Vårklargjøring på høsten

Den viktigste vårklargjøringen er den du gjør på høsten. Ofte er det varmere i været, og dermed bedre forhold for reparasjoner og renovering. Fremfor alt lønner det seg å være systematisk. Her er våre tips!

Publisert Sist oppdatert

Begynn allerede når båten ligger på sjøen og ta i land sengeklær, redningsvester, matvarer, brannfarlig materiale og løse instrumenter som kartplotter på bøyle. Tyverier er like vanlige i vinterhalvåret. Kalesjer som trenger reparasjon er det alltid en fordel å levere inn om høsten, for å unngå å havne i den samme køen som alle andre på våren. Båten er også enklest å rengjøre når den ligger på sjøen. For innvendig rengjøring trenger man ingen avanserte rengjøringsmidler, men kan bruke vanlige husholdningsprodukter. Åpne alle luker og skap når du er ferdig med rengjøringen. Ekstra viktig er det å tømme kjøleskap og kjølebokser og rengjøre disse skikkelig, gjerne med klorin, for å unngå jordslag og mugg. La disse deretter stå åpne gjennom vinteren for maksimal ventilasjon.

Sjekk redningsvestene

Redningsvestene bør man ta med hjem slik at de oppbevares tørt. Oppblåsbare redningsvester bør sjekkes årlig, også om de ikke har vært utløst. Denne kontrollen gjør du om våren.

Spyl på høsten

Umiddelbart etter at båten er satt på land, bør du spyle av bunnen. Da slipper alt organisk materiale lettere enn om man venter til våren. Det er enklest å spyle av den med en høytrykkspyler, men vær forsiktig med trykket slik at ingenting skades. Har båten hekkaggregat, bør man være ekstra forsiktig rundt belgene, og på en utenbordsmotor kan det finnes oljeslanger som man må være varsom med.

Nedenfor går vi systematisk til verks med konserveringen. Som en ekstra hjelp har vi også laget en sjekkliste som både er til hjelp når jobben skal gjøres, men som også er en nyttig huskeliste til våren.

Konservering

Motoren må konserveres før den settes bort for vinteren, og motorolje, drevolje og filter bør byttes.

Prosedyren varierer mye mellom ulike motortyper, og skal man gjøre jobben selv, må man forholde seg til beskrivelsene i den enkelte motors instruksjonsbok. Har man en nyere motor som fortsatt er dekket av garanti, krever de fleste motorleverandører at service skal utføres av et autorisert verksted.

Har båten utenbordsmotor som står på båten gjennom vinteren, må riggen tiltes ned slik at alt vann kan dreneres ut. Sjekk også med ditt forsikringsselskap hvilke vilkår som gjelder dersom motoren står på båten gjennom opplaget. Mindre utenbordsmotorer må settes på en motorbukk slik at kjølesystemet tømmes.

Full eller tom tank?

Det er delte meninger om drivstofftanken skal være full eller tom under vinterlagring. Fyller man tanken, så er det viktig å være klar over at bensin mister effekt over tid, og diesel inneholder visse organismer som i kontakt med vann kan utvikle seg («dieseldyr») og føre til tette filtere og drivstoffslanger. Vår anbefaling er at man bør ha så tom tank som mulig innen båten settes i opplag. Mindre, bærbare tanker til utenbordsmotorer kan tømmes på egnet miljøstasjon.

Lar man båten overvintre med drivstoff på tanken, bør man tilsette en såkalt drivstoffstabilisator før den siste turen på høsten som kjøres gjennom systemet. Slike produkter finnes både for bensin- og dieselmotorer.

Drivstoffilter

De fleste motorer har et finfilter som sitter på motoren, og som må kontrolleres og tømmes hver høst. En viss mengde vann kommer før eller senere inn i alle drivstofftanker. Vannet kan blande seg med drivstoffet og i verste fall skade motoren. De fleste motorbåter har forfilter med vannutskiller som sitter mellom drivstofftanken og finfilteret på motoren. Også dette bør dreneres eller byttes hver høst.

Korrosjon

Korrosjon i en båt skyldes blant annet at ulike typer metaller i motorer, drev, propellaksler og så videre har varierende spenningsnivåer. For å motvirke korrosjon har alle utenbordsmotorer og hekkaggregater, ror, trimplan og akslinger offeranoder. Disse er gjerne i sink eller magnesium og har en lavere spenning og tæres derfor istykker først. Sink skal brukes i saltvann og magnesium kun i ferskvann. Når cirka femti prosent av anoden er borte, bør den byttes. Når man monterer en ny, må man også kontrollere at det blir bra metallisk kontakt mellom anoden og underlaget.

VIKTIG: Ikke mal over anodene med bunnstoff! Da har de ingen effekt.

Batteriene

Batteriene bør man ta med hjem om det er praktisk mulig og oppbevare dem på et tørt og svalt sted, og vedlikeholdslade dem et par ganger i løpet av vinteren. Om man må la batteriene stå ombord i båten, skal de også vedlikeholdslades et par ganger i løpet av opplaget. Bruk en elektronisk lader som slår seg av når batteriet er fulladet. Når man forlater båten, bør man koble fra plusspolen på batteriet slik at ingen av båtens systemer tapper batteriet.

