Nr 4 2013

TEST: ALGAEFREE 10 Ultralyd mot groe

Kan ultralyd erstatte giftig bunnstoff? Vi har montert en ultralydsender i vår reportasjebåt for test gjennom 2013-sesongen.

Publisert Sist oppdatert

TEKST: ATLE KNUTSEN

FOTO: ATLE KNUTSEN OG MORTEN NILSEN

Groe på undervannskrog, propeller, ror og drev, fører til økt motstand, mindre effektivitet og dermed synkende fart og økende forbruk. Og dessuten mye jobb når båten skal rengjøres. Flere aktører har utviklet produkter som sender ut ultralyd gjennom skroget, og blant annet en studie foretatt Ultrasonic Works i The Solent i England (sundet mellom Isle of Wight og Southampton), viser forbløffende resultater.

Påvirker næringskjeden

Ved å sende ut ultralydbølger i vannet, påvirkes næringskjeden slik at mikroorganismer ikke fester seg til skroget og begynner å gro. Ifølge undersøkelsen utført i England, dør lettere plankton, mens større plankton synker som følge av ultralydbølgene. Dermed får ikke organismene som normalt vil feste seg på båten næring.

I tillegg til begroing på skrog, propeller, skroggjennomføringer og trimplan, er skjellru på drev med belger, styresylindere og drevskjold et velkjent problem. For å teste hvor effektivt ultralydbekjempelse av skjellru er, har vi montert et anlegg fra Algafree på vår reportasjebåt og vil komme tilbake med en konklusjon til høsten.

Enkel montering

Algaefree leverer systemer for båter opp til 40 meter samt bryggeanlegg, og den hovedsaklige forskjellen mellom de ulike variantene er antallet sendere, samt styrken på ultralydbølgene som sendes ut i vannet. De skal variere fra 45 til 90 watt fra det minste til det største anlegget, i følge importøren. I vår båt ble det montert en såkalt Algaefree 10 med én sender som skal skifte automatisk mellom flere hundre frekvenser. Senderen er montert nær drevet i motorrommet, samt en strømforsyningsboks med automatisk skillerelé som sørger for at ultralydsenderen fungerer både på 220 volt landstrøm og 12/24 volt-anlegget om bord. All elektronikken ligger i selve senderen. Strømforbruket for én sender er 8 watt.

Siden senderen monters innvendig i båten, kreves det ingen skroggjennomføringer. Senderen har et gjengefeste som limes fast til skrogbunnen etter at limflaten er rubbet med sandpapir og rengjort. Limet bør deretter herde før selve ultralydsenderen festes til ringen. Strømforsyningsboksen monteres på et skott og tilsluttes 12/24V og 220V-anlegget om bord.

FAKTA: ALGAEFREE

Algaefree har vært under utvikling i fire år og er et samarbeidsprosjekt mellom nordmannen Odd Rolfsen (MTI Utvikling) og nederlandske Globus Benelux. MTI Utvikling importerer og selger produktet i Norge.

 

Pris:

10.995 kroner

Produsent:

Global Benelux, Nederland

Importør:

MTI Utvikling

Opplysninger:

www.algaefree.no