utgave nr 7 2005

TEST: Håndholdte VHFer

Publisert Sist oppdatert

Test: Håndholdte maritime VHFer

Trygt i hånden

Se hva de nyeste håndholdte VHFene er gode for. Vi tester og sammenligner med dem vi testet for to år siden. VHF er et viktig sikkerhetsverktøy, og det er mange gode å velge mellom.

TEKST: TERJE BØLSTAD

Av sikkerhetsgrunner bør du alltid ha muligheter for å kunne ”telefonere” fra båten. Mobiltelefonen er grei nok nær land, men lenger ut er det bare VHFen som duger. Og i en nødssituasjon kan du ofte umiddelbart få kontakt med noen som kan hjelpe deg. Mange mener at en maritim VHF kommunikasjonsradio er det første elektroniske utstyret du bør anskaffe om bord. Den er i hvert fall blant det viktigste sikkerhetsutstyret du kan kjøpe.

TIDLIGERE TESTET: Sammen med flere andre, ble følgende VHF-radioer ble testet i BM nr. 9/2003: Navicom RT-250, Garmin VHF 725e, Simrad HT 50 og Icom IC-M1EV. Deres spesifikasjoner og testdata er tatt med i sammenligningstabellen.

Håndholdte VHF-radioer

Den viktigste forskjellen mellom en håndholdt og en fast montert VHF-radio er størrelsen, sendereffekten og tilkopling til (og plassering) av antennen. Mens høyeste sendereffekt på en fast montert VHF som regel er 25 watt, er den vanligvis 5 watt for en håndholdt modell. Ellers er de temmelig like, både når det gjelder radiosendere, -mottagere og betjening. Bortsett fra at vi ikke vet om noen håndholdte maritime VHF-radioer som har DSC-funksjoner.
Bortsett fra én, tilfredstiller alle disse radioene kravene til vanntetthet i spesifikasjon IPX7 eller IP67. Ifølge denne spesifikasjonen skal radioen minst kunne tåle å oppholde seg 1 meter under vann i en halv time, uten å lekke. En av radioene er også spesifisert til å tåle å falle i dørken! Denne radioen egner seg derfor spesielt godt for sikkerhets- og nødbruk. Bak på flere av de andre håndholdte VHFene står det at de ikke er egnet for sikkerhets- og nødbruk. Selv om disse radioene skal tåle å komme under vann, er det ikke sikkert at de lenger er vanntette etter et hardt fall.

Rekkevidde

Radiostrålene går i rette linjer, og rekkevidden på sjøen begrenses hovedsakelig av jordens krumning. Når du står på dekket med en håndholdt VHF-radio, kan du som regel kommunisere over en avstand på typisk 4 nautiske mil. Har den andre båten antennen for eksempel plassert i toppen av en 10 meters mast, vil avstanden kunne økes til nærmere det dobbelte. Høyere plasserte antenner gir enda lenger rekkevidde. Derfor kan det ha noe for seg å montere en ekstern antenne så høyt som mulig, som eventuelt kan tilkoples det håndholdte apparatet via en adapter.
Fordi rekkevidden som regel bestemmes av synsranden, er sendereffekt ikke så viktig som mange synes å tro. På et håndholdt apparat er det som regel tilstrekkelig å bruke laveste sendereffekt, som på de fleste radioer er merket 1 watt. Høyeste sendereffekt (ofte merket 5 watt eller ”HI”) er avhengig av akkumulatorens spenning og ladetilstand. Når batterispenningen faller, faller også senderens utgangseffekt.
Strømforbruket stiger sterkt med høyere sendereffekt. Du sparer derfor mye på batteriene ved bare å bruke den nødvendige sendereffekten for å oppnå kontakt. Pass for øvrig på å ikke sende uten en antenne tilkoplet. Det kan ødelegge utgangstrinnet i radiosenderen.

