PUNKTSVEIS: Jotun er lite begeistret for punktsveis på aluminiumskrog. Dette viser at det er konstruksjonen og ikke bunnstoffet som er problemet, sier Jotun.
PUNKTSVEIS: Jotun er lite begeistret for punktsveis på aluminiumskrog. Dette viser at det er konstruksjonen og ikke bunnstoffet som er problemet, sier Jotun.

Kraftig korrosjons-angrep på punktsveiset alu-båt

Er aluminium så praktisk og vedlikeholdsfritt som mange vil ha det til? Eieren av en aluminiumbåt er i tvil. Han havnet mellom barken (Jotun) og veden (Yamarin) etter å ha oppdaget omfattende korrosjonsskader på båten sin.

Lars Skjærven i Bergen gikk nylig til innkjøp av en lite brukt Yamarin Cross BR 49 med aluminiumskrog. Etter vask av skroget, samme uke som han overtok bruktbåten i november i fjor, oppdaget han kraftige angrep av korrosjon på skroget. Båten ble produsert av Yamarin i Finland i 2017, og levert til Faxwaag på Hitra høsten 2018. Her ble båten liggende til den ble solgt til forbruker i juli 2020. Første eier solgte båten videre til ny eier i september 2022, men han valgte å selge den videre til Lars bare et par måneder senere.

Skroget er ikke egnet for norske farvann med normal saltholdighet ... Skal man bruke alu-skrog i sjøvann, så kan man ikke punktsveise. Alle sveisesømmer må slipes og sveiserøyk fjernes.

Jotun til båteier

Reklamasjonen avvist

Lars Skjærven henvendte seg til forhandleren av Yamarin i Bergen, Båt Berge, som bekreftet korrosjonsproblemet og som i likhet med Faxwaag tok spørsmålet videre til finske Yamarin. Her ble saken avvist som reklamasjonssak fordi båtprodusenten ikke anerkjenner bunnstoffet som forrige eier har benyttet. Slik svarer Yamarin:

«Ser at Jotuns produkt ikke passer til aluminiumskrog på grunn av at det inneholder kobber. Båten er malt med maling som vi ikke anbefaler, så det er ingen garantisak. Vi anbefaler bare Hempel Alusafe, Hempel Silicone og Hempel Hempaspeed. All maling som inneholder kobber, anbefaler vi ikke. Båtens konstruksjon er samme som alle andre og er slik som det er designet. Så vi tar ikke dette på garantien.»

KOSTBART: Et massivt korrosjonsangrep på Lars Skjærvens Yamarin Cross 49 skaper frustrasjon og store utgifter. Er det konstruksjonen eller bunnstoffet som har skylda?
KOSTBART: Et massivt korrosjonsangrep på Lars Skjærvens Yamarin Cross 49 skaper frustrasjon og store utgifter. Er det konstruksjonen eller bunnstoffet som har skylda?

Kostbar utbedring

Båt Berge estimerte utbedring av korrosjonsskadene på skroget til minimum 20 000 kroner, avhengig av omfanget. Jotun, som er produsent av bunnstoffet som er brukt, Jotun Aqualine, garanterer derimot for dette produktet på aluminium. På den bakgrunn gjorde Lars Skjærven en henvendelse til Jotun for å reklamere, men de er tydelig på at deres bunnstoff ikke er årsaken til korrosjonen:

– Skroget er ikke egnet for norske farvann med normal saltholdighet. Yamarin er et finsk konsern og båter i Finland er mye mindre utsatt for korrosjon siden det er mye innsjøer med ferskvann og tynt brakkvann i Østersjøen. Skal man bruke alu-skrog i sjøvann, så kan man ikke punktsveise. Alle sveisesømmer må slipes og sveiserøyk fjernes, svarer teknisk serviceingeniør hos Jotun til båteieren.

Faxwaag har på spørsmål fra Lars Skjærven bekreftet at de har solgt Yamarin Cross siden 2011 og ingen av disse skal være rammet av korrosjon som denne.

Punktsveising eller bunnstoffet?

ANGREP: Korrosjonen har gjort store skader på profilene.
ANGREP: Korrosjonen har gjort store skader på profilene.

