utgave nr 9 2003

Test: Håndholdte VHF radioer

Publisert Sist oppdatert

Test:

Håndholdte maritime VHF radioer

Mekanikk og pris skiller

VHF'ene vi har testet er omtrent like bra, radioteknisk sett. Det som skiller dem er andre egenskaper – som vanntetthet, robusthet og ikke minst – pris. Og én radio hever seg et lite hode over de andre.

Tekst: Terje Bølstad

Mange mener at en VHF-radio er det første elektroniske utstyret du bør anskaffe ombord. Den er kanskje det viktigste sikkerhetsutstyret du kan kjøpe. Er du opptatt av sikkerhet, prioriterer du en VHF-radio før en GPS. Mobiltelefonen er nok OK nær land, men lenger ut er det bare VHF’en som duger. Og i en nødssituasjon kan du ofte umiddelbart få kontakt med noen som kan hjelpe deg. Ettersom det er tillatt å ha en bærbar VHF som eneste radio om bord, bør du (som et minimum) vurdere å anskaffe en håndholdt radio. Har du allerede en fastmontert VHF-radio, øker du sikkerheten med en bærbar radio i reserve. Vi har testet alle de håndholdte maritime VHF-radioene på markedet (som vi har funnet), og vi hjelper deg med å finne den rette for deg.

Håndholdte radioer

Den vesentligste forskjellen mellom en håndholdt og en fast montert VHF-radio er sendereffekten, og tilkopling til (og plassering) av antennen. Mens høyeste sendereffekt på en fast montert VHF som regel er 25 watt, er den vanligvis 5 watt for en håndholdt modell. Ellers er de temmelig like, både når det gjelder radio-sendere, -mottagere og betjening. Bortsett fra at vi ikke vet om noen håndholdt maritim VHF-radio som har DSC-funksjoner.
Nå kan du få brukbare, håndholdte, maritime VHF-radioer fra kr. 2.300 til nærmere kr. 7.000. Og det er ikke alltid at de dyreste er de beste!

Radiofunksjoner

Alle de håndholdte VHF-radioene har så godt som nøyaktig de samme funksjonene, som for eksempel:

·Knapp for hurtigvalg av kanal 16
·Bakgrunnsbelysning på skjermen
·Dobbel lyttevakt (samtidig overvåking av to kanaler)
·Tredobbel lyttevakt (samtidig overvåking av tre kanaler)
·Skanning av alle kanaler
·Programmert skanning (kun av valgte kanaler)
·Knapp for hurtigvalg av en (valgbar) personlig kallekanal

Så vidt vi kan bedømme, er det heller ingen vesentlige forskjeller mellom radioene når det gjelder lydkvalitet eller rekkevidde.
Dobbel lyttevakt kan benyttes for å skanne både nødkanalen (kanal 16), og en annen valgfri kanal. Tredobbel lyttevakt brukes for å skanne tre kanaler, hvor den tredje som regel er den (på forhånd valgte) personlige kallekanalen. Alle radioene har skanne-funksjoner som gjør det mulig å følge med i hva som skjer "på lufta". Men skanning er morsomst til å begynne med, så la ikke en radios skanne-funksjoner være med på å avgjøre valg av radio.
Noen radioer har dreie-knapper for volum og muligens squelch, ofte plassert på toppen av radioen. Andre har trykknapper for å stille lydstyrke og squelch. Om du foretrekker det ene eller det andre, er avhengig av smak og behag. Kanskje er det vanskeligere å betjene dreieknapper med hansker på.

Vanntette og robuste

Bortsett fra to, tilfredsstiller de fleste av disse radioene kravene til vanntetthet i spesifikasjon IPX7 eller IP67. Ifølge denne spesifikasjonen skal radioen minst tåle å oppholde seg en meter under vann i en halv time, uten å lekke. To av radioene er også spesifisert til å tåle et fall på dørken! Disse radioene egner seg derfor spesielt godt for sikkerhets- og nødbruk. Bak på enkelte av de andre håndholdte VHF’ene står det at de ikke er egnet for sikkerhets- og nødbruk. Selv om disse radioene skal tåle å komme under vann, er det ikke sikkert at de lenger er vanntette etter et hardt fall.

