GRUNNSTØTING.
GRUNNSTØTING.

Travelt år for Redningsselskapet

I løpet av fjoråret var Redningsselskapet ute på i underkant av 9.000 oppdrag.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding fortelles det at de i fjor reddet 31 liv og berget 83 fartøy. Over 17 000 personer og nærmere 6 000 fartøy mottok hjelp og assistanse. Dette er tall som er på nivå med de to foregående årene.

Fremdriftshavari er den klart største enkeltårsaken til at folk og fartøy trenger assistanse og hjelp på sjøen, og i 2021 rykket de ut på 3.500 slike oppdrag.

De forteller videre at de siste årene har sett en jevn stigning i antall grunnstøtinger. Fra 2019 til 2020 var denne økningen på hele 17 %. Når det gjelder grunnstøtinger i 2021 så er antallet på 2020-nivå, heter det i pressemeldingen. I fjor rykket redningsskøytene ut 449 ganger i forbindelse med at båter gikk på grunn. Tilsvarende tall for 2020 var 444.

De har hatt en økning i antall brannrelaterte oppdrag på sjøen. I 2021 deltok de på 449 brannrelaterte oppdrag som er en nedgang på 11 % fra året i forveien.