Skjærgårdsparadiset glapp for Grimstad kommune
Skjærgårdsparadiset glapp for Grimstad kommune

Skjærgårdsparadiset glapp for Grimstad kommune

Eiendommen Donkjølen i Grimstad-skjærgården ble solgt i går ettermiddag. Grimstad kommune hadde lagt inn et bud på 6.1 millioner kroner slik at eiendommen kunne sikres for allmennheten, men en ny interessent høynet budet med 800.000 og fikk tilslaget.

Publisert Sist oppdatert

- Donkjølen ble solgt til prisantydning (6,9 millioner kroner) etter direkte kontakt mellom selgerfamilien og kjøperen, sier Gustav J. Sædberg jr. i Meglerhuset Sædberg til Båtliv.

Kommunen ønsket å kjøpe den fantastiske eiendommen, og fikk støtte av miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Aust-Agder, som mente at Donkjølens unike beliggenhet forsvarte et offentlig oppkjøp. I følge fylkesmannens kontor har Donkjølen «attraktive naturkvaliteter for båtbasert friluftsliv, gode ilandstigning- og oppholdsmuligheter.»

Donkjølen-holmene ligger nær Grimstad sentrum, og både fylkesmannen, Grimstad Bys Vel og kommunen hadde håp om at området skulle bli friområde, først og fremst til glede for byens befolkning - men også som et ledd i å bremse privatiseringen av skjærgården.

Tidligere har kommunen lagt inn to bud, først på 4 millioner kroner og siden på 5,25 millioner kroner for eiendommen, men disse budene ble avvist av selger. Lørdag var ordfører Hans Antonsen i Grimstad på hyttevisning på Donkjølen, og kommunen la etter en hastebehandling inn et høyere bud, men da var det kommet flere interessenter inn i kampen og kommunens bud ble til slutt for lavt. Eiendommen ble solgt - utenfor ordinær budrunde.

Foto: Meglerhuset Sædberg AS/fotograf Anders Martinsen (www.estate.no/meglerkontorer/kristiansand/)