Nr 8 2012

ABC om Volvo Penta D6-serie Lær litt – bli tryggere

Mytene er mange om common rail-motorer, som at man knapt har lov til å åpne motorromslokket uten å bryte garantivilkårene. Vi har kjøpt vår første common rail-motor, en Volvo Penta D6-370 i en Targa 27.1. Og svaret er betryggende klart: Alt normalt vedlikehold har du lov til å gjøre selv.

Publisert Sist oppdatert

TEKST OG FOTO: ATLE KNUTSEN

En motor du stoler på er et av fundamentene for den gode og trygge sjøopplevelsen. At motorene er blitt mer avanserte de siste ti årene, betyr imidlertid ikke at bruken av dem har blitt mer komplisert. Snarere tvert om. Diagnostiseringsverktøy gir deg viktige indikasjoner på hva som er feil, og elektronikken styrer motoren ned i nødmodus for å unngå dyre følgeskader når det oppstår driftsproblemer, som når du får urenheter i dieselen. Når elektronikken i motoren registrerer vann i dieselen, gis et varsel via instrumentene om at motoren ikke får høyt nok dieseltrykk og effekten settes ned automatisk. De aller fleste tilfellene av driftsproblemer med fritidsbåter, skyldes uren diesel som tetter igjen filtrene. Et minimum av forebyggende vedlikehold vil bidra til at man unngår disse situasjonene, og lærer man seg dessuten noen enkle grep for å komme seg ut av dem, blir forholdet til dyret under dørken mindre mystisk.

Hva har jeg lov til å gjøre?

Så lenge du tar vare på dokumentasjon (kvitteringer som viser at du har brukt riktige komponenter, olje, filtere osv.) og jobben gjøres fagmessig, påvirker det ifølge Morten Trøbråten i Volvo Penta ikke garantivilkårene at du utfører vanlig motorservice og -konservering selv. Kun førstegangsservicen etter 50 timer skal utføres på et autorisert verksted, deretter kan alle som føler seg kompetent til det foreta olje- og dieselfilterskift samt oljeskift på motoren. Men det er også viktig å foreta en kontroll ved et merkeverksted, f.eks. hvert annet år, for å sjekke om det foreligger oppdateringer av motorens elektronikk.

Bruk originaldeler. Og det er mange gode grunner til nettopp det. Et godt eksempel er oljefiltrene på Volvo Pentas D-motorer. Disse er stående (eksempelvis Yanmar har liggende) med en ventil som stenges automatisk når motoren stoppes. Dette for å hindre at oljen ikke renner tilbake og filteret står tomt. Fordelen med denne funksjonen er at motoren bygger opp oljetrykket umiddelbart etter at du starter igjen. Bruker man uoriginalt filter uten stengeventil, går det noen sekunder før trykket har bygget seg opp hver gang du starter motoren, og over tid kan dette gi følgeskader.

Dersom du tar vare på all sevicedokumentasjon i form av kvitteringer for olje og slitedeler, kan alle kompetente personer forta enklere service og forebyggende vedlikehold selv, i følge Volvo Penta.

Hva bør jeg kunne gjøre selv?

Det er en uskreven regel at på sjøen bør man klare å komme seg ut av en del situasjoner på egenhånd. Vann og urenheter i drivstoffet er den klart vanligste årsaken til driftsproblemer med fritidsbåter. Som kjent er det ofte i dårlig vær, og tankinnholdet synker til et minimum, at problemene med tette dieselfiltere oppstår. Da er det desto viktigere å få motoren i gang igjen så raskt som mulig. Faren for at problemet oppstår reduseres betraktelig gjennom forebyggende vedlikehold. Inspiser dieseltanken jevnlig, helst hvert år, og drener den for eventuelt kondensvann og urenheter. Skift dessuten dieselfilter (både grovfilter og finfilter), og sørg for at du fyller diesel på tankanlegg med stor omsetning. Da er det mindre fare for at du får kondensvann i dieselen. Men, om uhellet først skulle være ute, bør enhver båtfører kunne utføre følgende på sin motor:

 • Skifte dieselfiltere (forfilter og filter på motoren).
 • Lufte motoren etter filterbytte.

