Praktisk

LUFT: Kompressorhornet MA1-C fra italienske Marco består av et trompethorn, en 12V kompressor, slange og et relé. Bryter må suppleres i tillegg.
LUFT: Kompressorhornet MA1-C fra italienske Marco består av et trompethorn, en 12V kompressor, slange og et relé. Bryter må suppleres i tillegg.

Horn i siden til billige horn

Signalhornet står ofte utsatt til for sjøvann, og har begrenset levetid. På reportasjebåten har vi «brukt opp» to horn på ni år. Etter å ha fått et horn i siden til billige standardhorn, har vi nå montert et kompresshorn som forhåpentligvis skal ha lengre levetid enn de elektriske.

I mange situasjoner til sjøs kan muligheten til å gi godt hørbare lydsignaler være avgjørende for å gjøre andre sjøfarende oppmerksomme eller signalisere en manøver. Dessverre er vår erfaring at elektriske horn har svært begrenset levetid, spesielt trompethorn som er montert horisontalt slik at de sprutes fullt av sjøvann. På både vår Viknes 1030 og Targa 27.1 har signalhornet takket for seg flere ganger. Det er nødvendigvis ikke så kostbart å bytte dem, men båtutstyr som åpenbart ikke er designet for å leve særlig lenge og bare tar kvelden etter kort tid er kilde til usikkerhet og irritasjon. Etter å ha byttet to elektriske trompethorn, byttet vi derfor til en såkalt hailer fra Raymarine for mange år siden. Den har kraftig lyd og en rekke smarte funksjoner, men må betjenes via VHFen, noe som tar for lang tid i akutte situasjoner.

TØRT: Vi plasserte kompressoren tørt bak konsollen under taket ved førerplassen.
TØRT: Vi plasserte kompressoren tørt bak konsollen under taket ved førerplassen.

Defekt

Den som har båt, vet at det til enhver tid alltid er noe som har sluttet å virke. Defekt signalhorn har vi med årene erkjent at er et ganske vanlig fenomen: Hornet sprøytes fullt av saltvann, ofte under et kraftig trykk, og dør før heller enn siden. Å reparere det er sjelden et godt alternativ. Et nytt horn er nødvendigvis ingen stor kostnad. Et alminnelig horn koster fra cirka 900 kroner og oppover til cirka 2 000, men vår erfaring er at de sjelden varer mer enn et par-tre år. Irritasjonen over at en nyttig funksjon ikke er til å stole på, er da uansett langt større enn kostnaden. Det enkleste kompressorhornet, som bare har en membran i selve hornet og en kompressor som er montert tørt, koster rundt 1 500 kroner. Vi gikk for den løsningen.

MYE LYD: Det kompressordrevne hornet er angitt til lydstyrke på 114 dB(A).
MYE LYD: Det kompressordrevne hornet er angitt til lydstyrke på 114 dB(A).

Dyre løsninger

Kompressorhorn finnes i mange varianter, og de dyreste variantene koster opp mot 10 000 kroner. Derimot er det forbausende liten prisforskjell mellom den rimeligste kompressorutgaven sammenlignet med et elektrisk trompethorn. Hornet vi valgte, med typebetegnelsen MA1-C, skal ha en styrke på hele 114 dB(A) en meter unna hornet og går på 12 Volt. Det er svært enkelt å montere. Vi har montert hornet med noen graders helning forover slik at vann som presses inn av vind og sjøsprøyt renner ut igjen når vi ligger stille. Av erfaring vet vi at hornet ideelt sett bør monteres i 45-90 grader for at det skal vare lengst mulig.

SLANGE: Kompressormotoren kobles til 12 V via et relé til en bryter og slangen føres frem til stussen i underkant av hornet. Enkelt og greit.
SLANGE: Kompressormotoren kobles til 12 V via et relé til en bryter og slangen føres frem til stussen i underkant av hornet. Enkelt og greit.

Hornhøytaler

Nå har vi både et såkalt «Hailing horn for loudhailer and fog signals» og et kompressorhorn ombord. Loudhaileren har fungert problemfritt siden den ble montert i 2015. Denne er en toveis høyttaler som gjør at man via VHFen kan kommunisere med folk på dekk (en lyttefunksjon samtidig som man kan gi beskjeder), den gir et særdeles kraftig lydsignal når man holder inn VHF-knappen, eller man kan velge mellom flere forhåndsprogrammerte lydsignaler som sendes ut kontinuerlig.