Spørsmålet henger i luften, om det er konstruksjonen med punktsveisede steglister på båten eller selve bunnstoffet som er problemet. Vi ber Jotuns kommunikasjonssjef, Henrik Sandvik, utdype:

– Mener Jotun at det aktuelle skroget på denne Yamarin Cross ikke er egnet for norske farvann med normal saltholdighet?

– Jotun kan ikke trekke en konklusjon på at en bestemt type båt ikke er egnet i norske farvann, men på generelt grunnlag kan vi si at aluminium korroderer svært lett og må behandles spesielt og grundig ved bruk i saltvann. Aluminiumskrog med punktsveisede profiler er spesielt utsatt for korrosjon når de brukes i saltvann. Ideelt sett bør profiler sveises på med sammenhengende søm, slipes og jevnes. Sveiserøyken bør også pusses bort. Ut fra bildene vi har mottatt ser dette mangelfullt ut og sjøvann har kunnet trenge inn under profilene. Dette ville det gjort uavhengig av hvilket malingssystem som ble brukt, sier Sandvik.

Han påpeker samtidig at «alle» malingsprodusenter godkjenner bruk av bunnstoff med kobberthiocyanat for aluminiumskrog. Jotun, Akzo og Hempel er de dominerende bunnstoff-leverandørene i Europa og har vært det i årtier.

Fastholder årsak

– Dere fastholder at det er punktsveisingen som er årsak til problemene, ikke bunnstoffet Jotun Aqualine?

– Det er riktig at vi fastholder at det er flere ting enn maling som kan spille inn her, selv om malingen – og da særlig det siste strøket – gjerne får skylden. Ved punktsveising vil det være mulig for vann å trenge inn under malingen, uansett hva slags bunnstoff man bruker for å beskytte båten sin. Videre er det også verdt å nevne at Aqualine ikke forårsaker korrosjon, men heller ikke beskytter mot korrosjon. Det er primerens oppgave å hindre korrosjon, mens bunnstoffet skal hindre groe, sier han.

Der står saken til Lars Skjærven, men han har likevel i egen regi satt i gang et større arbeid for å få båten sin reparert. Dette betyr kalkblåsing av skroget, tre lag med to-komponent grunning og så bunnstoffet som denne gangen blir Hempel Copperfree.

Båtmagasinet har gjort flere forsøk på å få en mer utfyllende kommentar fra produsenten Yamarin i Finland uten å få kontakt i skrivende stund.

.

Test av bunnstoff på punktsveis

Punktsveisede paneler har vært eksponert for norsk sjøvann i fire måneder. Her er Jotuns resultat.

1. Ubehandlet aluminiumsplate, ingen maling påført. 2. Påført epoxyprimer. 3. Epoxy primer + kobberfritt bunnstoff A. 4. Epoxyprimer + kobberfritt bunnstoff B. 5. Epoxyprimer + bunnstoff med kobberthiocyanat.
1. Ubehandlet aluminiumsplate, ingen maling påført. 2. Påført epoxyprimer. 3. Epoxy primer + kobberfritt bunnstoff A. 4. Epoxyprimer + kobberfritt bunnstoff B. 5. Epoxyprimer + bunnstoff med kobberthiocyanat.

Jotun har gjort tester på aluminiumspaneler med punktsveisede profiler, mottatt fra en europeisk produsent av aluminiumsbåter. Jotun har eksponert profilene for norsk sjøvann i fire måneder. Bildet viser ifølge Jotun resultatet etter eksponeringen.

Bildet viser ifølge Jotun at rene slette flater ikke korroderer, men at profilene er utsatt. Epoxyprimeren beskytter mot korrosjon, men siden vann trenger inn under profilene, oppstår det blærer ut fra spalteåpningene, grunnet korrosjonsprodukter under malingen. På platene 3, 4 og 5 ser man at bunnstoffet er av mindre betydning for korrosjon. Det er ingen vesentlig forskjell mellom plate 5 som er stoffet med et produkt som inneholder kobberthiocyanat (tilsvarende Aqualine) og plate 3 og 4 som er stoffet med helt kobberfrie produkter.

.