Sjekk batteriene før de tar kvelden

Kjørte du thrusterne like før du stoppet motoren og båten gikk i opplag? Da kan det være lurt å sjekke tilstanden på batteriet og sørge for at det er toppladet før det lagres for vinteren.

Publisert Sist oppdatert

En typisk situasjon er at man kjører thrusteren når man kommer inn i opplagshavna og deretter stopper motoren. Da går sannsynligvis batteriet vinteren i møte med for lav spenning, noe som vil kunne ødelegge batteriet i løpet av månedene i opplag. Derfor kan man spare seg for både kostnader og irritasjon til våren ved å sjekke spenningen nå før vinteren, og eventuelt lade det opp til riktig hvilespenning før det lagres. Står et gel eller blybatteri med lav hvilespenning over tid (under 12 volt), så vil det svekkes eller bli ødelagt.

Trenger lading

Ikke alle båter har landstrømlading på thrusterbatteriet, og slike batterier lever et tøft liv året rundt – ikke minst når båten ligger i opplag og ikke blir ladet på flere måneder. Siden man ofte bruker thrusteren like før man avslutter båtturen, vil som regel aldri thrusterbatteriet få topplading før man stopper motoren. Jo lengre tid batteriet blir stående med lav spenning, desto større er sannsynligheten for at det blir ødelagt. Ofte er det også slik at man på vei hjem etter en helgetur uten landstrøm knapt nok får toppladet forbruksbanken før man legger båten fra seg. Da har ikke thrusterbatteriet fått noe lading på vei hjem.

Følgeskader

For oss som tar oss av opplaget selv, eller har båten liggende ute hele året, er det grunn til å sjekke batteriene nå på høsten. Vår erfaring fra sist vinter er at ett dårlig batteri fort kan forårsake andre problemer – eller i verste fall følgeskader som vi opplevde.

I 2021 fikk vi nemlig ødelagt en ladeseparator som følge av et defekt thrusterbatteri i kombinasjon med at ladeseparatoren var for dårlig dimensjonert. Ladeseparatoren i vår båt var dimensjonert med mindre kapasitet enn dynamoen. Dynamoen hadde en kapasitet på 115 A, mens ladeseparatoren var på 50 A. Da thrusteren forsøkte å trekke all den strømmen den trengte fra batteriet som var defekt, så var batterispenningen lavere enn spenningen ut fra dynamoen, og da ville dynamoen ta over. Det resulterte i at ladeseparatoren takket for seg. Løsningen for vår del ble å bytte det defekte thusterbatteriet med et nytt, og skifte den defekte ladeseparatoren fra en 50 A til en på 200 A som er dimensjonert godt over dynamoens kapasitet på 115 A. Det ble imidlertid en dyr lærepenge.

BELASTNINGSTEST: Det kan være klokt å teste batteriene ombord med en belastningstester minst en gang i året.
BELASTNINGSTEST: Det kan være klokt å teste batteriene ombord med en belastningstester minst en gang i året.
FØLGESKADER: I fjor vinter fikk vi erfare at et defekt thrusterbatteri bidro til å skape trøbbel i reportasjebåten.
FØLGESKADER: I fjor vinter fikk vi erfare at et defekt thrusterbatteri bidro til å skape trøbbel i reportasjebåten.
LAD OPP: Å sjekke batteriene og lade dem opp før båten går i opplag kan spare oss for både trøbbel og utgifter til våren.
LAD OPP: Å sjekke batteriene og lade dem opp før båten går i opplag kan spare oss for både trøbbel og utgifter til våren.

Test batteriene

ENKEL SJEKK: Du kan få en god indikasjon på batteriets tilstand før vinteropplaget ved hjelp av et enkelt voltmeter.
ENKEL SJEKK: Du kan få en god indikasjon på batteriets tilstand før vinteropplaget ved hjelp av et enkelt voltmeter.

Hvis man ikke får utført en batteritest på opplagsstedet, kan man få en grei indikasjon ved hjelp av et helt vanlig voltmeter.

Dette forteller hvilespenningen:

Spenning Tilstand
11,7 VFlatt batteri, kan være ødelagt.
12,0 VEn tredjedel igjen. Må lades omgående.
12,3 VHalv kapasitet.
12,7 VFulladet.

Dersom du belaster batteriene og måler spenningen på for eksempel thrusterbatteriet når thrusteren kjøres, vil spenningen på et friskt batteri kunne droppe ned i cirka 10,5 V. Dropper spenningen vesentlig lavere, og ikke stiger raskt igjen når belastningen opphører, er det en indikasjon på at batteriet er defekt.

Tabellen nedenfor gir en indikasjon på batteristatus ved hvilespenning for et bly-/syrebatteri.

Hvilespenning i Volt Batteristatus
12,70100%
12,5090%
12,4280%
12,3270%
12,2060%
12,0650%
11,9040%
11,7530%
11,5820%
11,3110%
10,500%

TIPS:

Sjekk om båten har landstrømlading til thrusterbatteriet.

Sjekk tilstanden på thrusterbatteriet med belastningstester minst en gang i året.

Sjekk at kapasiteten på ladeseparatoren er større enn dynamoens kapasitet.

Husk å koble fra batteripolene ved lengre tids lagring.

Be om batteritest

En fordel med å ha båten i vinteropplag hos en seriøs opplagsleverandør er at batteriene i de fleste tilfeller tas ut av båten og testes. Dermed får man en status på batteritilstanden og er trygg på at de blir satt på lading før batteriene lagres. De fleste seriøse opplagssteder gjennomfører en batteritest på høsten, ikke minst for å unngå diskusjoner om batteriets tilstand på våren.

Det kan være smart å føre en enkel vedlikeholdslogg hvor man noterer ned batteriets hvilespenning på høsten.