Oppladbare batterier

Alle radioene leveres med en oppladbar akkumulator. De vanligste (billigste og dårligste) akkumulatorene er av NiCad-typen. De har det problemet at de bør lades nesten helt ut før de lades opp igjen. Ellers vil de raskt ødelegges. Nyere akkumulatorer av NiMH-typen har ikke dette problemet i samme grad, og de tåler bedre ”klattlading” til tilfeldige tider. De har også en kapasitet på omtrent 50 prosent mer enn NiCad-akkumulatorene per vektenhet. De nyeste (dyreste og beste) akkumulatorene er av typen Lithium Ion (Li-Ion). De har vesentlig høyere kapasitet per vektenhet enn de andre typene, og tåler også klattlading. En Li-Ion akkumulator skal ikke lades helt ut. Ellers risikerer man at den ikke vil ta ny lading.
Det er en fordel å kunne sette radioen i en ladeholder, hvor den kan lades mens den er i bruk. Er de oppladbare batteriene av NiMH-typen, kan den dessuten alltid stå i ladeholderen. Radioen bør naturligvis også kunne lades om bord i båten (dvs fra 12 V).
Du bør ha en ekstra akkumulator. Den skal alltid være ferdig ladet og klar til bruk når den som står i radioen går tom. Da blir kanskje ikke batterilevetiden for den enkelte radio så viktig.

Kassett for tørrbatterier

Er du opptatt av sikkerhet, bør du også vurdere om du ønsker muligheten for å kunne bruke tørrbatterier i radioen din. Til mange av disse VHFene kan du få kjøpt en ekstra batterikassett som du kan putte tørrbatterier i. Det kan være betryggende å ha en del alkaliske batterier i reserve den dagen du virkelig trenger radioen i en nødssituasjon, og ikke er avhengig av at du har en eller flere fullt oppladede akkumulatorer.
En slik batterikassett kan naturligvis også brukes med oppladbare batterier. Flere av disse radioene leveres med relativt enkle og billige batteripakker, med kort batteritid. Hvis man kan få kjøpt løse batterikassetter til disse radioene, kan man putte inn oppladbare NiMH batterier med en kapasitet opptil 2500 mAh, og dermed (minst) doble batteritiden. Det gjelder for eksempel både for Raymarine 101E, ICOM IC-M31 og M-90E.
Til enkelte av radioene (blant annet Simrad) kan man også få kjøpt engangs lithium-batterier som kan lagres for nødbruk. De har en brukstid som er vesentlig lenger enn for en oppladbar akkumulator, og tåler lagring i minst fem år.

Slik testet vi

Vi har prøvd de fleste av de nyeste VHFene på dagens marked. Radioene har vært i bruk i en ukes tid. De fleste av dem er meget tilfredstillende i bruk, og det var ikke mulig å finne vesentlige forskjeller mellom dem verken når det gjelder rekkevidde eller lydkvalitet. Radioteknisk er de også meget like. Når alle akkumulatorene var full-ladet, ble radioenes utgangseffekt målt ved sending på lav (1 watt) og høy (4 eller 5 watt) innstilling, på kanal 16. Målingen ble foretatt med et VHF wattmeter med en innebygd 50 ohms kunstantenne. Selv om de målte utgangseffektene kan variere noe fra det produsentene oppgir, har dette ikke spilt noen vesentlig rolle for vurderingen av den enkelte radio. En mottager vil neppe kunne merke forskjell mellom to sendere med en utgangseffekt på for eksempel hhv 4 og 5 watt.
Batterilevetiden for hver radio ble målt (etter først en utlading, etterfulgt av en opplading av akkumulatorene) ved sending på laveste effekt (1 W) i 5 prosent, mottagning med et relativt høyt lydvolum i 5 prosent, og ”standby” i 90 prosent av tiden. Dette skal være tilnærmet ”normal bruk”, og brukes vanligvis ved spesifikasjon av batteriets bruks/levetid.
De radioene som var spesifisert som vanntette (ihht IPX7), ble lagt noen minutter under vann i badekaret. Alle fungerte like godt etterpå, og bestod dermed prøven. Vi har også vurdert bruksanvisninger, brukervennlighet og robusthet.