Batterier

Alle radioene leveres med (minst) en oppladbar akkumulator. De vanligste (billigste og dårligste) akkumulatorene er av NiCad-typen. De har det problemet at de bør lades nesten helt ut før de lades opp igjen. Ellers vil de raskt ødelegges. Nyere akkumulatorer av NiMH-typen har ikke dette problemet i samme grad, og de tåler bedre klattlading til tilfeldige tider. De har også kapasitet på omtrent 50 % mer enn NiCad-akkumulatorene.
De nyeste (dyreste og beste) akkumulatorene er av typen Lithium Ion (Li-Ion). De har vesentlig høyere kapasitet per vektenhet enn de andre typene, og tåler også klattlading. En Li-Ion akkumulator skal ikke lades helt ut. Ellers risikerer man at den ikke vil ta ny lading. På et tidspunkt i testen av Icom IC-M87, ville dens (Li-Ion) akkumulator ikke lenger ta lading, og måtte erstattes med en ny. Hva dette problemet skyldtes, er uklart.
Du bør ha en ekstra akkumulator. Den skal alltid være ferdig ladet og klar til bruk når den som står i radioen går tom. Da blir kanskje ikke batterilevetiden for den enkelte radio så viktig.
Er du opptatt av sikkerhet, bør du også vurdere om du trenger eller ønsker muligheten for å kunne bruke tørrbatterier i radioen. Til mange av disse VHF’ene kan du få en batterikassett som du kan putte tørrbatterier (eller oppladbare batterier) i. Det kan være betryggende å ha en del alkaliske batterier i reserve den dagen du virkelig trenger radioen i en nødssituasjon, og ikke er avhengig av at du har en eller flere fullt oppladede akkumulatorer. Til enkelte av radioene (som for eksempel Jotron og Simrad) kan man også få kjøpt engangs lithium-batterier som kan lagres for nødbruk. De har en brukstid som er vesentlig lenger enn for en oppladbar akkumulator, og tåler lagring i minst fem år.

Rekkevidde og sendereffekt

Radiostrålene går i rette linjer, og rekkevidden på sjøen begrenses hovedsakelig av jordens krumning. Når du står på dekket med en håndholdt VHF-radio, kan du som regel kommunisere over en avstand på 4 nautiske mil. Har den andre båten antennen for eksempel plassert i toppen av en 10 meters mast, vil avstanden kunne økes til nærmere det dobbelte. Høyere plasserte antenner gir enda lenger rekkevidde. Derfor kan det ha noe for seg å montere en ekstern antenne så høyt som mulig, som eventuelt kan tilkoples det håndholdte apparatet via en adapter.
Fordi rekkevidden som regel bestemmes av synsranden, er sendereffekt ikke så viktig som mange synes å tro. På et håndholdt apparat er det som regel tilstrekkelig å bruke laveste sendereffekt, som på de fleste radioer er merket 1 watt. Høyeste sendereffekt (merket 5 watt) er avhengig av akkumulatorens spenning og ladetilstand. Når batterispenningen faller, faller også senderens utgangseffekt.
Strømforbruket stiger sterkt med høyere sendereffekt. Du sparer derfor mye på batteriene ved bare å bruke den nødvendige sendereffekten for å oppnå kontakt. Pass for øvrig på å ikke sende uten en antenne tilkoplet. Det kan ødelegge utgangstrinnet i radiosenderen.

Mikrofon og høyttaler

Noen av de håndholdte radioene kan tilkoples ekstern mikrofon og/eller høyttaler. Det kan være praktisk om du ikke har et annet, fast montert VHF-apparat om bord. Hvis radioen står under dekk, kan det da være mulig å plassere en ekstra høyttaler i cockpit eller på flybridge.

