Leder: Når tonnasje forvirrer

Man skulle ikke tro at en fritidsbåteier skulle måtte forholde seg begrepet tonnasje. Det kjenner vi jo helst fra den kommersielle skipsfarten.

Publisert Sist oppdatert

Men når tonn, bruttotonn og brutto registertonn blir brukt om hverandre, kan en stakkars fritidsbåteier få mer enn et desperat uttrykk i øynene. For alle som har avlagt eksamen til fritidsbåtskippersertifikatet (D5L) har fått vite at det må man ha om man skal føre en båt som er over 15 meter og inntil 50 tonn – eller var det bruttotonn, eller var det brutto registertonn? I dag er det bruttotonn. Brutto registertonn er for øvrig en eldre betegnelse på det som i dag benevnes bruttotonn. Og det igjen er en rombetegnelse, et mål for volumet av alle benyttede, innelukkede rom i et fartøy. Ett bruttotonn er 2,83 kubikkmeter.50 bruttotonn er derfor 141,5 kubikkmeter. Men hva er benyttede rom, og hvor stor er en båt med et innvendig volum på 141,5 kubikkmeter? Uansett – dette er forvirrende. En par-og-seksti fots innelukket fritidsbåt kan altså overskride rommålet på 50 bruttotonn, mens en 100 meters åpen ”skjærgårdsjeep” med 30.000 hk og en toppfart på 70 knop holder seg under. Her er logikk og regelutforming ikke i samsvar med hva som var myndighetenes intensjon med sertifikatkravene. Da bør man snarest rydde opp og ikke bruke tid og ressurser på millimeterjustis slik man nå opplever i Arendal.

Sjøfartsdirektoratet opererer selv med alle begrepene, bruttotonn og tonn så her skal man sannelig trå varsomt, spesielt om man er politi og ønsker å bøtelegge en båtfører med fritidsbåtskippersertifikat som kjører en 68 fots Fairline Squadron slik som var tilfelle i Arendal i fjor sommer. Saken går for retten i disse dager, og vi ser virkelig fram til å lese dommen. Det trengs en oppklaring, og aller helst en omformulering. Hvorfor operere med en blanding av båtens lengde som minstemål og hulrommet for det maksimale man har lov til å føre med fritidsbåtskippersertifikatet? Alle båter over 15 meter skal tonnasjeberegnes for å kunne sertifiseres i Norge. Dette er en særnorsk bestemmelse som er ment for helt andre fartøyer enn en fritidsbåt. Svenskene opererer med en vannlinjelengde på 24 meter som øvre grense for D5L-sertifikatet. Norske myndigheter burde snarest samordne seg med andre lands sjøfartsmyndigheter på dette punktet. 24 meters vannlinjelengde tilsvarer en båt med totallengde på rundt 30 meter. Det er tett oppunder 100 fot, og skulle holde for samtlige fritidsbåtskippere i Norge.

Mange er på jakt etter ny båt i disse dager. Både på bruktmarkedet og nybåtmarkedet kan man få gode tilbud. Vi i Båtmagasinet har testet flere tusen båter opp gjennom årene. Disse testene kan være til stor hjelp for deg dersom du er på jakt etter ny båt. De aller fleste testene kan du lese helt gratis på våre internettsider www.batmagasinet.no, eller du kan få kjøpt dem som PDFer med bilder og lay-out. Klikk deg inn på Bladarkivet og søk etter den båten du er på jakt etter. Husk også at vi i Båtmagasinet aldri tester prototyper slik flere av våre konkurrerende båtblader gjør. Vi synes det er å lure både produsenter og lesere, for alle vet at en prototype har feil og mangler som vil bli rettet opp på produksjonsmodellene. Derfor venter vi alltid til byggenummer tre eller fire før vi gjør en full test. Da kan du stole på vår test, for da er vi temmelig sikre på at båten fremstår slik den blir tilbudt kundene. Godt båtkjøp og god båtsesong.

Hans Due