utgave nr 10 2005

Leder - oktober 2005

Publisert Sist oppdatert

Det er med stor stolthet vi gir ut dette nummer av Båtmagasinet. Det er nemlig en milepæl å runde 20 år og fremdeles holde posisjonen som Norges største frittstående båtblad og Nordens største motorbåtblad. Vi er fortsatt over dobbelt så store som vår nærmeste konkurrent på det norske markedet, og i motsetning til de andre bladene som både har skiftet navn og eiere flere ganger, har vi vært velsignet med samme eier i alle år.
Det var mine forgjengere i redaktørstolen, Ingvar Johnsen og Anne Marit Klokk som ble hyret av bladforlaget Allers Familie-Journal i 1985 for å starte bladet. Det fantes den gang ikke noe eget blad for motorbåtfolket til tross for at denne gruppen fritidsbåter var helt dominerende langs vår langstrakte kyst. Den gang - og det er det vel fortsatt - var det bare 7% av fritidsbåtflåten som var seilbåter. 93% var alt annet. I løpet av tre år hadde Båtmagasinet passert alle de veletablerte båtbladene i størrelse her hjemme. Selv mønstret jeg på i 1987, og det er med ydmykhet jeg viderefører den linjen som de to tidligere redaktørene staket ut i sin tid.
Men vi hviler ikke på laurbærene. Som Eivind Amble skriver i sin faste spalte et annet sted i dette bladet, leses bladet som aldri før og vi presenterer hele tiden nyheter, men også gammelt stoff i den forstand at vi tar opp igjen gamle temaer og skriver om dem på en ny måte. Verden forandrer seg jo på 20 år, også blant fritidsbåtene. Den glassfiberarmerte polyesteren som de aller, aller fleste båtene lages i, har ikke utviklet seg stort på 20 år, og har en forbausende mye lenger levetid enn først beregnet. Men spesielt på elektronikk- og motorsiden har det skjedd enormt mye, og det skal en velorganisert hjerne til for å holde tritt med nyhetene som dukker opp på disse områdene. Båtmagasinets stab har gjennom årene opparbeidet seg til å bli en unik kunnskapsbank som du som leser nyter godt av gjennom nyttige, grundige og troverdige artikler.
Når dette skrives er det kun dager igjen til stortingsvalget, og det skal bli spennende å se om de gode tider for båtbransjen fortsetter etter at valgresultatet er klart, for det er ingen tvil om at siste stortingsperiode har vært en gullalder for bransjen. Stadig flere oppdager at båtlivet er en herlig ferieform, og stadig flere har råd til å satse på den, men samtidig blir det trangere i de mest populære farvannene, noe som gir både gamle og nye båtfolk en helt annen utfordring enn tidligere når det gjelder å ta hensyn til hverandre.
Det utvikles stadig mer miljøsnille marinemotorer. I den anledning er den en gang miljøbaserte hestekraftavgiften en anakronisme som faktisk virker mot sin opprinnelige hensikt. Den gjør at det blir unødvendig dyrt å skifte ut den gamle miljøsynderen av en motor med en ny og renere. Avgiften som ble innført var midlertidig. Nå er den mer enn overmoden for avvikling. Det finnes ikke en eneste fornuftig grunn til å beholde den.
Siden dette er bursdagsnummeret markerer at det er nøyaktig 20 år siden det første bladet kom på gaten i oktober 1985, har vi tatt på spanderbuksene og trekker ut to vinnere av weekendtur til London Boatshow i januar neste år, én topersoners tur blant trofaste abonnenter og en topersoners tur blant de som tegner seg som abonnent i løpet av oktober måned.