Kommentar: Til rors

TRUES TIL OPPHØR: Vil Oslo kommune virkelig frata Oslos siste rekefisker sitt levebrød? Foto: Sigbjørn Larsen.
TRUES TIL OPPHØR: Vil Oslo kommune virkelig frata Oslos siste rekefisker sitt levebrød?

Uvettig politikk

Det er fortsatt reker i Oslofjorden. Det er vettet det skorter på.

Publisert Sist oppdatert

Sigurd-Andre Kristoffersen har vært fisker i hele sitt liv. Hver uke er han å finne på rådhusbrygga med reker i båten sin «Vikingen» som bærer nummer 0-1-0 i baugen. Familien har bedrevet fiske fra Ulvøya i generasjoner. Nå kan det være slutt. Ikke fordi det er slutt på rekene i Indre Oslofjord, men fordi byråkratene i den tidligere MDG-styrte Plan- og Bygningsetaten i Oslo vil frata ham retten til å ha flytebrygge for fiskebåten sin på sin egen eiendom!

Fiskeren trues med bøter i hundretusenkronersklassen hvis han ikke etterkommer kravet om å fjerne brygga. Effektueres boten blir det konkurs og kroken på døra for Oslos siste rekefisker. 

Nå har Fiskarlaget tatt saken. De ber om at Oslo kommune legger til rette for at utøvelsen av fiskeryrket fortsatt kan skje i hovedstaden. 

Høyre vant valget i Oslo blant annet fordi folk var lei de rødgrønnes byråkrati og manglende næringspolitikk. Nå må partiet vise seg tilliten verdig og overstyre og omgjøre tidligere MDG-vedtak i plan og bygg om å nekte Oslofjordens siste rekefisker retten til å ha flytebrygge for sin egen båt ut fra sin egen eiendom. 

Det haster, for byråkratene truer med bøter og effektuering av vedtaket. Og kom ikke etter at det er for sent, og prøv dere med at dere ikke visste hva som var i ferd med å skje.