Varmeren

Også varmeren bør få litt pleie før vinteropplaget. Har varmeren løs tank, bør denne tømmes på høsten og nytt drivstoff helles på om våren.

Tips: Om man har en parafindrevet Wallas-varmer, kan man blande litt parafin med cirka 10 prosent kondensfjerner i en kopp og la varmeren suger inn før den stenges på høsten.

Tips: Om man har en dieseldrevet Eberspächer eller Webasto, kan man kjøre varmeren med Camping-parafin og starte varmeren et par ganger per vinter om det er praktisk mulig.

Propellen

Ta av propellen – slik at ingen andre faller for fristelsen til å gjøre det samme. Gjør rent propellakselen og smør den inn med egnet fett. Sjekk samtidig at det ikke er sjøgress eller tau rundt akselen, og kontroller at propellen ikke har skader.

Store skader på propellbladene kan gi ubalanse og føre til skader på aksel og undervannshus. Mindre propellskader kan i beste fall repareres. Enkelte utenbordsmotorer har en splint som låser propellmutteren og som kan være moden for utskifting.

Når propellen skal monteres igjen, er det viktig at alle skiver blir satt riktig tilbake foran og bak propellen.

Ferskvannssystemet

Ferskvannssystemet må konservers før vinteren. Åpne alle kraner ombord og drener ut alt vann. Lag en blanding med egnet desinfeksjonsmiddel, og hell det på tanken. Fyll den med ferskvann igjen og la denne blandingen stå på tanken i minst seks timer (kan variere mellom ulike midler). Tøm deretter tanken igjen for alt vann.

Septikksystemet

Sjøvannstoalettet og tilhørende septiktank må tømmes før båten går i opplag. I toalettskålen og pumpa kan det fortsatt være igjen noe vann som må dreneres ut. På de fleste toaletter finnes det en dreneringsplugg til dette formålet. Enkelte systemer kan også ha en spylepumpe eller en magnetventil som må tømmes. Vil man ha en fullstendig beskyttelse mot frost kan man helle en liter matolje i toalettet og pumpe dette inn i systemet.

Frostbeskyttelse

Etter at ferskvannstanken er tømt, må man drenere alle pumper for vann. Åpne alle kraner og løsne alle tilkoblinger til trykkvannspumpene slik at alt vann renner ut. Start pumpene et lite øyeblikk slik at den siste skvetten kommer ut. Unngå å «tørrkjøre» pumpene for lenge.

Drenéring

Åpne nygla (bunnpluggen) og drenér ut alt vann fra bunnen. Ofte er dette vann man ikke ser, men som ligger der og skaper problemer over tid.

Skal man få ut alt vann, så forutsetter det at båten står med en viss helning akter.

Åpne også kranene til eventuell selvdrenering. Det står ofte litt vann i dreneringssystemet dersom kranene er stengt, og det kan føre til at stengekranen blir frostsprengt. Står de åpne gjennom vinteren er man trygg på at alt regn- og smeltevann dreneres ut.

SJEKKLISTE - BÅTEN PÅ LAND

BÅTEN PÅ LANDUTFØRT
Tøm alt vann!
Løsne slangen ved ferskvannspumpa
Løsne slangen til dusj
Åpne kraner i bysse, på toalettrom og dusj
Kjør ferskvannspumpen et par sekunder
Løsne slangen ved toalettets spylepumpe
Kjør pumpa et par sekunder
Tøm varmvannsberederen
Åpne nygla i akterspeilet
Åpne kranene til selvdreneringen
Øvrige oppgaver med båten:
Spyl bunnen med høytrykk
Vask/spyl av skroget
Tilsett drivstoffstabilisator i faste drivstofftanker
Tøm løse drivstofftanker
Konservere motoren
Ta av løsøre ihht. forsikringsselskapets vilkår
Lad batteriene og ta av batteripoler
Sjekk offeranoder – bytt dem om de er redusert med 50 prosent
Fyll toalettskålen med 1 liter matolje
Rengjør skap og stuerom
Tøm eventuell drivstofftank til varmer
Åpne alle luker, dører m.v. slik at det har god ventilasjon
Skriv ned innkjøp til neste sesong
Dekk til båten

SJEKKLISTE - BÅTEN I SJØEN

BÅTEN PÅ VANNETUTFØRT
Vask dekk og overbygg
Tøm kjøleboks/kjøleskap
Tøm septiktanken
Desinfisere vanntanken
Tøm ferskvannstanken
Ta med hjem:
Brannfarlige væsker
Redningsvester – sjekk patroner
Propanflasker
Kalesje – sjekk om den bør repareres
Mat
Frittstående utstyr, som plotter på bøyle
Nødraketter
Førstehjelpsutstyr
Papirkart
Sengeklær og håndklær