utgave nr 9 2005

220 V: montere inverter og lader

Publisert Sist oppdatert

U:\Baatmagasinet\Bdesk\PRAKTISK\220V_905.doc

Gjør det selv: Montere vekselretter og lader

Enkel vei til 220 V

Storebro Energy Systems har en serie med vekselretter (inverter) og batterilader i samme boks. Se hvordan den minste modellen monteres en fritidsbåt. Har du et tørt sted nær batteriene er installasjonen svært enkel med ferdige kabler.

TEKST: LARS H. LINDÈNNORSK TILRETTELEGGING: JØRN SØDERHOLM

230 V spenning i båten kan formidles via landstrøm, aggregat, generator montert på motoren eller gjennom en inverter. Landstrøm kan være tilstrekkelig så lenge man ligger i havn og kanskje bare behøver lading av batteriene. Men om man til sjøs eller i uthavn trenger 230 V til en PC, TV eller kaffetrakter, kreves et eget lite el-verk i båten eller en inverter. Sistnevnte kalles også vekselretter, og omformer båtens 12 V eller 24 V til 230 V.
Vi har montert en kombinert vekselretter og batterilader i en fritidsbåt. Ferdig monterte kabler gjorde monteringen enkel.

1. Victron Phoenix Multi C er en kombinert inverter og lader i kompakt format som passer både 12, 24 og 48 V. Vi har installert den minste modellen, 12/800/36, i en båt med 12 V. Vi fant et tørt og beskyttet sted under et sete. Her havner den i nærheten av batteriene. Dermed blir det korte kabler å trekke, og man kan se alle lysdioder på frontpanelet når døren til stuverommet åpnes.
2. Multi C kan monteres liggende eller stående. Sistnevnte gir best kjøling. Boksen avgir en viss varme, og har en vifte som starter om temperaturen blir for høy. Monteringsstedet bør derfor være godt ventilert. Lag eventuelt ventilasjon med et par hull som dekkes med et passende ventilasjonsgitter.
Først skrur man opp et monteringsbeslag og henger Multi C på beslaget, siden skrur man enheten ordentlig fast med fire skruer.

3. Samtlige kabler sitter allerede montert i bunnen på Multi C. Her finnes to batterikabler (pluss og minus) på 1,5 meter hver, hurtigkoblinger for 230 V inn og ut og en temperatursensor til batteriene. Denne sensoren monteres på minuspolen der den har direkte kontakt med de aktive platene i batteriet. Batteriene kan skades om temperaturen i batterirommet er for høy og om de jobber hardt med stadige ladinger og utladinger. Sensoren oppdager dette og kan sette ned spenningen.

4. Multi C har lysdioder på fronten som viser når vekselretter eller batterilader jobber. Dersom enheten sitter skjult i et stuverom, kan man montere et separat panel som gir den samme informasjonen et annet sted i båten. Foruten disse lysdiodene finnes et ratt som kan vris mellom 0 og 16 Ampere for å justere landstrømmen. Her finnes også en bryter (Charger only) som kopler ut vekselretteren når man forlater båten. Dermed vil ikke batteriene tømmes dersom noen skulle dra ut landstrømkontakten.

5. Når monteringen er fullført, bør enheten kontrolleres med et instrument. Den bølgeformede linjen på instrumentskjermen viser hvordan en sinuskurve skal se ut når den gir "ren" vekselspenning.

6. Multi C er forberedt for å koples til en datamaskin. Med et spesielt interface kan den kommunisere med PCen, for eksempel ved grunninnstillinger av laderen og vekselretteren. For laderens del kan det være ladekurve, ladefase og batterienes størrelse. Vekselretterens frekvens kan endres mellom 50 og 60 Hz.

7. Hele systemet er i gang. Skulle båtens PC gjøre slutt på sitt eget batteri, kan du ta ut 230 V fra båtens batterier gjennom vekselretteren. Med sjøkart i PCen har du da mulighet for elektronisk navigasjon så lenge båten har strøm på batteriene.

