Populære Nordsåvannet i Bergen kan i sommer bli permanent stengt for alle typer vannscootertrafikk.

Bergen vil bremse vannscooter-trafikken

Et forslag til revidert forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøyer i Bergen kommune innebærer blant annet at hele Nordåsvannet blir permanent stengt for vannscootere.

Publisert Sist oppdatert

I tillegg reguleres en rekke andre sjøområder i kommunen med begrenset fart, enten fem eller åtte knop.

Nordåsvannet er en dyp, nesten helt avsperret fjordarm midt mellom store boligområder i det sørlige Bergen. Den fem kvadratkilometer store bukten er mye brukt til bading, fiske og båtliv, og det har tidligere vært enkelte konflikter mellom ulike grupper som benytter området.

Nordåsvannet er allerede underlagt strenge fartsbegrensninger, men om byrådets forslag endelig vedtas blir det heller ikke lov til å benytte vannscootere for transportferdsel ut til åpen fjord, uansett hastighet. Fartøyene må da slepes eller fraktes på land.

Forslaget fra byrådet har vært under utarbeiding i flere år og en rekke høringsinstanser er konsultert. Saken behandles i Utvalg for miljø og byutvikling i neste uke og går deretter til videre til bystyret for endelig vedtak. Dette skjer trolig under møtet 22. juni.