NEI: Regjeringen vil ikke gi avgiftslette på drivstoff i sommer.

Ikke avgiftsfritak for drivstoff for båter

Båtforbundet (KNBF) fikk ikke gjennomslag hos myndighetene for sitt krav om avgiftsfritak for drivstoff i sommermånedene.

Publisert Sist oppdatert

Nylig skrev KNBF brev til statsministeren med krav om midlertidig avgiftskutt i form av fritak for merverdiavgift på drivstoff i sommermånedene for båtfolket. - Vi mener dette kan gjennomføres uten å virke drivende for norsk økonomi, skrev generalsekretær Stig Hvide Smith, i Båtforbundet (KNBF).

I dag ble kravet avvist i et svarbrev fra Finansdepartementet. ­ –Endringer i skatte- og avgiftsregler som svekker inntektssiden av statsbudsjettet og ikke motsvares av tilsvarende utgiftsreduksjoner, vil isolert sett innebære et økt underskudd på statsbudsjettet. Dette må finansieres med en overføring fra Statens pensjonsfond utland, det vil si økt oljepengebruk og dermed en mer ekspansiv økonomisk politikk, skriver statssekretær Erlend Trygve Grimstad i svaret.

Han argumenterer for at avgiftskutt i drivstoffpriser ikke nødvendigvis kommer forbrukerne til gode i sin helhet på pumpeprisene, men delvis spises opp av økt fortjeneste på salgsleddet. Likeledes påpeker han at reduserte avgifter på drivstoff vil øke presset på norsk økonomi, og i verste fall bidra til ytterligere renteøkninger.

–Regjeringen har i Revidert nasjonalbudsjett 2022 ikke funnet rom til å prioritere reduserte drivstoffavgifter eller andre tiltak i møte med høye drivstoffpriser. Et flertall på Stortinget har sluttet seg til dette, konkluderer Grimstad i sitt svar til KNBF.