Større Victron Phoenix modeller kan leveres i en versjon kalt MultiPlus, som svært kort fortalt har en slags "sømløs" forbindelse mellom batterier og landstrøm. Landstrømuttaket er konstant. Når forbruket overstiger - oftest kortvarig - landstrømmen, henter MulitPlus tilstrekkelig strøm fra batteriene til å forsyne forbrukeren. Dermed unngår man å sprenge sikringen i landstrømmen når man slår på en grådig forbruker i båten.

Data: Phoenix Multi C 12/800/35

Mål: 375x214x110 mm
Vekt: 8,0 kg
Kapslingsklasse: IP 21

Vekselretter:
Effekt ved 25ºC: 700 Watt
Hvileforbruk: 4,5 Watt
Utgangsspenning: 230 V AC
Frekvens: 50 Hz

Batterilader:
Inngangsspenning: 187-265 V AC
Inngangsfrekvens: 45-55 Hz
Ladestrøm: 35 Ampere / 4-trinns

Pris: 11.225
Mer informasjon: Farco AS, telefon 22 65 53 20. www.farco.no - www.storebroenergysystems.se

Slik får du 230 Volt i båten

Høy spenning i båtlivet

230 Volt i båten åpner nye muligheter. Ikke minst ved at utstyr som ikke finnes i 12-voltsversjon brått blir tilgjengelig for båtbruk. Her er noen muligheter for få "hus-spenning" i båten.

TEKST: LARS H. LINDÈNNORSK TILRETTELEGGING: JØRN SØDERHOLM

Med 12 eller 24 V elanlegg er man alltid låst til utstyr som fungerer på denne spenningen, selv om det i dag finnes en hel del av dette utstyret. For eksempel TV, mikrobølgeovner, kaffetrakter og så videre. Med landstrøm kan man utstyre båten med nesten alle strømforbrukende produkter som finnes å kjøpe til hjemmet, og som i mange tilfeller er mer effektive og billigere enn tilsvarende 12-voltsprodukter.
Mange typer elektrisk verktøy finnes med innebygde batterier. Også de må med jevne mellomrom lades, ofte med 230 V-strøm. Bruk av PC som navigasjonshjelpemiddel griper om seg, og med 230 V i båten er problemet med strøm til PCen løst for godt.

El-sentraler

I sin enkleste form består landstrømanlegget av en landstrømkabel med isolasjon av gummi, ett el-inntak og en landstrømsentral. Kabelen bør være maksimalt 25 meter lang, med et tverrsnitt på minst 3x1,5 kvadratmillimeter og utstyrt med jordede CEE-kontakter. Om båten har mange energikrevende apparater og/eller tilkoblingen skjer med en lengre kabel, bør tverrsnittet i kabelen være 3x2,5 kvadratmillimeter.
El-inntak finnes for innbygging eller utvendig montering, og de skal ha minimum kapslingsklasse IP X4 (sprutsikker) 1). Landstrømsentraler skal være CE-merket og utstyrt med jordfeilbryter, sikringer og jordede el-uttak. Slike sentraler finnes ulike utførelser. For utvendig montering kreves minst kapslingsklasse IP 24, for innvendig montering holder det med IP 21. Ingen sentral bør plasseres i "våtrom" som ankerbokser eller lignende, der den kan bli helt overskylt eller nedsenket i vann. Alle faste installasjoner i båten, for eksempel varmtvannsbereder og batteri lader, krever jordfeilbryter.

PVC-kabel

Med en landstrømsentral følger oftest to jordede el-uttak. Dersom man vil ha uttak andre steder i båten må man trekke kabel, og også her finnes det regler og spesifikasjoner. (Arbeider som krever bruk av verktøy skal utføres av fagfolk, overs. anm.) Samtlige 230 voltskabler skal ha betegnelsen FKK, som er en flerledet PVC-isolert kabel for fast montering. Kabelen skal ha et tverrsnitt på minst 3x1,5 kvadratmillimeter.
Disse kablene bør ikke trekkes sammen med antennekabler eller kabler til 12 eller 24 V, og skal absolutt ikke trekkes i nærheten av drivstofftanker, eksosrør eller varmekilder. Kabel som ikke ligger i rør skal klamres minst hver 30 cm. Vegguttak og koplingsbokser skal ikke være åpne eller felles inn i skott, men må være utstyrt med bakplate (for utenpåliggende montasje). El-materiell i båten for 230 V vekselstrøm skal ha minst kapslingsklasse IP 24 eller plasseres på steder med samme beskyttelse mot inntrengende vann. Materiell under dekk som ikke er utsatt for regn- eller sjøvann kan være i kapslingsklasse IP 21.