Testen

Radioene har vært i bruk i en ukes tid. Alle er meget tilfredsstillende i bruk, og det er ikke mulig å finne vesentlige forskjeller mellom dem, hverken når det gjelder rekkevidde eller lydkvalitet. Radioteknisk er de også meget like. Alle senderne og mottagerne fungerte omtrent like godt på alle VHF-radioene, helt uavhengig av pris! Når alle akkumulatorene var full-ladet, ble radioenes utgangseffekt målt ved sending på lav (1 watt) og høy (5 watt) innstilling, på kanal 16. Målingen ble foretatt med et VHF wattmeter med en innebygd 50 ohms kunstantenne. Selv om de målte utgangseffektene kan variere noe fra det produsentene oppgir, har dette ikke spilt noen vesentlig rolle for vurderingen av den enkelte radio. En mottager vil neppe kunne merke forskjell mellom to sendere med en utgangseffekt på for eksempel hhv 4 og 5 watt.
Batterilevetiden for hver radio ble målt (etter først en utlading, etterfulgt av en opplading av akkumulatorene) ved sending på laveste effekt (1 W) i 5 %, mottagning i 5 %, og "standby" i 90 % av tiden. Dette skal være tilnærmet normal bruk, og brukes vanligvis ved spesifikasjon av batteriets brukslevetid. Den målte tiden tilsvarer nøyaktig Simrads egen spesifikasjon, men kan være litt kortere enn de spesifiserte tidene for enkelte av de andre radioene. IC-M1EV har den suverent lengste batterilevetiden.

Vurdering

Det er sjelden vi blir så begeistret for de fleste av produktene, som vi ble under denne testen. Alle disse radioene synes å være av god kvalitet. De har til sammen alt man kan ønske seg – og vel så det, men de gode egenskapene er jevn fordelt mellom alle radioene. Ingen har alt. De har hver for seg sine gode og mindre gode sider. Våre vurderinger som er vist med et antall røde og grønne stjerner er basert på "valuta for pengene". Høyeste antall stjerner er denne gang 5. Ta for eksempel Simrads HT 50. Den er nesten den ideelle radio, og dermed en klar kandidat for 6 stjerner. MEN – den kan ikke benytte tørrbatterier. Dermed synes det naturlig å gi den 5. Det er også fordi vi gjerne vil ha litt å gå på, til vi finner den helt ideelle håndholdte VHF-radioen.

Garmin VHF 725e

Liten og lett

Garmins håndholdte VHF-radio er en av markedets mest solgte. Den er blant de minste og letteste. Radioen har en stor LCD-skjerm og betjenes kun med trykknapper. Ifølge produsenten er den bevisst ikke utstyrt med tradisjonelle og sårbare dreieknapper. Trykknappene skal kunne betjenes med en hånd, selv i stor sjøgang. I prisen følger det med mye utstyr. Radioen er meget enkel å bruke. Bruksanvisningen på norsk er (som vanlig for Garmin utstyr) meget omfattende og presis, selv om ikke alt som står om kanalbruk er korrekt for norske forhold. Det er bakgrunnsbelysning både på skjerm og på taster. Merkelig nok har radioen ingen funksjon for å skanne alle kanalene. Skanning er begrenset til maksimum 10 forhåndsvalgte kanaler. Ladeholderen er av en enkel og spinkel type, som man delvis må sette sammen selv. Kontaktpunktene for lading på batteriene er også meget små. Til å begynne med hadde vi problemer med å lade batteriet, fordi batteriene tydeligvis ikke fikk kontakt med ladepunktene i holderen. Alle målinger på denne radioen ble gjort med NiMH-akkumulatoren.
Leveres med: 230 V lader, holder, 12 V ladekabel, en 7,5 V NiCad akkumulator og en 7,5 V, 1500 mAh NiMH akkumulator, batteriholder for tørrbatterier, bærestropp, belteklips. Ekstrautstyr: Bæreveske, adapter for ytre antenne.

