utgave nr 11 2005

Riktig plassering av antenner

Publisert Sist oppdatert

Kurs: Riktig plassering av antenner

Gode signaler

Med elektronikk i båten kreves flere og flere antenner. Signalene fra de forskjellige antennene kan forstyrre hverandre, og en feilplassert radarantenne kan være livsfarlig. Det er et viktig puslespill å plassere dem riktig.

TEKST: TERJE BØLSTAD

En GPS-antenne er laget for å kunne ta i mot meget svake signaler fra satellitter langt ute i verdensrommet. Hvis den er montert slik at den bestråles (treffes) av signaler fra en radar- eller en VHF-antenne, kan man risikere at den blokkeres totalt, slik at man helt mister posisjonen på GPS eller kartplotter. På samme måte kan for eksempel radio- eller TV-mottakingen om bord forstyrres av signaler fra forskjellige andre antenner. Dessuten er det lanterner å ta hensyn til. Antenner må ikke plasseres slik at de vil skygge for en eller flere lanterner.
Bildene til denne artikkelen er tatt på årets Båter i Sjøen-utstilling, og viser hvordan forskjellige båtprodusenter har løst - eller ikke løst - problemet med riktig plassering av antenner.

GPS og kartplotter

I mange småbåter er det tilstrekkelig med en GPS eller kartplotter med innebygd antenne – for eksempel av en håndholdt type. En slik antenne virker som regel også under et (tynt) glassfiberdekk. Men skal den brukes under et tykkere dekk, eller et av tre eller stål, må du sette opp en GPS-antenne over dekk. Den skal plasseres slik at den har mest mulig fri ”sikt” mot hele himmelen, 360 grader rundt. Høyden over dekk betyr ikke noe.

TV

I de fleste småbåter er det ikke vanlig (eller mulig) å se på TV under fart. Etter at man har fortøyd for natten, er det dessuten ikke ofte man bruker navigasjonsinstrumenter eller VHF-radio. Dermed kan TV-antennen som regel monteres uten altfor stor tanke på andre antenner. Men forstyrres TV-titterne ofte av at noen om bord bruker radar eller VHF mens man ligger stille, bør det tenkes på likevel. Da bør TV-antennen plasseres slik at den ikke ”bestråles” av signalene fra disse antennene. For å kunne ta inn TV-sendere som ligger langt unna, skal antennen plasseres høyest mulig, med fri sikt 360 grader rundt.

Radio

Kringkastingsradioen ønsker man ofte å lytte på – også under fart. Reiseradioens innebygde antenne fungerer godt nok for mange. Men skal man få gode lytterforhold på FM, trengs en skikkelig ytre antenne. Innebygget stereoanlegg (bilstereo eller lignende) må i alle tilfeller ha en ekstern antenne. Den må plasseres slik at den ikke forstyrres av de sterke sendersignalene fra radar og VHF-radio.

VHF

VHF-antennen bør ideelt sett plasseres så høyt og så fritt som mulig. Desto høyere den står, jo bedre blir kommunikasjonsrekkevidden. Antennen bør også monteres slik at den har fri sikt til alle sider. Ellers vil den virke bedre i noen retninger enn i andre. Til slutt bør man ta hensyn til at VHF-signalene som kommer fra antennen under sending ikke skal kunne forstyrre GPS, radio og TV. Det betyr hovedsakelig at VHF-antennen bør plasseres lengst mulig vekk fra de andre antennene, eventuelt et stykke over dem.

Mobiltelefon

Normalt sett kan man ikke regne med at mobiltelefonen virker lenger ut enn noen få nautiske mil fra land. Vil man ha bedre dekning på sjøen, trenger man en ekstern mobiltelefonantenne. Det er det få som har montert, men man ser det etter hvert på enkelte store seilbåter. En slik antenne må monteres høyest mulig. På en liten (og lav) motorbåt er det sannsynligvis bortkastet.

Navtex

Navtex er en tekstbasert tjeneste som sender værvarsler og andre meldinger for sjøfarende via radio. Tjenesten krever en egen Navtex-mottaker og en ytre antenne. Plasseringen av den er mindre kritisk, men den må ikke settes for nær radarantennen

Radar

Radaren forstyrres sjelden av andre antenner, men den kan til gjengjeld skape mye problemer for GPS, radio og TV om bord. Radarantennen sender ut pulser med radiosignaler på en meget høy frekvens mens den roterer typisk 24 ganger i sekundet. Radarpulsene stråles ut omtrent som eikene i et sykkelhjul. Hvis GPS-antennen står i veien for disse radarstrålene, vil navigasjonsmottageren kunne blokkeres totalt. Radarstrålene vil også kunne skape alvorlig støy på VHF, radio og TV. Derfor er det viktig å plassere radarantennen slik at radarstrålene ikke treffer de andre antennene. En radarantenne bør monteres relativt høyt for å oppnå best mulig rekkevidde, men ikke høyere enn ca. 4 meter over vannet. Plasseres den høyere, vil mange av radarsignalene som treffer vannet rundt båten reflekteres tilbake til radarantennen, og skape støy på radarskjermen. Det kalles ”sea clutter”.
Dessuten MÅ den plasseres slik at radarstrålene ikke kan treffe noen mennesker innen en avstand på 5-10 meter. De sterke radarsignalene kan rett og slett "koke hjernen" hvis man kommer for nær.

Satellittkommunikasjon

I havgående båter blir det mer og mer vanlig med satellittkommunikasjon. Antennedomen for dette må monteres slik at den har fri sikt oppover, og ikke forstyrres av radaren.