Dermed kan du komme deg trygt til havn og få foretatt en fullstendig inspeksjon og drenering av drivstoffsystemet.

 

Verktøy og reservedeler:

 • Nytt dieselfilter til motoren og nytt forfilter.
 • Vannpumpetang.

Tips:

 • Når du bytter dieselfilter: Påfør litt diesel på O-ringen før du skrur det på plass.
 • Når du bytter oljefilter: Påfør litt olje på O-ringen får du skrur filteret på plass.

Da sklir pakningen lettere på plass og du reduserer faren for å skade O-ringen.

 

Hvilke deler bør man ha om bord?

Det alltid smart å ha de mest sentrale slitedelene til sin motor med om bord, også om du ikke kan bytte dem selv. Særlig om man ferdes i litt i grisgrendte strøk kan det være lettere å skaffe noen som kan hjelpe en med å skru enn å få frem reservedeler. Derfor bør du ha følgende deler om bord før du legger ut på ferietur med båten:

 • Impeller
 • Reimer
 • Forfilter og dieselfilter
 • Oljefilter
 • Motorolje

 

Hva slags verktøy bør man ha om bord?

Følgende verktøy bør du har om bord i båten. Med det kan alle slitedelene beskrevet ovenfor skiftes, enten du kan gjøre det selv, eller får hjelp av en motorkyndig person.

 • Et fastnøkkelsett (10, 11, 12 og 14 mm.)
 • Et sett med skralle og piper (inkludert 30 mm.)
 • Skrutrekkere
 • Vannpumpetang
 • Filtertang til dieselfilter
 • Impellerters
 • Umbrakosett

 

Forebyggende vedlikehold

Om man skal holde seg innenfor garantivilkårene for motoren, og ikke minst foreta det nødvendige vedlikehold for å sikre en trygg og problemfri sommer, er det viktig å kontrollere at følgende blir gjort som et minimum:

 • Bytt olje på drevet hvert år. Drevet blir varmt og det oppstår kondensvann som følge av store temperaturforskjeller i drevoljen. Det er begrenset hvor mye vann oljen kan ta opp uten at det mister smøreevnen. Et årlig drevoljeskift bør derfor gjennomføres.
 • Belgen bør byttes hvert år. Det er en billig forsikring mot drev- og motorhavari.
 • Impeller bør byttes en gang per år. Impelleren i sjøvannspumpa kan gå lenge dersom den ikke har gått tørr, men det er en god forsikring mot driftsproblemer at du har en frisk impeller hvert år. Et godt tips er å skifte impelleren selv for å få trening å i utføre jobben de dagen det eventuelt må utføres til sjøs.

 

Daglig sjekkliste

Motorinstrumentene er til for å brukes. Selv om du skal få alarm dersom uregelmessigheter oppstår, bør du holde et øye med målerne for motortemperatur, oljetrykk og ladespenning. Les instruksjonsboken for å finne riktige verdier for ladespenning, oljetrykk og temperatur for din motor. Avvik fra disse verdiene bør avstedkomme en nærmere undersøkelse av saken. I tillegg til dette, hører det til båtlivet å ta en daglig kikk ned i motorrommet og kontrollere følgende:

 • Peile oljen. Kontrollér alltid oljenivået før du skal ut og kjøre. Nivået skal ligge mellom max og minimumsmerket. Etterfyll kun olje når nivået er under minimumsmerket. Unødvendig etterfylling kan skade motoren.
 • Sjekke kjølevannsnivået. Får varsel om lavt kjølevannsnivå. Fyll på riktig type frostvæske i henhold til instruksjonsbok (kan variere mellom ulike årsmodeller). Fyll samme farge som det som er brukt tidligere.
 • Inspiser i forkant av motoren. Svart støv her er en indikasjon på at reimene slites og er modne for utskifting.