DUGNAD:– Båtforbundet er en ideell organisasjon der medlemmene jobber på dugnad i havnene, sier Smith. Her fra forbundets havn Bestumkilen.
DUGNAD:– Båtforbundet er en ideell organisasjon der medlemmene jobber på dugnad i havnene, sier Smith. Her fra forbundets havn Bestumkilen.

Skattesmell for Båtforbundet

– Skatteetaten har funnet et nytt sugerør, sier Stig Hvide Smith til Båtmagasinet. Skatteetaten vil skattlegge proveny på 11 millioner kroner for forsikringsformidling for Tryg. Forbundet anker vedtaket.

Publisert

Skatteetaten krever skatt av 11 millioner kroner i provisjonsinntekt fra formidling av båtforsikringer. Båtforbundet protesterer kraftig og har hyret en av Norges beste skatteadvokater, skriver Finansavisen.

- Dersom Båtforbundet må skatte av sine provisjonsinntekter, advarer generalsekretær Stig Hvide Smith om at det vil gå utover organisasjonens frivillige og ideelle oppgaver, som sjøsikkerhetsarbeidet.

Frivillig ideell organsiasjon

– Vi er en frivillig ideell organisasjon med 43.000 medlemmer og jeg kan ikke forstå at vi skal betale noen form for skatt av denne inntekten, sier Smith.

Det var i fjor høst brevet med vedtaket fra Skatteetaten nådde det 113 år gamle forbundet som har 43.000 medlemmer og representerer 424 båtlag i Norge.

Generalsekretæren har ikke hørt om andre frivillige organisasjoner som har fått et lignende vedtak om å skatte av provisjonsinntekter fra formidling av forsikringsprodukter til sine medlemmer.

– Det er også andre frivillige organisasjoner som har slike inntekter, poengterer Smith. Antageligvis har en eller annen i Skatteetaten funnet et nytt sugerør man bare vil teste ut på oss.

Har hyret toppadvokat

Han varsler at Båtforbundet vil ta opp kampen.

– Vi har engasjert Hanne Skaarberg Holen i EY, som er en av Norges beste skatterettsadvokater. Hun klaget på vedtaket 26. september i fjor, men vi har fortsatt ikke hørt noe fra Skatteetaten, sier Smith.

Han er oppgitt over den lange saksbehandlingstiden, for det skaper usikkerhet i Båtforbundet om hva de har å rutte av med midler fremover.

– Vårt håp er at Skatteetaten trekker tilbake vedtaket, beklager og innrømmer at det er ort en feil. Hvis ikke det skjer, må vi ta saken videre til Skatteklagenemnden, sier Smith.

Skulle man ikke få medhold i nemnden heller, kan man bringe saken inn for domstolene. – Personlig er jeg for det, men den avørelsen er det forbundsstyret som må ta.

Viktig inntektskilde

Det var i 2020 at Båtforbundet innledet samarbeid med forsikringsselskapet Tryg og sammen skapte forsikringsproduktet Norske Sjø. Om noen av forbundets medlemmer kjøper det, drypper det en provisjonsinntekt på forbundet.

I fjor ga det forbundet en inntekt på 5,2 millioner kroner, noe som var en vekst på 57 prosent fra året før. De tre siste årene har forbundet mottatt 11 millioner kroner i brutto provisjonsinntekter fra Tryg.

I år budsjetterer Båtforbundet med 4,4 millioner i proveny fra Tryg, noe som vil være organisasjonens nest største inntektspost og utøre om lag 30 prosent av totalinntektene.

– Får Skatteetaten medhold, må vi skatte rundt én million kroner av den inntekten, sier Smith.