utgave nr 4 2002

GPS-kurs: Bruk av elektroniske kart

Publisert Sist oppdatert

GPS-kurs: Bruk av elektroniske kart

Denne gangen skal vi vise hvordan man kan overføre kurspunkter fra et elektronisk kart. Det er betydelig enklere enn å legge dem inn manuelt i GPSen. Slike kurspunkter blir som regel mer nøyaktige, og dessuten reduserer man sjansene for å gjøre feil.

Da vi lærte å legge inn kurspunkter, så vi at det var mange muligheter for å gjøre feil. Det vanskeligste er kanskje å finne punktets nøyaktige bredde- og lengdegrad på kartet. Men det er også mulig å gjøre feil når posisjonen skal tastes inn på GPSen. Blir det feil i et kurspunkt, kan vi navigere feil, og det kan få katastrofale følger. Heldigvis finnes det en enklere måte å legge inn kurspunkter i en GPS på, nemlig ved først å plassere/tegne dem på et elektronisk kart, og så overføre dem til GPSen.

Elektroniske kart

Det finnes to hovedtyper elektroniske kart; Raster- og Vektorkart. Rasterkart lages ved å "scanne" (eller fotografere) vanlige papirkart, og derfor ser de nøyaktig ut som de kjente papirkartene. Vektorkartene lages i prinsippet ved å tegne om kystlinjer og annet fra papirkartene med korte linjer (vektorer). Derfor ser disse kartene annerledes ut. Begge typer kart er like gode, selv om enkelte hevder noe annet. I (dedikerte) kartplottere benyttes det kun kart av vektortypen, som leveres i små kassetter. Enkelte kartprogrammer for PC er laget for vektorkart, mens andre benytter rasterkart. Noen kan benytte begge typer kart. De fleste elektroniske kart til PC selges på CD.
For vårt formål har vi valgt BSB-kart. Det er rasterkart. I og med at de ser akkurat ut som de kjente papirkartene, er de enkle å forholde seg til. Det er flere fordeler med BSB-kart. For det første er de blant de billigste elektroniske sjøkartene på markedet. For det andre kan de benyttes i mange av de vanligste kartprogrammene. For det tredje passer de spesielt godt til vår oppgave, i og med at det følger med et meget godt planleggingsprogram - gratis. Det heter Chart Navigator, og kan brukes til å se på kartene, tegne kurspunkter, og til å overføre kurspunkter til og fra en GPS. Selv om det er relativt enkelt å bruke, må du regne med at det tar litt tid å lære seg. Vi kan ikke gi noen fullstendig bruksanvisning her, men vi skal i detalj forklare hvordan du kan bruke det til å tegne og overføre kurspunkter.

Kartprogram

I stedet for bare å bruke et planleggingsprogram hjemme, kan man anskaffe et (annet) kartprogram som også kan vise GPSens posisjon på skjermen, og ta det med på PCen ombord i båten. Men det er enkelte ulemper forbundet med dette. For det første egner en vanlig PC seg mindre godt for bruk ombord. I det salte og fuktige miljøet kan den raskt ødelegges. Dessuten bør man av sikkerhetsgrunner ikke bare basere navigasjon på bruk av PC og elektroniske kart. Elektronikken eller strømmen ombord kan svikte, og derfor må man i tillegg også ha med papirkart. Da blir PCen liksom litt overflødig. Bruk av papirkart og GPS - med ferdig innlagte kurspunkter - kan være en mer praktisk navigasjonsløsning ombord for mange.
Vil du likevel ta med PCen ombord, er det mange kartprogrammer å velge mellom. Liker du det gratis planleggingsprogrammet Chart Navigator, kan programmet Offshore Navigator fra samme firma være aktuelt. Det er like enkelt å bruke, og har nøyaktig det samme brukergrensesnittet. Selv om det er blant de aller beste og mest brukervennlige kartprogrammer på dagens marked, er det likevel blant de billigste! I dag er det liten grunn til å betale mange tusen for et kartprogram. Du kan også finne gratis programmer som kan lastes ned fra internett. En begrenset versjon av det kjente (og gode) programmet OziExplorer kan f.eks. lastes ned fra https://www.oziexplorer.com. En full versjon av dette programmet koster oppunder 1000-lappen. Det kan benytte BSB-kart og selvscannede kart.
Men vi ønsker altså kun å bruke det elektroniske kartet for å planlegge turen på stuebordet hjemme. Med planleggingsprogrammet vårt (eller et annet kartprogram for PC og elektroniske kart) kan vi plassere/tegne kurspunktene nøyaktig der vi ønsker dem, og så automatisk overføre dem til PCen.

