Barenehage strandfast:

DEN GANG DA: Bergstø Barnehage brukte sjekta til turer for å lære om sjølivet, men er blitt stoppet av lovverket.
DEN GANG DA: Bergstø Barnehage brukte sjekta til turer for å lære om sjølivet, men er blitt stoppet av lovverket.

– Naturlig med kompetansekrav

– Hvis barnehage skal ut på tur i buss er det ingen som stiller spørsmål om krav til sertifikat og sikkerhetskurs. Det undrer oss noe at man da ikke forventer tilsvarende på krav til båt, sier Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Sjøfartsdirektoratet får flere henvendelser fra barnehager og institusjoner om regelverket og krav om fritidsbåtskippersertifikat. Blant disse er Bergstø Barnehage i Lillesand som har fått avslag i å benytte seg av sjekta, og som er blitt brukt siden 2007. Kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus sier at det ikke har tatt seg spesielt opp i år, selv om slike begrensninger har fått en del medieoppmerksomhet.

– De som nå opplever dette strengere er nok i en kategori der de trolig ikke har vært helt klar over kravene og særlig da på definisjonen av hva som er næringsvirksomhet. Men vi jobber med å se på regelverket for 12 passasjerer, eller færre, og når disse forslagene til endringer er klare vil disse gå ut på høring, sier Aarhus til Båtliv.

LES OGSÅ: Velg riktig stang og snelle til fisketuren

– Sikkerhet i fokus

Til Båtliv sier barnehagestyrer Åshild Føysaa i Bergstø barnehage at hun synes det er trist at barna ikke får anledning til å lære gjennom å stimulere sansene og nysgjerrighet.

– Så synes vi det er veldig flott at barnehager og skoler vil ha fokus på å gi kunnskap om det å ferdes på havet. Samtidig er vi litt undrende til at en da reagerer på at det er krav til kompetanse og sikkerhet. Dersom en barnehage skal ut på tur i buss,eller kjøpe sin egen buss, så er det ingen som stiller spørsmål ved at den som skal føre bussen må ha et sertifikat og sikkerhetskurs, som også er kostbart sier Aarhus.

Han understreker videre Hensikten med regelverket ikke er til for å gjøre det vanskelig.

– Dette er regler som setter sikkerheten i fokus, noe som er særlig viktig når små barn skal ut på sjøen, sier han.

LES OGSÅ: Øyhopping blant moskus og spekkhoggere

Avslag og ny søknad

Bergstø barnehage søkte i begynnelsen av april om dispensasjon fra næringsbegrepet for bruk av barnehagebåt. Sjekta er 22 fot, har en maksfart på fem knop og er godkjent for 12 personer.

I avslaget skrev  Sjøfartsdirektoratet at i praksis er det akseptert at fartøy med største lengde på maksimum 6 meter med maksimum 5 personer om bord ikke behøver å følge forskrift om drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer når de blir benyttet til typiske fritidsaktiviteter. Sjøfartsdirektoratet svarte også at de overordnede reglene i skipssikkerhetsloven skal  følges og innebærer at barnehagen blant annet må gjøre en risikovurdering av aktivitetene med tanke på å unngå uønskede hendelser , at fartøyene som benyttes er egnet til formålet og at det benyttes egnet redningsutstyr, og at båtførerne har tilstrekkelige kvalifikasjoner og erfaring.

LES OGSÅ: – Planlegg båtturen

23. april sendte barnehagen på nytt om disponering fra forskriften, der de forklarer at turene går langs den indre leia, skjermet for vær og vind. Bergstø barnehage mener at deres båt havner inn under forskift for drivt av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer, og at barnehagen med det oppfyller med sine rutiner langt på vei kravene i forskriften.