Pluss:
Vanntett
Kassett for tørrbatterier
Mye utstyr følger med
Minus:
Spinkel ladeholder
Kan ikke skanne alle kanaler

Valuta for pengene: 4

Icom IC-M21E

Rimelig og god

ICOM er en av verdens mest kjent produsenter av kommunikasjonsradioer for alle slags formål. Det er nok ikke tilfeldig at de er representert med hele tre radioer i denne testen. De produserer japanske kvalitetsprodukter, og har i vesentlig grad bidratt til å videreutvikle kommunikasjonsradioen generelt til det den er i dag. IC-M21E har det meste av alt man kan ønske seg, fra relativt rimelig pris til vanntetthet. På toppen er en konvensjonell volumkontroll av dreie-typen, og LCD-skjermen er ekstra stor, med store tall og tegn. Denne radioen er den eneste som har S-meter, som måler styrken på mottatte signaler. Bruksanvisningen er meget god, og radioen er enkel i bruk. Det er bakgrunnbelysning på både skjerm og knapper. Det er mulighet for å programmere enkelte funksjonsparametre, som for eksempel om radioen ved skanning skal stoppe når den finner et signal, eller om den skal fortsette skanningen etter 5 sekunder. Radioen har også en strømsparefunksjon, som medfører at mottageren under stille forhold deaktiveres i korte perioder. Kombinasjonen av pris, funksjonalitet og brukervennlighet gjør denne radioen til en av våre favoritter.
Leveres med: 230 V lader, ladeholder, 750 mAh NiCad akkumulator, bærestropp, belteklips. Ekstrautstyr: 12 V ladekabel, batteriholder for tørrbatterier, adapter for ytre antenne.

Pluss:
Vanntett
Kan bruke tørrbatterier
Minus:
Liten batterikapasitet

Valuta for pengene: 4

Icom IC-M1EV

Lang batteribrukstid

Ifølge produsenten er dette en av verdens minste, vanntette radioer. Den har mye til felles med broren IC-M21E, men den er vesentlig mindre og lettere. Den største forskjellen er at den har en helt ny type oppladbar (Li-Ion) akkumulator, med over dobbelt så stor batterikapasitet. Dermed blir den også en del dyrere. En annen liten forskjell er at squelch-kontrollen er en dreibar knapp som sitter under og utenpå volumkontrollen. På denne radioen kan man kople til ekstern mikrofon og høytaler, samt en "voice scrambler", som forvrenger stemmen slik at en sendingen ikke kan forstås av uvedkommende. I tillegg til lengst batterivarighet av alle, har IC-M1EV også enkelte andre finesser som ingen av de andre radioene har. For eksempel er det mulig å legge inn tekst i form av et 10-tegns ord på hver VHF-kanal. Om man ønsker, kan det være navnet eller bruken for den enkelte kanal, som vises på LCD-skjermen sammen med kanalnummeret. Batteriladeren slår seg automatisk av når batteriet er full-ladet, etter ca. 8 timer. Merkelig nok og dessverre kan man ikke få en batterikassett for tørrbatterier til denne radioen.
Leveres med: 230 V batterilader, 1800 mAh Li-Ion akkumulator, ladeholder, belteklips, bærestropp. Ekstrautstyr: 12 V ladekabel, ekstern mikrofon og høyttaler, "voice scrambler", andre ladere, adapter for ytre antenne.