Icom IC-M31

Rimelig og god
Kr. 3.000

ICOM er en av verdens mest kjent produsenter av kommunikasjonsradioer for alle slags formål. Det er nok ikke tilfeldig at de har med hele tre radioer i denne testen. Ennå er det flere vi ikke syntes vi kunne ta med. ICOM produserer japanske kvalitetsprodukter, og har i vesentlig grad bidratt til å videreutvikle kommunikasjonsradioen generelt til det den er i dag. IC-M31 har det meste av alt man kan ønske seg, fra relativt rimelig pris til vanntetthet. LCD-skjermen er ekstra stor, med store tall og tegn.
Denne radioen er den eneste som har indikasjon for mottatt signalstyrke. Bruksanvisningen er meget god, og radioen er enkel i bruk. Det er bakgrunnbelysning på både skjerm om knapper. Det er mulighet for å programmere enkelte funksjonsparametre, som for eksempel om radioen ved skanning skal stoppe når den finner et signal, eller om den skal fortsette skanningen etter 5 sekunder. Radioen har også en strømsparefunksjon, som medfører at mottageren under stille forhold deaktiveres i korte perioder. Batteriindikatoren fungerte ikke særlig tilfredstillende, i det den indikerte et topp batteri nesten helt til den slo seg av (på grunn av utbrukt batteri) under sending. Kombinasjonen av pris, funksjonalitet og brukervennlighet gjør denne radioen til en av våre favoritter.
Leveres med: 230 V lader, ladeholder, 750 mAh NiCad akkumulator, bærestropp, belteklips.
Ekstrautstyr: 12 V ladekabel, batteriholder for tørrbatterier, adapter for ytre antenne.

+ Vanntett
+ Kan bruke tørrbatterier

- Dårlig batteriindikator
- Liten batterikapasitet
- Ikke tilkopling for ekstern høyttaler

Raymarine Ray 101 E

Enkel i bruk
Kr. 3.100

Fordi denne radioen er ganske ny på markedet, var vi spent på å se hva Raymarine hadde klart å få frem denne gang. Og vi ble positivt overrasket.
Ray 101E er en meget god radio til en hyggelig pris. Den er enkel og intuitiv i bruk. I så måte kunne den tjene som et forbilde for andre som vil lage et godt brukergrensesnitt. Her trenger man ikke bruksanvisningen særlig lenge. To store og solide dreieknapper sitter på toppen av radioen, for innstilling av volum og squelch. De kan også brukes med hansker på.
Rød bakgrunnsbelysning på skjermen er godt for ikke å miste nattsynet. I tillegg til en omfattende bruksanvisning på engelsk, følger det med et lite kortfattet hefte på norsk. Der står det man trenger for å lære å bruke radioen.
Bruk av oppladbare AA batterier er en løsning vi liker godt. Bytter man dem ut med de beste NiMH batteriene som nå finnes – på 2300 mAh – kan man omtrent doble den oppgitte batterilevetiden. Ladeholderen er blant de mest solide og stødige vi har sett. Vi fant kun én negativ ting med Ray 101E; At den ikke har tilkopling for en ekstern høyttaler.
Leveres med 6 AA 1300 mAh oppladbare batterier i batterikassett, ladeholder, 230 V lader, 12 V ladekabel, bærestropp og beltefeste.
Ekstrautstyr: Adapter for ekstern antenne.

