Ber båtfolket rydde opp

Klima og forurensnings-direktoratet (Klif) sender i disse dager ut brev til kommunene om å rydde opp i forurensede småbåthavner.

Publisert

OVER: Maling er blant produktene som skal kildesorteres. Arkivbilder Seilas /Båtliv.

Direktør i Klif, Ellen Hambro, oppfordrer alle småbåthavner og småbåteiere til å sørge for at kjemikalier og farlig avfall blir håndtert forskriftsmessig. Klif sender i disse dager ut brev til alle kommuner og og flere hundre marinaer om hvordan man kan bidra for å stanse forurensningen til grunnen i småbåthavnene.

Stikkprøver gjort i 13 småbåthavner i vår viset at forurensning er et problem flere steder. Blant de miljøskadelige stoffene er olje, bunnstoff og batterier.

– Før vi setter i gang med storstilte oppryddingsprosesser i forurensede fjordbunnssedimenter, er det viktig at vesentlige kilder til forurensning fra land stoppes. Derfor kan det i noen småbåthavner også bli stilt krav til opprydding av grunnen på land, og det er viktig å hindre ny forurensning sier Hambro.

Klif varsler en tettere oppfølging av forurensing fra småbåthavner, og vil også muligens gjennomføre en tilsynsaksjon i 2012 sammen med fylkesmennene.

Dette må du kildesortere:

Spillolje, motoroljer og smøreoljer (bør holdes atskilt fra olje med vann, så blir det billigere å levere på grunn av refusjonsordning)

Oljeforurenset masse og vann med olje-/dieselrester, for eksempel fra bunnen av båter

Oljefilter, bensinfilter og dieselfilter

Blandet drivstoff

Blybatterier

Andre batterier

Malingsrester, løsemidler, fugemasser, avskrapt bunnstoff, filler og koster med maling/bunnstoff

Spraybokser

Elektrisk- og elektronisk utstyr (såkalt EE-avfall)

(kilde Klif)

Les hele saken og andre gode tips til et miljøvennligre båtliv her.

Powered by Labrador CMS