KONTROLL: Arbeidstilsynet, Nav, politiet, Skatteetaten, Fiskeridirektoratet og Sjøfartsdirektoratet gjennomførte i fellesskap kontrollene i Troms sammen med mannskap fra KV Farm.

Fisketurisme under lupen i storkontroll

Med jevne mellomrom skjer der tragiske ulykker med fisketurister i Norge. Flere hobbyfiskere har mistet livet under fiske fra fritidsbåter, rigget for turisme. Nå har det vært storkontroll av drivere av slik næring.

I august ble det gjennomført en stor tverretatlig kontroll hos åtte virksomheter innen turistfiske i Nord-Norge. Det er avdekket flere feil og mangler.

 Arbeidstilsynet, Nav, politiet, Skatteetaten, Fiskeridirektoratet og Sjøfartsdirektoratet gjennomførte i fellesskap kontrollene i Troms. Kystvakta stilte også med kystvaktskipet KV Farm og høyhastighetspatruljebåt.

 Tverretatlig storkontroll

TVERRETATLIG: Dag Erik Lindquister er koordinator for a-krimsamarbeidet i Troms.

- Fisketurismen har en såpass sammensatt karakter og treffer regelverk som forvaltes av mange etater. Det er derfor effektiv ressursbruk å gjennomføre en tverretatlig kontroll, samt at det sikrer den beste forvaltningsmessige oppfølgingen av feil som avdekkes, sier Dag Erik Lindquister, koordinator for a-krimsamarbeidet i Troms.

 Fokus på sikkerhet

- Fokus på sjøsikkerhet i denne næringen er en prioritet for Sjøfartsdirektoratet og et tverrfaglig samarbeid øker vår mulighet til å fange opp aktører som ikke opererer etter gjeldende regelverk. Erfaringene fra dette samarbeidet er positivt for sjøsikkerheten og vil være en prioritet for Sjøfartsdirektoratet fremover, sier regionsjef Brynjar Johansen i Sjøfartsdirektoratet.

 En bransje i vekst 

Opplevelsesturismen har vært i sterk vekst de siste årene, og er en av de største næringene i Troms. Det medfører et behov for både å kontrollere og veilede virksomhetene i turistbransjen.

 - Vi registrerte at det var varierende kunnskap og oppfølging av regelverket hos virksomhetene. Noen hadde det meste på stell, mens andre hadde en del feil og mangler, sier Lindquister.

 Dette ble avdekket:

· Manglende føringer av timelister og arbeidskontrakter

· Manglende personopplysninger og skattekort

· Feil i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret

· En innkvartering ble stengt av Arbeidstilsynet

· En båt ble holdt igjen av Sjøfartsdirektoratet

· Grunnlag for å tipse andre offentlige myndigheter om funn: Mattilsynet, kommuner om skjenkebevilling og brann- og redningsetaten.