+ Vanntett
+ Kassett for tørrbatterier
+ Mye utstyr følger med

- Ikke tilkopling for ekstern høyttaler

Silva S12

Testens dårligste
Kr. 3.200

Selv om denne radioen har de fleste nødvendige funksjoner, er den ikke helt enkel å bruke. I hvert fall ikke før man har lest bruksanvisningen noen ganger. Teksten på knappene er lite forklarende, og vanskelig å forstå. Lydvolum kontrolleres ved først å velge funksjonen V/L, og så kan styrken justeres opp eller ned med UP- og DN-knappene. Tungvindt og upraktisk. Etter at man har brukt denne funksjonen, virker ikke enkelte andre funksjoner på noen sekunder, som for eksempel valg av kanal 16! Det er det dårligste brukergrensesnittet vi kan huske å ha sett på en radio.
Radioen har de engelske M1- og M2- kanalene, men ikke de norske fritidsbåtkanalene L1-L3. Bruksanvisningen er på engelsk og inneholder mange feil. Radioen fungerte på flere områder forskjellige fra det som stod beskrevet. I brosjyren oppgis det at batteritiden er opptil 10 t ved standby (dvs uten at radioen brukes til verken sending eller mottak). Ved normal bruk varte batteriet omtrent bare halvparten av denne tiden. Det er den korteste batteritiden vi noen gang har målt på en håndholdt VHF-radio.
Ser man kun på sending og mottaking, er S12 ingen dårlig radio, men til den prisen den har, forventer man mye mer.
Leveres med innebygd 550 mAh oppladbar NiMH akkumulator, 230 V lader, 12 V ladekabel, belteklips og bærestropp.

+ Vanntett

- Vanskelig å bruke
- Kort batterilevetid
- Ingen lystbåtkanaler
- For høyt priset

Icom IC-M90E

Med taleforvrengning
Kr. 6.200

Den har det meste. Den er meget enkel i bruk, og en fornøyelse å bruke. Radioen er liten og lett, vanttett, og har en relativt stor og lettlest skjerm. Det er bakgrunnsbelysning på skjerm og knapper.
Som på mange andre Icom-radioer, har også denne en konvensjonell, dreibar volumkontroll. Alle andre funksjoner utføres med knapper. Funksjonelt har IC-M90E mye til felles med de andre Icom radioene. For eksempel kan man velge (programmere) forskjellige former for skanning, etc. På denne radioen har man benyttet Icoms systemkontakt for ekstrautstyr, noe som gjør radioen svært fleksibel med henblikk på tilpasninger for krevende yrkesbrukere. Eksempelvis kan man benytte en vanntett, kombinert mikrofon og høyttaler (monofon).
Radioen kan også åpnes for mange landmobile kanaler i frekvensområdet fra 146 til 174 MHz. Dermed kan den i tillegg også anvendes av profesjonelle brukere, på byggeplasser, etc.. Taleforvrengeren har 32 stillinger, slik at det er lite sannsynlig at andre vil kunne forstå sendingen, selv om de skulle ha samme radiotype. Sendereffekten kan settes opp til 1, 3 eller 5 watt. Kvalitetsmessig er dette noe av det beste vi har sett.
Leveres med: 230 V batterilader, 1100 mAh NiCad akkumulator, ladeholder, belteklips og bærerem.
Ekstrautstyr: 12 V ladekabel, vantett ekstern mikrofon og høyttaler, headsett, andre ladere, kassett for tørrbatterier, adapter for ytre antenne.

+ Vanntett
+ Kan bruke tørrbatterier
+ Taleforvrengning

- Høy pris

Watski Midland Ocean

Markedets rimeligste
Prisen på 1.250 kroner gjør Midland Ocean uvanlig rimelig. Nå finnes det ikke lenger noen økonomisk grunn til ikke å ha en VHF-radio i båten.
Den er meget tilfredsstillende i bruk, og det har ikke vært mulig å finne vesentlige forskjeller mellom den og de fleste av de andre testede radioene, verken når det gjelder rekkevidde eller lydkvalitet. Denne italienske radioen er liten og kompakt – men likevel lett – og god å holde i hånden. En omfattende engelsk og en mer kortfattet - men likevel meget god - svensk bruksanvisning følger med.
Radioen har tastatursperre. Skjermen har bakgrunnsbelysning, men ikke tastene. Radioen har alle vanlig funksjoner, inklusiv dobbel lyttevakt, og skanning av alle – eller forhåndsprogrammerte – kanaler. Inntil 20 av de mest brukte kanalene kan lagres. Oppsett av memory-kanaler kunne kanskje ha vært noe enklere.
Kanalnumrene vises på skjermen med store og tydelige tegn, men mye av den resterende teksten er i minste laget. Alle kanaler som er aktuelle i Norge er tilgjengelige, inklusive lysbåt- og fiskerkanalene. Den har også VOX, med innstillbart lydnivå og forsinkelse. Senderen starter da når man begynner å prate, uten at man trenger å trykke på senderknappen. Det kan være nyttig når den brukes med et hodesett. Batteriindikatoren på skjermen fungerer heller dårlig, som på mange andre VHF-radioer.
Radioen leveres uten batterier og lader. Det er plass til fire alkaliske eller oppladbare AA-batterier. Oppladbare NiMH batterier bør helst lades i en ekstern lader spesielt beregnet for batteriene. 12 volt inn i radioens ladeinngang gir liten styring på hvor fort batteriene lades. Da kan man risikere å ødelegge batteriene. Engangsbatterier er greit å ha liggende for nødbruk.
En ladeholder av intelligent type, som stopper ladingen når batteriene er fulle, leveres som ekstrautstyr. Den var ikke tilgjengelig i Norge på testtidspunktet.
Leveres med belteklips. Ekstrautstyr: 12 V manuell lader med kabel, 12 V ladeholder med automatisk lader, ekstern antenne. Ikke noe av dette ekstrautstyret synes å være tilgjengelig i Norge.
+ Mye for pengene
+ Alle lystbåtkanalene finnes
+ Kan bruke vanlige oppladbare eller engangs AA-batterier

