Ny vår for «Sylfiden»

– Å være løsningsorientert ligger i kulturen når du er båtbygger, sier daglig leder Ole-Jacob Broch ved Risør Trebåtbyggeri, hvor de denne våren jobber med alt fra restaurering av Petterssonbåten «Sylfiden» til rekkverk i det nye regjeringskvartalet.

Publisert

Vi kan i grunn gjøre alt, unntatt å sy seil og bygge motorer, sier Broch spøkefullt. Han har vært medeier i båtbyggeriet siden starten i 1979 og er godt kjent i bua hvor aktiviteten spenner fra rekkverk i det nye regjeringskvartalet til restaureringen av historiske «Sylfiden», en C. G. Pettersson-båt fra 1910. Mangfoldet har gjort det mulig å utvikle et høyt spesialisert fagmiljø som bruker øks like behendig som CNC-fres.

TRADISJONSHÅNDVERK: Ole-Jacob Broch ved Risør Trebåtbyggeri er en av håndverkerne som blant annet jobber med restaureringen av Petterssonbåten «Sylfiden».
TRADISJONSHÅNDVERK: Ole-Jacob Broch ved Risør Trebåtbyggeri er en av håndverkerne som blant annet jobber med restaureringen av Petterssonbåten «Sylfiden».
FRA ÅLESUND: Den slanke, svenske motorbåten bygget i 1910 ble fraktet i container fra Ålesund.
FRA ÅLESUND: Den slanke, svenske motorbåten bygget i 1910 ble fraktet i container fra Ålesund.

«Sylfiden»

– Tradisjonsbåten, den tradisjonelle kravellbygde båten med spant og kjøl og hud, er midt i kjerneområdet vårt, sier Ole-Jacob, som landet prosjektet med restaurering av «Sylfiden» sommeren 2021.

– Oppdragsgiveren var på ferietur med båt på Sørlandet og la til ved brygga i Buvika. Vi kom i prat og de viste bilder av «Sylfiden» som familien kjøpte på 30-tallet. Den hadde vært restaurert tidligere, men nå var den kommet i en tilstand hvor utfordringen rett og slett var å holde den flytende, ifølge Ole-Jacob.

Eieren ville restaurere båten i ved trebåtbyggeriet, og i september 2021 kom «Sylfiden» fra Ålesund til Risør i en container.

– Båten var i utrolig dårlig forfatning, og etter hvert ble det klart at det var lite man kunne ta vare på. De gamle jernspantene var byttet ut på et tidspunkt til syrefaste spanter. Konstruksjonen er bygget opp med jernspant, og mellom hvert jernspant er det to ribber. Spantene hadde bidratt til at båten rent formmessig var intakt, men alt annet var faktisk ødelagt eller i en slik tilstand at en ikke kunne ta vare på det. Båten er byttet ut bit for bit. Den har fått ny eikekjøl, ny forstevn og ny hud. De tre nederste borgangene er i eik, som var originalt, sannsynligvis fordi man ville unngå frostsprengning i mahogni. Mahogni er nemlig lite interessert i å fryse om vinteren, mens eik har vært gjennomfrosset hvert år og tåler den belastningen.

SOM NY: Gjennom den omfattende restaureringen er båten tilbakeført til tilnærmet original stand.
SOM NY: Gjennom den omfattende restaureringen er båten tilbakeført til tilnærmet original stand.
UNIKT: «Sylfiden» like etter at den kom til Risør i september 2021, med uoriginalt overbygg. Når båten sjøsettes i vår, er den tilbakeført til originalt utseende.
UNIKT: «Sylfiden» like etter at den kom til Risør i september 2021, med uoriginalt overbygg. Når båten sjøsettes i vår, er den tilbakeført til originalt utseende.
KJENNTEGN: Det todelte akterspeilet kjennetegner en god del av C. G. Petterssons båter.
KJENNTEGN: Det todelte akterspeilet kjennetegner en god del av C. G. Petterssons båter.