Plus:
Vanntett
Akkumulator med lang brukstid
Minus:
Kan ikke bruke tørrbatterier

Valuta for pengene: 4

Icom IC-M87

Icoms nyeste

Denne radioen har en spesiell og noe uvanlig form. Den mangler dessuten ingen ting. Den er meget enkel i bruk, og en fornøyelse å bruke. Radioen er liten og lett, vanntett, og har en relativt stor og lettlest skjerm. Det er bakgrunnsbelysning på skjerm og knapper. Som på de fleste andre Icom-radioer, har også denne en konvensjonell, dreibar volumkontroll. Alle andre funksjoner utføres med knapper. Funksjonelt har IC-M87 mye annet til felles med de andre Icom radioene. For eksempel kan man velge (programmere) forskjellige former for skanning, etc. På denne radioen har man benyttet Icoms systemkontakt for ekstrautstyr, noe som gjør radioen svært fleksibel med henblikk på tilpasninger for krevende yrkesbrukere. Eksempelvis kan man benytte en vanntett, kombinert mikrofon og høyttaler (kalt en "monofon"). Radioen kan også åpnes for 20 landmobile kanaler i frekvensområdet fra 146 til 174 MHz. Dermed kan den i tillegg også anvendes av profesjonelle brukere, på byggeplasser, etc. Batteriladeren slår seg automatisk av når batteriet er full-ladet, etter ca. 8 timer. Sendereffekten kan settes opp til 1, 3 eller 5 watt.
Leveres med: 230 V batterilader, 1700 mAh Li-Ion akkumulator, ladeholder, belteklips og bærerem. Ekstrautstyr: 12 V ladekabel, vanntett ekstern mikrofon og høyttaler, headsett, andre ladere, kassett for tørrbatterier, adapter for ytre antenne.

Plus:
Vanntett
Kan bruke tørrbatterier
Minus:
Prisen

Valuta for pengene: 4

Jotron TR20 Plus

Høyest pris

Dette er den eneste norskproduserte radioen i testen. Den er stor, tung, klumpete og lite elegant. Alle funksjoner betjenes med taster. Skjermen er stor og lettlest. Det er bakgrunnsbelysning på skjerm og knapper. Radioens største fordel er at den er spesifisert til å tåle et fall på en meter ned på en hard flate. Dessverre er den ikke vanntett. Jotron har en annen og dyrere modell (TR20 GMDSS), som er vanntett, men den har (i hht GMDSS spesifikasjoner) bare et lite antall kanaler. Radioen er enkel i bruk. Vi fikk følelsen av at dette var et umodent produkt, med et (etter vår mening) lite gjennomtenkt brukergrensesnitt. På skjermen vises for eksempel teksten HI når senderen er stilt inn på høy effekt, mens ikke noe vises for lav effekt. Det er motsatt av det alle andre produsenter gjør, og sikkerhetsmessig betenkelig. I ti sekunder etter endring av kanalnummer, er det ikke åpenbart hvordan man kan justere volum. Vi fant også flere programvarefeil. Noen ganger måtte for eksempel radioen slås av og på for å få skanning til å starte. Radioen stoppet ikke på ønskede signaler, men hengte seg ofte opp på kanaler med støy. Setting av "Key tone" til "High" syntes ikke å fungere. Det var merkelig og unødvendig at bakgrunnsbelysningen slo seg på hver gang sendeknappen ble trykket og når det ble mottatt et signal. Radioens lave vurdering skyldes først og fremst den høye prisen.
Leveres med: 1500 mAh Li-Ion akkumulator og belteklips. Ekstrautstyr: Ladeholder, 230 V lader, bæreveske, ekstern mikrofon og høyttaler.

Pluss:
Ekstra robust
Minus:
Høy pris
Ikke vanntett (kun sprutsikker)
Størst og tyngst
Feil i programvare

Valuta for pengene: 2

Navicom RT-250

Lavest pris

Denne franske radioen er liten og nett, og den gilde fargen gjør at den er godt synlig. Det er bakgrunnsbelysning på skjermen, men ikke på tastene. Radioen har alle vanlig funksjoner, inklusiv dobbel og trippel lyttevakt. Den har også skanning av alle, eller forhåndsprogrammerte kanaler. Uønskede kanaler kan utelukkes fra skanningen. Inntil 10 av de mest brukte kanalene kan lagres. Senderen slår seg av etter tre minutters sammenhengende sending, med en akustisk alarm. Men vil man fortsette, kan man bare slippe opp sendeknappen, og trykke den inn igjen. Radioen har også tastatursperre. Alle internasjonale kanaler er tilgjengelige, men dessverre ikke de norske lystbåtkanalene. Radioen har heller ingen batteriindikator. Batteriet kan lades enten mens det er montert på radioen, eller når det er løst. Laderen slår seg ikke automatisk av ved fulladet batteri. Man må selv fjerne batteriet fra laderen etter maks. 15 timer, ellers kan det ødelegges. Dessverre finnes ingen batterikassett til radioen. Dermed kan den ikke brukes på tørrbatterier. Det følger med både en engelsk og en norsk bruksanvisning. Den norske er meget kortfattet, men god nok til å lære å bruke radioen.
Leveres med: 230 V batterilader, 1200 mAh V NiMH akkumulator, ladeholder og belteklips. Ekstrautstyr: 12 V adapter (inverter), bæreveske i skinn, adapter for ytre antenne.