- Ikke vanntett (kun sprutsikker)
- Leveres uten lader
- Ladeholder ikke tilgjengelig (?)

Sammenligningstabell:


(*) Med en ekstra 12 V ladekabel.
(**) Med en ekstra 12 V lader.

Prisene er oppgitt av importørene, og avrundet til nærmeste hele hundre kroner. Hos forhandlerne vil de kunne variere noe.

Watski Midland Ocean

Spesifikasjoner, fakta:
---------------------------
Størrelse (uten ant., cm)13x6x4
Vekt med batteri (gram)157
Sendereffekt, lav0,5 W (ved 6 V)
Sendereffekt, høy2,0 W (ved 6 V)
LystbåtkanalerJa
Batterier4xAA, valgbar type
Kan bruke tørrbatterierJa
Leveres med laderNei
Leveres med ladeholderNei
Kan brukes i ladeholderJa (*)
Kan lades fra 12 VAvhengig av ladeløsning
Temperatur-område, C-15,+55
Vanntett (ihht IPX7)Nei
Tilkopling for ekst. Ant.Ja
Tilkopling for mike og HTJa
Batteriindikator på radioJa
Bruksanvisning, språkSvensk, engelsk
Ca. pris, kr. (inkl. mva)1.250

Målinger og vurderinger:
------------------------------
Sendereffekt, lav stilling0,5 w (ved 4,8 V)
Sendereffekt, høy stilling1,8 w (ved 4,8 V)
Batterilevetid,
ved ”normal” brukIkke målt (**)
BruksanvisningMeget god
BrukervennlighetGod
RobusthetNormal
RadiokommunikasjonGod

Hvilken er best?

Det er ikke enkelt å besvare dette spørsmålet. Alle radioene sender og mottar radiosignaler omtrent like godt, og alle (kanskje bortsett fra Silva S12) synes å gi omtrent samme valuta for pengene. Dine personlige preferanser får avgjøre valget.
Vil du først og fremst ha en rimelig VHF, står helt nye Watski Midland Ocean i en særstilling, som en suverent billigste radioen på markedet.
Ønsker du en god og rimelig radio som er vanntett, og som kan benytte tørrbatterier, er kanskje Icom IC-M31, Ray 101E eller Garmin 725e den rette radio for deg.
Er du opptatt av at radioen skal være spesielt liten og lett, og/eller ha lang brukstid på samme batteri, er Icom IC-M1EV det beste valget.
Trenger du taleforvrengning, er Icom IC-M90E et godt valg.
Vil du ha en vanntett VHF som tåler å falle i dørken, synes Simrads HT 50 å være den eneste som er spesifisert for å tåle det.
De radioene vil likte best i bruk, var alle Icom-modellene, og Ray 101E.

