utgave nr 10 1999

Storebror ser deg...”

Publisert Sist oppdatert

”Storebror ser deg...”


Som små fluelorter er de drysset ut over raden av dataskjermer. Lystbåttrafikken i Oslofjorden er overvåket fra øverste etasje i den nye Horten Trafikksentral. Skipstrafikken vises som små leketøysbåter.

Tekst og foto: Hans Due

Fra 1. januar i år har det vært full operativ drift på den splitter nye trafikksentralen i Horten for skipstrafikken i Oslofjorden. Her sitter folk døgnet rundt og glor på store dataskjermer der fellesnevneren er et liggende kart over hele fjorden fra Oslo havn til Sydostgrunnen utenfor Tønsberg Tønne og svenskegrensen på andre siden av fjorden. I tillegg tre-fire fastmonterte kameraer på strategiske steder der trafikken kan sees ”live”.

Plikt for store, hjelp for små

Alle båter over 24 meter eller 500 brutto registertonn samt fartøyer som frakter passasjerer er pliktige til å melde seg for Trafikksentralen i det øyeblikk de passerer grunnlinjen i Oslofjorden. Denne linjen går mellom Tønsberg Tønne, Sydostgrunnen, Midtre Heiaflu, Grensebøye 2 og langs grenselinjen mot Sverige. Samtidig må fartøyene melde fra minst en time før de legger fra kai innenfor dette området.
Fritidsbåter og mindre fartøyer har ikke denne plikten, men om du skulle komme ut for uhåndterbare forhold, kan du kalle opp sentralen og få hjelp – på eget ansvar. I sommer var det blant annet en båt som fikk hjelp til å navigere fra Gullholmen fyr til Torgersgapet utenfor Tønsberg. Han var blitt overrasket av tett tåke, og visste ikke hvor han var. Men Trafikksentralen klarte å peile hanm inn på skjermene sine ved hjelp av radar og VHF-signaler, og kunne lose ham mot tryggere farvann, forteller Nils Petter Andersen ved Trafikksentralen til Båtmagasinet.

Sikkerhet

I sin opplysningsbrosjyre sier Kystverket: ” Oslofjorden er et viktig rekreasjonsområde for om lag 1,5 millioner mennesker. Hvert år frakter skip i fjorden 8 millioner passasjerer og 24 millioner tonn gods, blant annet betydelige mengder farlig og/eller forurensende stoffer. En skipsulykke i Oslofjorden kan få alvorlige konsekvenser, både for liv, helse og miljø”.
Skipsulykker har skjedd gjennom alle tider, og vil fortsatt skje. Også i Oslofjorden. Men hvis Trafikksentralen i Horten klarer å avverge en eneste ulykke, vil de økonomiske innsparelsene betale hele den nybygde sentralen og driften av den i mangfoldige år framover. Samtidig vil liv, helse og miljø sikres.

Lite kjent

Trafikksentralen i Horten er lite kjent blant fritidsbåtfolket, simpelthen fordi den er så nystartet. Men også fordi sentralen i første rekke skal konsentrere seg om de større fartøyene. Likevel har det allerede i sommerferien vært noen henvendelser, og da spesielt fra folk med litt større fritidsbåter som er nysgjerrige på om vi ser dem på skjermen, forteller Andersen, som kan bekrefte overfor samtlige at de kan iakttas. Dog fremstår mindre fritidsbåter som små fluelorter på skjermen, så de kan ikke umiddelbart identifiseres. Men skulle det dukke opp farlige situasjoner som involverer skipstrafikken, vil trafikksentralen gå ut på VHF med advarsler. Og skulle fritidsbåtfolk ha behov for assistanse under ekstreme forhold, kan Trafikksentralen lose dem mot tryggere farvann. De presiserer imidlertid at dette skjer på båteiers eget ansvar, slik at ikke Trafiksentralen skal kunne lastes for eventuelle skader og havarier.
Forøvrig er det møtesituasjoner som påkaller størst oppmerksomhet, og da spesielt i trange farvann som Drøbaksundet, Svelviksundet, inn Haldenleia og Glomma-utløpet inn mot Fredrikstad og Sarpsborg, men også Vestfjorden inn mot Tønsberg og Vrengensundet.

Samarbeide

Alle skip som er pliktige til å underkaste seg Trafikksentralen må betale en avgift pr. anløp eller en årlig avgift som skal finansiere sentralen. For fritidsbåtfolket gjelder ikke en slik avgift dersom man skulle ha behov for assistanse. Trafikksentralen kan imidlertid ikke rykke ut på oppdrag, men har samarbeide med både losvesenet, Redningsselskapet og Tjøme Radio. De fire organisasjonene driver hver sin separate virksomhet, men totalt sett dreier det seg om samme sak, nemlig fartøyer som ferdes i det samme området, og som det til tider er påkrevet å vite nøyaktig hvor befinner seg.
Det er uten tvil behov for en slik sentral. Da vi var i kontakt med sentralen, hadde man logget 98 ”mål” i dekningsområdet. Og mål i denne sammenheng er altså meldepliktige fartøyer. I tillegg kommer fritidsbåtflåten. Denne mengde kommersiell trafikk er noenlunde konstant gjennom hele året, og alle målene befinner seg i systemet i inntil 5-6 timer før de enten er ute av sonen eller har klappet til kai.

Trafikksentralen i Horten når du på VHF kanal 18 og 19. Oslo har sin egen havnekontroll som kan nås på VHF kanal 12 og 80.