Pluss:
Hyggelig pris
Enkel å bruke
Minus:
Ikke vanntett (kun sprutsikker)
Ingen lystbåtkanaler
Kan ikke bruke tørrbatterier

Valuta for pengene: 4

Simrad HT 50

Robust


Simrads håndholdte er (sammen med Jotrons TR20 Plus) testens mest robuste radio. Ikke bare er den vanntett, men den er også spesifisert for å tåle et fall fra en meters høyde og ned på hardt underlag. (Før eller siden vil VHF-radioen din falle ned på dørken!). Dermed egner den seg for all slags bruk på sjøen. Men særlig elegant er den ikke. Den er relativt stor og klumpete. LCD-skjermen er normalt stor. Alle funksjoner utføres med trykk-knapper, som man ifølge produsenten skal klare selv med store hansker eller votter. Bakgrunnsbelysning i flere nivåer, men bare på skjermen (og ikke på knappene). HT 50 er uten – og HT 51 er med – tilkopling for ekstern mikrofon og høyttaler. HT 51 koster ca kr. 600 mer enn HT 50. De har ellers de samme spesifikasjoner. Radioen er enkel i bruk, selv om det ligger opptil 4 funksjoner på en og samme knapp. Vi savner et merkbart klikk når sendeknappen trykkes inn, slik det er på de fleste av de andre radioene. Takket være relativt lav pris, ekstra robusthet og en NiMH-akkumulator med stor kapasitet, rager denne radioen et lite hode over de andre. Og hadde det vært tilgjengelig en batteriboks for tørrbatterier, hadde sekseren vært sikret!
Leveres med: 12V lader, ladeholder, 230 V adapter, 1200 mAh NiMH akkumulator Ekstrautstyr: Ekstern antenne, 750 mAh NiCad akkumulator, 12 V hurtiglader, ekstern mikrofon med høyttaler og sendeknapp, adapter for ytre antenne, Lithium (ikkeoppladbart) batteri.

Pluss:
Ekstra robust
Prisen
Minus:
Kan ikke bruke tørrbatterier

Valuta for pengene: 5

Sammenligningstabell:

GarminIcomIcomIcomJotronNavicomSimrad
VHF 725eIC-M21EIC-M1EV IC-M87TR20 PlusRT-250HT 50
Spesifikasjoner, fakta:
---------------------------
Størrelse (uten ant., cm)14x5x315x6x414x5x310x6x416x8x713x6x414x7x3
Vekt med batteri (gram)350370280280420355400
Sendereffekt, lav1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W
Sendereffekt, høy5 W5 W5 W5 W5 W5 W5 W
LystbåtkanalerJaJaJaJaJaNeiJa
Akkumulator -typeNiMHNiCadLi-IonLi-IonNiMHNiMHNiMH
-kapasitet (mAh)150075018001700150012001200
Kan bruke tørrbatterierJaJaNeiJaNeiNeiNei
Temperatur-område-20,+70-15,+55-20,+60-15,+55-20,+55-20,+50-10,+60
Vanntett (ihht IPX7)JaJaJaJaNeiNeiJa
Tilkopling for ekst. Ant.JaJaJaJaJaJaJa
Tilkopling for mike og HTNeiNeiJaJaJaNeiJa (51)
LadeindikatorJaJaJaJaJaJaJa
Bruksanvisning, språkNorskSvenskSvenskSvenskNorskNorskNorsk