Sertifikat og konsesjon

For å ha lov til å bruke en maritim VHF-radio, må du ha et VHF-sertifikat. Fartøyet radioen brukes på, må dessuten ha en VHF-konsesjon. Flere opplysninger om dette får du ved å kontakte Telenor Nett, Maritim Radio, Lisensavdelingen, på telefon 22 77 43 50 eller sjekke www.maritimradio.no. Mer info finner du også på www.sjoassistanse.com

Ord og forkortelser:

DSC”Digital Selective Calling”, Digital SelCall
Ekst.Ekstern, ytre
HTHøyttaler, evt. ørepropp/musling
LCD”Liquid Crystal Display”, flytende krystaller (skjerm)
LiLithium
mAhmilliampèretimer (mål for batterikapasitet)
MikeMikrofon
NiCadNikkel-Cadmium (NiCd) (oppladbart batteri)
NiMHNikkel Metall Hydrid (oppladbart batteri)
SkanneSkandere, avsøke (engelsk: ”to scan”)
SquelchRadiofunksjon som slår av lyden i høyttaleren når det ikke mottas noe signal
VHF“Very High Frequency”, meget høy frekvens

Mer informasjon:

Garmin: Belanor AS, telefon 69 23 36 30. www.belanor.no
Icom: VHF Communications AS, telefon 22 75 52 10. www.vhf.no
Navicom: ProNav AS, telefon 51 49 43 00. www.pronav.no
Raymarine: Belamarin AS, telefon 69 26 46 00. www.belamarin.no
Silva: Watski AS, telefon 22 82 00 60. www.watski.no
Simrad: Simrad AS, telefon 55 94 10 00. www.simrad.com
Watski: Watski AS, telefon 22 82 00 60. www.watski.no. Seatronic AS, telefon 69 25 09 60. www.seatronic.no

NavicomIcomRaymarineSilvaGarminSimradIcomIcom
RT-250IC-M31Ray 101ES12VHF 725eHT 50IC-M1EVIC-M90E
Spesifikasjoner, fakta:
---------------------------
Størrelse (uten ant., cm)13x6x414x6x414x5x414x7x414x5x314x7x314x5x315x7x4
Vekt med batteri (gram)355360357320350400280410
Sendereffekt, lav1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W
Sendereffekt, høy5 W5 W5 W4 W5 W5 W5 W5 W
LystbåtkanalerNeiJaJaNeiJaJaJaJa
Akkumulator -typeNiMHNiCadNiMHNiMHNiMHNiMHLi-IonNiCad
-kapasitet (mAh)120075013005501500120018001100
Kan bruke tørrbatterierNeiJaJaNeiJaNeiNeiJa
Leveres med adeholderNeiJaJaNeiJaJaJaJa
Kan lades fra 12 VJa (**)Ja (*)JaJaJaJaJa (*)Ja (*)
Temperatur-område, C-20,+50-15,+55-10,+55ikke oppgitt-20,+70-10,+60-20,+60-15,+55
Vanntett (ihht IPX7)NeiJaJaJaJaJaJaJa
Tilkopling for ekst. ant.JaJaJaJaJaJaJaJa
Tilkopling for mik. og HTNeiNeiNeiJaNeiJa (HT51)JaJa
Ladeindikator på laderJaJaJaJaJaJaJaJa
Batteriindikator på radioJaJaJaNeiJaJaJaJa
Bruksanvisning, språkNorskSvenskNorskEngelskNorskNorskSvenskSvensk
Ca. pris, kr. (inkl. mva)2.4003.0003.1003.2003.2004.4004.9006.200
Målinger og vurderinger:
------------------------------
Sendereffekt, lav stilling0,8 w0,7 w1,6 w0,5 w0,8 w0,9 w1,0 w0,6 w
Sendereffekt, høy stilling4,1 w3.6 w4,8 w4,0 w4,2 w4,3 w4,7 w3,6 w
Batterilevetid,
ved ”normal” bruk13 t11 t14 t6 t16 t20 t36 t18 t
BruksanvisningGod nokGodGod nokDårligGodGodGodGod
BrukervennlighetGodGodGodDårligGodGodGodGod
RobusthetNormalNormalNormalNormalNormalEkstra godNormalNormal
RadiokommunikasjonGodGodGodGodGodGodGodGod