Sjøfartsdirektør Olav Akselsen tar til orde for en nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker på den nasjonale fritidsbåtkonferansen i Haugesund i dag. Foto: Torbein Kvil Gamst/Sjøfartsdirektoratet
Sjøfartsdirektør Olav Akselsen tar til orde for en nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker på den nasjonale fritidsbåtkonferansen i Haugesund i dag. Foto: Torbein Kvil Gamst/Sjøfartsdirektoratet

Ønsker nasjonal tiltaksplan mot fritidsbåtulykker

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen ønsker en nasjonal dugnad mot ulykker på sjøen.

Publisert Sist oppdatert

Haugesund

Under åpningen av Fritidsbåtkonferansen tok sjøfartsdirektør Olav Akselsen til orde for en nasjonal tiltaksplan mot ulykker med fritidsbåt. De siste fem årene har 155 mennesker omkommet i fritidsbåtulykker.

Hele 325 personer har mistet livet i forbindelse med bruk av fritidsfartøy de siste ti årene. Nå ønsker sjøfartsdirektøren politisk drahjelp for å få på plass en nasjonal handlingsplan etter modell av nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet.

- I den nasjonale tiltaksplanen mot ulykker i vegtrafikken ligger det en nullvisjon, og utviklingen viser at ulykken i trafikken går ned. En av faktorene til de gode resultatene tror jeg henger sammen med en bred nasjonal satsing. Dette må vi nå også få til innen arbeidet med å forebygge ulykker med fritidsfartøy, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen under åpningen av den nasjonale fritidsbåtkonferansen i Haugesund i dag.

Sjøfartsdirektoratet har opprettet en seksjon for fritidsbåtfartøy med seks medarbeidere med bred sammensatt kompetanse. Direktoratet vil dermed styrke innsatsen på fritidsbåtområdet. Hovedsatsingen blir blir holdningsskapene arbeid. – Vi har klokkertro på at kunnskap styrker sikkerhet, sier Petter Søreng, som leder fritidsbåtseksjonen.

Båtliv følger Fritidsbåtkonferansen i Haugesund. Vi legger ut nyheter på nett, og video på Facebook Live fortløpende gjennom dagen.