Overføring av kurspunkter

Skal du anskaffe et annet kartprogram for PC, er det viktig å være klar over at enhver type GPS ofte har en egen, spesiell måte å overføre kurspunkter på. Selv innen samme fabrikat kan det være forskjeller. En Garmin GPS 12 bruker for eksempel en annen overføringsmåte enn en GPS 76! Hvis du ønsker å benytte kartprogrammet for å kunne overføre kurspunkter (og eventuelt ruter) til din GPS, må du - før du bestiller - sjekke med forhandleren om programmet kan overføre kurspunkter til akkurat den type GPS du har. Denne viktige detaljen finner man som regel lite om i brosjyrer og annet salgsmateriell for kartprogrammer.

Klargjøring av GPS og kartprogram

For at GPSen skal klare å kommunisere med PC-programmet, må begge "settes opp" riktig.
I Setup Menuen i GPS 76 flytter du markøren til fanen merket Serial Data Format. Der velges linjen merket GARMIN. Nå kan GPS 76 overføre kurspunkter og ruter til og fra en PC. (Hvis du ikke er opptatt av å overføre kurspunkter, men først og fremst vil kople GPSen til en PC for at GPSens posisjon skal kunne vises på kartet i et annet, tilfeldig kartprogram, skal du heller velge NMEA).
For installasjon av programmet Chart Navigator må du sette installasjons-CDen i PCen og følge instruksjonene på skjermen. Når programmet er ferdig innstallert, må du "sette det opp" for å kunne kommunisere med vår GPS 76. På menylinjen øverst på skjermen klikker du på Vessel. I pop-up-menuen som da vises, klikker du først på GPS, og så Setup GPS i neste meny. I det vinduet som nå vises, velger du Garmin i feltet merket Manufacturer, og GPS 76 i feltet merket Unit. Finnes ikke GPS 76 i menyen, velger du eTrex. (Har du en annen type GPS, velger du den i stedet.) For Com Port velges COM 1 eller COM 2, avhengig av hvilken plugg bak på PCen som datakabelen mot GPSen er koplet til. Hvis du allerede har koplet GPSen til PCen, kan du nå få kartprogrammet til å teste forbindelsen, ved å klikke på "knappen" merket Test.
Kontroller også i File/Preferences at Lat/Lon Format er satt til dd mm.mmm, og at Datum Display Mode er WGS84.

Plassering av kurspunkt på kartet

Plasser markøren på kartet. Trykk på høyre musetast. I den pop-up-menyen som da kommer frem, velger du feltet Add named Waypoint, og trykker venstre musetast. Da gjøres markøren om til et lite trådkors, med bokstavene WP ved siden av. Dette trådkorset kan du nå plassere nøyaktig der du ønsker å legge et kurspunkt, og trykke venstre musetast. Et merke (Ikonet) for et kurspunkt vises på kartet, og et stort vindu kommer fram oppå kartet. Der vises blant annet rutepunktets posisjon med lengde- og bredde-grad. I dette vinduet kan du nå skrive navn på kurspunktet. Programmet regner automatisk alle posisjoner om til WGS84, samme hvilket datum kartet opprinnelig har.

Overføring av kurspunkt til GPSen

Når du ønsker å overføre de kurspunktene du har plassert/tegnet på kartet til GPSen, klikker du på Vessel på menyen øverst på skjermen. I den menyen som så kommer opp, velger du først GPS, og deretter Computer to GPS i neste meny. Nå kommer et annet vindu opp på skjermen, med en oversikt over alle kurspunktene dine. Du kan velge hvilke kurspunkter du ønsker å overføre, ved å klikke på dem. Overføringen til GPSen starter når du klikker på Send. Når kurspunktene er lagt inn i GPSen, er du klar for navigasjon på sjøen. Du kan også lage/tegne ruter på kartet - og overføre dem til GPSen, men det klarer du nå sikkert å finne ut av selv.