Distinkt uttrykk

– Det som var mulig å ta vare på, som skott, innredning og alle rominndelinger innvendig, har vi brukt opp igjen. Vi bygger opp dørker basert på det som var tidstypisk i 1910, og tilstreber å lage kopier så nær opp til det opprinnelige som mulig. Det har vært veldig tilfredsstillende i denne prosessen å samarbeide med en eier som er opptatt av det kulturhistoriske samtidig som de har mulighet til å restaurere båten til et nivå der man kan si at «slik så den faktisk ut».

– Båten har et distinkt uttrykk, du kan ikke øve vold på uttrykket gjennom å ta inn designelementer som går helt på tvers av det opprinnelige. Eieren ønsker ikke det og vi ønsker ikke det. Båten var så intakt at det har vært helt styrende for det arbeidet vi skal gjøre.

– Vi tilfører veldig få elementer som ikke er originale. Da båten kom hit så hadde den et lite styrhus som var uoriginalt. Det har vi fjernet og erstatter det med en tidstypisk vindskjerm, selv om båten ikke var tegnet med det opprinnelig. Pettersson mente at vindskjermer var for pingler, sier Ole-Jacob og ler.

DIGITALT: – På «Sylfiden» har vi blant annet frest ut hyttesidene, luker, kjølen og hylsekassa, forteller Espen Sommerfelt.
DIGITALT: – På «Sylfiden» har vi blant annet frest ut hyttesidene, luker, kjølen og hylsekassa, forteller Espen Sommerfelt.
STORT PROSJEKT: Espen Sommerfelt, båtbygger og CNC-programmerer, viser en av modulene som trebåtbyggeriet produserer til det nye regjeringskvartalet.
STORT PROSJEKT: Espen Sommerfelt, båtbygger og CNC-programmerer, viser en av modulene som trebåtbyggeriet produserer til det nye regjeringskvartalet.

Samme familie

Konstruktøren, Carl Gustav («C. G.») Pettersson som levde mellom 1876 og 1953, var en av sin tids mest kjente, svenske båtkonstruktører. «Petterssonbåt» er den dag i dag et velkjent begrep i Sverige. «Sylfiden» kom til Ålesund rundt 1930, ble kjøpt av Ottar Devold fra Langevåg i 1939 og har siden vært i familien Devolds eie.

En av særegenhetene ved C. G. Petterssons båter frem til i alle fall slutten av 1930-tallet, var at konstruktøren anså 1:4 - 1:5 for å være det ideelle lenge-bredde-forholdet på en motorbåt.

– Dette forholdet gir en båt som er utrolig lettdrevet med god drivstofføkonomi, men det gir også lite komfort. «Sylfiden» er 12 meter lang og 1,95 meter bred, så den er ikke bare ideell, den er på plussiden, avslutter Ole-Jacob.

Leverer til regjeringskvartalet

Kombinasjonen av solid håndverksfaglig og digital kompetanse har vært viktig for Risør Trebåtbyggeri i senere år. En CNC-fres innkjøpt for å effektivisere dørkproduksjonen trebåtbyggeriet hadde for Askeladden, ble stående arbeidsledig i 2008. Espen Sommerfelt er både båtbygger og dreven programmerer, og den symbiosen har gjort det mulig for trebåtbyggeriet å selge inn prosjekter til blant annet regjeringskvartalet, Sam Eyde videregående skole og bølgeveggen i kulturhuset i Kristiansand.

– Den største jobben vi gjorde med CNC-fresen var bølgeveggen i Kristiansand. Den besto av 3 800 forskjellige deler, og ingen av dem var like, sier Sommerfelt.

I dag samarbeider båtbyggeriet med den lokale bedriften Bosvik om leveranse av «Samhandlingsrekkverket» til R5 i det nye Regjeringskvartalet. Leveransen skal være ferdigstilt i 2024.

.