Revidert nasjonalbudsjett:

BEDRE KOMPENSASJON. Mange fritidsbåthavner er organisert som idrettslag og kan falle under ordningen for momskompensasjon. Bildet er fra seiltrening i Askøy Seilforening.

Full MVA-kompensasjon for idrettsanlegg

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett 2022 å sette av 46,5 millioner kroner ekstra til momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.

Ifølge Kultur- og likestillingsdepartementet vil ordningen også gjelde vannsportanlegg som er organiserte som idrettsanlegg, men kompensasjonsordningen for i år forutsetter at godkjent søknad ble levert innen søknadsfristen, som var 1. desember 2021.

– Full momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg gjør lokale idrettslag og foreninger over hele landet bedre stilt økonomisk, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som behandler søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, og med den varslede økningen på 46,5 millioner er totalpotten for momskompensasjonen nå 345,5 millioner kroner.