Blåskjell forsvinner langs hele norskekysten

MER SJELDEN DELIKATESSE? Blåskjell forsvinner fra store områder langs kysten, og forskere jobber med å finne svaret.
MER SJELDEN DELIKATESSE? Blåskjell forsvinner fra store områder langs kysten, og forskere jobber med å finne svaret.

Blir denne delikatessen en sjeldenhet?

Langs store deler av Norskekysten har mange store kolonier med blåskjell dødd brått bort.

Publisert Sist oppdatert

Fra svenskegrensen til nord for Trondheimsfjorden har store mengder med blåskjell forsvunnet. Havforskningsinstituttet har fått inn flere meldinger og med det prøvd å systematisere for å finne ut hva som skjer. De har ennå ikke funnet svaret, selv om det etter hvert har kommet noen teorier. Til NRK sa forsker Stein Mortensen ved Havforskningsinstituttet i mars at han frykter at blåskjellene går fra å være en veldig vanlig art til å bli en sjeldenhet.

– Men vi tør ikke helt å si det, sa Mortensen.

Ti-dobling

I slutten av april publiserte Havforskningsinstituttet en ny artikkel, der de skriver at det fortsatt er usikkert hvorfor blåskjellene brått forsvinner fra kysten. De skriver at fra plasser der det «alltid» har vært blåskjell, er de nå borte, og slik har det pågått de siste seks årene.

I 2016 fikk Havforskningsinstituttet 48 henvendelser om steder der blåskjell hadde forsvunnet. Det skal være om lag ti ganger mer enn tidligere år. Det meldes også at disse rapportene kommer fra et langt større geografisk område enn tidligere. Det er også rapportert om dødlighet av blåskjell fra Nederland og Frankrike.

Mange årsaker

Forskerne som satte i gang undersøkelsen har hatt flere hypoteser om hvorfor så mange lokale blåskjellbestander forsvinner, som industrivirksomhet, temperaturendringer i havet eller miljøgifter. Forskerne håpet å finne en felles faktor.

– Men det fant vi ikke. Det var ikke mye som var likt for alle plassene vi fikk inn meldinger i fra, sier forskar Tore Strohmeier, Han mener det er flere årsaker til at blåskjellene er borte, og enkelte steder kan det se ut som at blåskjellene kommer tilbake, eller at de har flyttet seg litt på seg.

Parasitt

Noen av rapportene viste at skjellene hadde blitt helt utryddet. Det kunne tyde på at det var en sykdom. Men prøver fra bestander der blåskjellene forsvant gir heller ingen svar på hvorfor de døde. Men nylig ble det funnet en parasitt i blåskjell på Bømlo i Hordaland. Parasitten Marteilia refringens som ble funnet er aldri tidligere vært sett i våre farvann. Havforskningsinstituttet skriver at skjell som er smittet av denne parasitten kan dø som følge av avmagring og skader i fordøyelsen. Men samtidig er ikke denne parasitten påvist i andre områder langs kysten.

– Parasitten kan være en av flere årsaker, sier Strohmeier.

Les hele rapporten fra Havforskningsinstituttet (ekstern lenke)

Powered by Labrador CMS