge hvor skatt fra de som skaper utslipp finansierer de som gjør det riktige er et eksempel på at politikk nytter.

LES: Strøm eller bensin, vi tester (+SEILmagasinet)

LES: Strøm eller bensin, vi tester (+Båtliv)

 

 

FOREDRAG: Christoph Ballin var på scenen i Amsterdam i november. En stor del av utstillingen var satt av for eldrift.
FOREDRAG: Christoph Ballin var på scenen i Amsterdam i november. En stor del av utstillingen var satt av for eldrift.
DYSTERT: Christoph Ballin mener at det vil bli en rekke katastrofer som følge av global oppvarming.
DYSTERT: Christoph Ballin mener at det vil bli en rekke katastrofer som følge av global oppvarming.
LETTVINT: De minste påhengerne til Torqeedo har små transportable batterier.
LETTVINT: De minste påhengerne til Torqeedo har små transportable batterier.