Ny strid om Sandspollen

Det brygger opp til ny strid om utbygging av båtplasser i Sandspollen etter at tidligere utbyggingsplaner er stanset.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge generralsekretær Jan-Erik Næss i KNS er det nå fremmet en ny søknad om å anlegge en småbåthavn nær Furuholmen i Verpen i Sandspollen. Også for et par år siden ønsket grunneier Harald Wærpen å bygge båtplasser i Sandspollen. Planene ble stanset i et meglingsmøte i fjor.

Nå foreligger imidlertid en ny søknad fra grunneier til Hurum Kommune om tillatelse til å bygge ut båtplasser i bukta. Dette har KNS reagert på, og generalsekretær Jan-Erik Næss har kontaktet ordfører i Hurum samt Fylkesmannen for å få stanset planene.

– Vi er skeptiske til en småbåthavn nær Furuholmen fordi dette, langt på vei, vil ødelegge området som friluftsområde og naturhavn. En småbåthavn nært ved Furuholmen vil endre dette steds karakter som usjenert naturhavn, badeplass, teltplass, og friluftsområde. Dette er en av indre Oslofjords mest besøkte naturhavner og badeplasser, og det vil medføre uopprettelig skade hvis det tillates småbåthavn her, skriver Næss i brevet til ordfører Anne Hilde Rese i Hurum Kommune.

KNS har også med seg Kongelig Norsk Båtforbund på sin side i denne saken, fremgår det av brevene.

–Havneplasser er mangelvare og en slik utbygging er derfor i tråd med overordnede, politiske retningslinjer for at flere skal kunne bruke sjøen, uttalte grunneier Harald Wærpen til Seilas sist gang det var diskusjon om saken for noen år siden.