Vekselretter

Til sjøs eller i havn uten landstrøm er en inverter - vekselretter - et godt alternativ. Har tar man enkelt ut 230 V spenning fra båtens 12 eller 24 V batterier. For større forbrukere kan det være nødvendig å kjøre motoren for å unngå at batteriene tømmes.
Størrelse og utførelse på vekselrettere varierer etter hvor mye strøm man skal ta ut. De minste og billigste har en effekt på 150 Watt, nok til en bærbar PC. Større og dyrere vekselrettere (for fritidsbåter) har en effekt på opp til 2.500 Watt, og klarer også strømslukende el-verktøy. Noen typer utstyr, for eksempel PC og TV, kan ha en høyere startstrøm enn driftsstrøm, og her er det viktig at man velger riktig størrelse slik at utstyret klarer å starte.
De fleste vekselrettere på markedet gir ren sinusstrøm, det vil si den samme "rene" spenningen som man har hjemme i vegguttaket. Noen typer utstyr, for eksempel TV og video krever ren sinus for å fungere perfekt.

Generator

På innenbordsmotorer kan man montere en spesiell generator som produserer 220 V vekselstrøm når motoren er i gang. Volvo Penta har satt navnet Power System på sin løsning, som produserer ren sinusstrøm uavhengig av belastning og turtall. Systemet består av en spenningsboks som monteres på et skott, en generator som monteres på motoren og drives via remskiver, samt et monteringssett. Generatoren finnes i to versjoner på henholdsvis 10 og 16 Ampere som gir en effekt på 2,2 og 3,5 kilowatt.
Her får man strøm til det meste, også til lading av båtens egne batterier. Volvo Penta leverer Power System til dieselmotorer fra lille MD2020 opp til KAD44.

Aggregat

For litt større båter kan også et aggregat være et alternativ. I sin enkleste form er det bærbart og veier fra ca 10 kg. Honda og Yamaha har en mengde forskjellige størrelser som gir både 230 V vekselstrøm og 12 V likestrøm, produsert av to- eller firetakts bensinmotorer eller dieselmotorer i litt større utgaver.
Hondas minste aggregat EX7 har en motor på 1,8 hk som gir 700 Watt ved full effekt. Det holder til el-verktøy som bormaskin og stikksag, og også til lading av batterier. Kreves mer strøm om bord, finnes det ulike dieseldrevne aggregat for fast montasje. For eksempel Kohlers modeller, de fleste med vannkjølte Yanmar-dieseler som produserer mellom 4 og 125 kilowatt.
Den som ønsker et helt lydløst alternativ kan ta en titt på WhisperGen fra Storebro Energy Systems. Det er en firesylindret Stirlingmotor som produserer både strøm og varme. Stirlingmotoren varmer og avkjøler en mengde gass (for eksempel luft, helium, hydrogen eller karbondioksid). Temperaturforskjellen skaper et trykk som får stemplene til å bevege seg og sette i gang en generator. Varmen kan gjenvinnes via en varmeveksler, og man får dermed "gratis" varme til båten med denne typen kraftverk om bord.

Viktige regler om 230 V i båten:

- Kople til i båten først. Ikke kople til på land før du går om bord. Det er livsfarlig om du faller i vannet.
- En lampe som viser at 230 V er koplet til skal finnes, for eksempel i landstrømssentralen.
- Ikke bruk vifteovn med glødetråd til oppvarming i båt. Drivstoffdamp og propan utgjør en stor brannfare i forbindelse med glødende gjenstander.
- All installasjon av 230 V i båt (som krever verktøy) skal utføres av fagfolk!
Merknad:
1) IP er en kapslingsklasse eller tetthetsnorm for elektriske produkter. De kan være vanntette, spylingstette eller sprutsikre. Jo høyere IP-klasse, jo høyere tetthet.