VANNSCOOTERE I HOLMESTRAND: Kan nå brukes lovlig.

Nå også fullt lovlig i Holmestrand

Fylkesmannen har opphevet det lokale vannscooterforbudet i Holmestrand.

Publisert Sist oppdatert

Forrige uke skrev Båtliv at fylkesmannen har opphevet Sandes vannskutervedtak, mens nabokommumen Holmestrand fortsatt står igjen. Nå har fylkesmannen også opphevet forbudet i  nabokommunen Holmestrand. Fylkesmannen la til grunn for sin avgjørelse at kommunens saksutredning i forbindelse med forskriftsarbeidet var mangelfull. Holmestrand kommune blir bedt om at de nå på eget initiativ opphever forskriften som forbyr vannscooterkjøring.

HOLMESTRAND: Innseilingen til Holmestrand.

Chrisitan Hammernes i Norges Vannscooterforbund sendte høringssvar til Holmestrand kommune da forskriften var under behandling. Der påpekte Hammernes at forbudet ikke var begrunnet med annet enn et ønske om å diskriminere, og at det ikke var et reelt og dokumentert behov for et forbud. Hammernes påpeker også at forbudet var stikk i strid med lovgivers uttalte intensjon og vedtak i 2017, der man vil likestille vannscootere med alle andre ulike fartøystyper samt forenkle lovverket.

Hammernes kjenner ikke til noen tilfeller av at noen er blitt tatt for ulovlig vannscooterkjøring i Holmestrand, til tross for at forbudet i fjor tilsynelatende ikke har påvirket bruken.

Stavanger, Hvaler og Fredrikstad er kommunene som nå står igjen med forskrift som forbyr vannscooterkjøring. Norges Vannscooterforbund har sendt klage til fylkesmannen i Rogaland, og for Fredrikstad og Hvaler er klagen sendt til sivilombudsmannen.

I Stavanger er stort sett hele området dekket av farled, og i farled gjelder ikke kommunale ordensforskrifter. I farled er det Kystverket som har myndighet.