Drivstoffprisene

KREVER FRITAK: I et åpent brev til regjeringen ber KNBF om avgiftsfritak for drivstoff ut august måned.

Krever avgiftsfritak for drivstoff i sommermånedene

I et åpent brev til regjeringen krever Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) i dag avgiftsfritak for drivstoff i sommermånedene som et strakstiltak for å redde næringsinteresser og gjøre båtfolk i stand til å gjennomføre planlagt ferie.

- Et midlertidig avgiftskutt i form av fritak for merverdiavgift i sommermånedene vil være kjærkomment for så vel næringsliv som for brukere av deres tjenester. Næringsliv og båtferierende opplever en akutt kritisk situasjon hvor regjeringen må handle umiddelbart, skriver Båtforbundet i en pressemelding.

- Vi mener dette kan gjennomføres uten å virke drivende for norsk økonomi. Som Regjeringen er kjent med, har flere land iverksatt tiltak i forhold til høye drivstoffpriser. Det kreves kun et kortvarig kutt for å redde næringslivsinteressene og å gjøre båtfolket i stand til å gjennomføre planlagte aktiviteter, uttaler Stig Hvide Smith, Generalsekretær i Båtforbundet (KNBF) i pressemeldingen

Kjemper for båtfolket

Båtforbundet er Norges landsdekkende organisasjon som ivaretar brukerinteressene for båtfolk. Norge har over en million fritidsbåter og båtferie langs vår vakre langstrakte kyst samt innlandet er blant de mest populære ferietiltak i sommermånedene.

Det var under Båtforbundets Forbundsstyremøte i helgen hvor de vedtok å kreve avgiftsfradrag for drivstoffpriser i sommermånedene. Brev til Statsministeren er nå sendt, og Båtforbundet håper dette vil medføre et strakstiltak fra Regjeringen.

Frykter redusert ferieferdsel

Båtforbundet har mottatt henvendelser fra medlemmer og næringsliv fra hele Norge og vår langstrakte kyst, som faktisk er den nest lengste på den nordlige hemisfære. Næringsliv og handel frykter redusert ferieferdsel og omsetning grunnet høye drivstoffpriser. Båtfolk er som folk flest, disse opplever båtferie som vanskelig med nåværende drivstoffpriser.

Åpent brev

Brevet stilet til statsminister Jonas Gahr Støre er gjengitt nedenfor.

Statsminister Jonas Gahr Støre,

Regjeringen

Krav om avgiftsfritak for drivstoff i sommermånedene - strakstiltak.

Kongelig Norsk Båtforbund (Båtforbundet) er Norges landsdekkende organisasjon som ivaretar brukerinteressene for båtfolk.

Norge har over en million fritidsbåter og båtferie langs vår vakre langstrakte kyst samt innlandet er blant de mest populære ferietiltak i sommermånedene.

Båtforbundet har mottatt henvendelser fra medlemmer og næringsliv fra hele Norge og vår langstrakte kyst, som faktisk er den nest lengste på den nordlige hemisfære.

Næringsliv og handel frykter redusert ferieferdsel og omsetning grunnet høye drivstoffpriser. Båtfolk er som folk flest, disse opplever båtferie som vanskelig med nåværende drivstoffpriser.

Båtforbundet har forståelse for at Regjeringen ønsker å kjøle ned temperaturen på norsk økonomi, men et midlertidig avgiftskutt i form av fritak for merverdiavgift i sommermånedene, vil være kjærkomment for så vel næringsliv som for brukere av deres tjenester.

Vi mener dette kan gjennomføres uten å virke drivende for norsk økonomi. Som Regjeringen er kjent med, har flere land iverksatt tiltak i forhold til høye drivstoffpriser. Det kreves kun et kortvarig kutt for å redde næringslivsinteressene og å gjøre båtfolket i stand til å gjennomføre planlagte aktiviteter.

Et slikt tiltak vil være kjærkomment for de fleste ferierende samt næringsliv. Som følgeeffekt vil Regjeringen settes i et gunstigere lys.

Det er tross alt vanlige folks tur, og et rammet næringsliv tjener ikke noen. Båtsesongen er kort og kritisk for store deler av næringslivet.

Båtforbundet krever derfor med dette strakstiltak for avgiftskutt på drivstoff ut august måned.

Med vennlig hilsen

KONGELIG NORSK BÅTFORBUND

Bjørn Ydse Stig Hvide Smith

President Generalsekretær