STENGT: Svært mange fritidsbåter blir sperret inne 24. august på grunn av øvelse.
STENGT: Svært mange fritidsbåter blir sperret inne 24. august på grunn av øvelse.

Øvelse stenger fjorden i Asker og Bærum

Onsdag 24. august mellom klokken 10 og 15 stenges samtlige sund i Asker og Bærums indre fjord og det vil ikke være gjennomfart for andre båter.

Publisert Sist oppdatert
STENGES: Brannbåten vil dra lenser fra Sjøflyhavna i Bærum og deretter Holmenskjæret i Asker, for å tette alle sund onsdag 24. august.
STENGES: Brannbåten vil dra lenser fra Sjøflyhavna i Bærum og deretter Holmenskjæret i Asker, for å tette alle sund onsdag 24. august.

Mange fritidsbåteiere kan bli skuffet om de har planer om tur på fjorden på onsdag. Da stenges nemlig hele Vestfjorden i Asker og Bærum inne.

Det er Asker og Bærum brannvesen, i samarbeid med Oslo brann- og redningsetat som holder øvelse mot akutt forurensning, en øvelse i IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensing).

Det er Hestesund og Vendelsund i Asker, Store Ostesund mellom Asker og Barum, samt Snarøysund og Lille Ostesund i Bærum som blir fysisk stengt med lenser.

Hindre spredning

Ved en reell hendelse og forurensning i sjøen er det viktig og raskt begrense spredning og skadeomfanget av oljeavfall eller annet farlig avfall i sjøen. Ved å gjennomføre en slik øvelse får vi mer informasjon om hvor langt tid dette vil ta, samt at vi får testet egne rutiner.

Dette er første gang Asker og Bærum brannvesen stenger alle sundene, i forbindelse med en slik øvelse.

• Trene på samarbeidet mellom flere brannvesen.

• Trene på egne rutiner i IUA-arbeidet for å være bedre rustet dersom uhellet skulle være ute.

• Avdekke hvor lang tid det vil ta og tette alle sund i våre områder.

 

 

 

 

STENGES: Brannbåten vil dra lenser fra Sjøflyhavna i Bærum og deretter Holmenskjæret i Asker, for å tette alle sund onsdag 24. august.