Det kan bli straffbart å hindre allemannsretten
Det kan bli straffbart å hindre allemannsretten

Det kan bli straffbart å hindre allemannsretten

Møter du på et «adgang forbudt»-skilt på den eneste stien ned til stranden? Eller er stien sperret? Nå kan dette slå tilbake på grunneieren selv.

Publisert

Dersom skiltet, hekken, muren eller gjerdet krenker allemannsretten kan grunneieren bli bøtelagt. Dette er et av flere forslag til endringer i Friluftsloven som er nå ute på høring, og innen 3. juli må uttalelser være oversendt Miljøverndepartementet.

  Andre endinger:

  • Departementet vil oppheve regelen om at det ikke skal teltes nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte.
  • Det skal bli lov til å gå i skogplantefelt.
  • Det skal bli lov å sykle og ri på private innmarksveier som fører til utmark.
  • Den tradisjonelle retten til å plukke bær og sopp på annen manns utmark blir lovfestet.
Men den viktigste enkeltendringen er altså at departementet vil kriminalisere grunneiere som krenker allemannsretten. Ifølge Nationen kan oppføring av ulovlige stengsler og skilt heretter resultere i bøter. Avisen legger til at allmennhetens rettigheter overfor grunneiere kan bli et temmelig hett tema i årets valgkamp...

Illustrasjonsfoto: «Privat-skilt», malt på bergveggen langs Ladestien i Trondheim. Foto: Tore Høyland/Direktoratet for naturforvaltning/miljostatus.no

Powered by Labrador CMS