Ca. pris, kr. (inkl. mva)3.7003.3004.8005.0006.900 (*)2.3004.200

Målinger og vurderinger:
------------------------------
Sendereffekt, lav stilling0,8 w0,6 w1,0 w0,6 w1,0 w0,8 w0,9 w
Sendereffekt, høy stilling4,2 w4,5 w4,7 w4,2 w4,3 w4,1 w4,3 w
Batteri-
levetid, normal bruk16 t16 t36 t (!)25 t18 t13 t20 t
BruksanvisningGodGodGodGodGodGod nokGod
BrukervennlighetGodGodGodGodGodGodGod
RobusthetNormalNormalNormalNormalEkstra godNormalEkstra god
RadiokommunikasjonGodGodGodGodGodGodGod
Valuta for pengene4444245

Kommentarer til tabellen:

(*) Prisen for Jotrons radio er i utgangspunktet ca. kr. 5.700, men i den prisen følger hverken ladeholder eller 220 V adapter med. Siden de fleste trenger også dette, er den totale prisen med lader oppgitt, slik at prisen også er direkte sammenlignbar med de andre radioene.

Vanskelig valg

Det er vanskelig å velge mellom disse fine håndholdte maritime VHF-radioene. Alle sender og mottar radiosignaler omtrent akkurat like godt, og alle synes å gi nesten samme valuta for pengene. Dine personlige preferanser får avgjøre valget. Vil du først og fremst ha en rimelig VHF, er ProNavs Navicom RT-250 et selvsagt valg. Du kan kjøpe tre av denne for samme pris som for én Jotron TR20! Ønsker du en radio som er vanntett, og som kan benytte tørrbatterier, er kanskje Garmin 725e, Icom IC-M21E eller IC-M87 den rette radio for deg. Er du opptatt av at radioen skal være spesielt liten og lett, og/eller ha lang brukstid på samme batteri, er Icom IC-M1EV det beste valget. Vil du ha en vanntett VHF som tåler å falle i dørken, og som gir spesielt god valuta for pengene, tar du Simrads HT 50.
Sammenlign egenskaper i tabellen under, og velg den radioen som har den beste kombinasjonen av egenskaper som du liker eller trenger. Samme hvilken du velger, tror vi du får en god radio!

Tabell over noen av VHF-radioenes viktigste egenskaper

GarminIcomIcomIcomJotronNavicomSimrad
VHF 725eIC-M21EIC-M1EV IC-M87Tron TR20RT-250HT 50
Krav, ønske, føring:
---------------------------
Lav prisX
Ekstra robustXX
Liten og lett(X)(X)XX(X)
Lang batteri-brukstidX(X)
VanntettXXXX(X) X
Kan bruke batteriboks XXX

Ut fra denne tabellen kan du selv velge den radioen som passer best til dine krav og/eller ønsker. En radio som eventuelt hadde hatt X i alle linjer, ville ha fått 6 stjerner (som er vår høyeste vurdering).

Sertifikat og konsesjon

For å ha lov til å bruke en maritim VHF-radio, må du ha et VHF-sertifikat. Fartøyet radioen brukes på, må dessuten ha en VHF-konsesjon. Flere opplysninger om dette får du ved å kontakte Telenor Nett, Maritim Radio, Lisensavdelingen, på telefon 22 77 43 50. Mer info finner du også på www.sjoassistanse.com

Ord og forkortelser:

DSCDigital Selective Calling, Digital SelCall
Ekst.Ekstern, ytre
GMDSSGlobal Maritime Distress and Safety System
Det globale nød- og sikkerhets-systemet
HTHøyttaler, evt. ørepropp/musling
LCDLiquid Crystal Display, flytende krystaller (skjerm)
LiLithium
mAhmilliampèretimer
MikeMikrofon
NiCadNikkel-Cadmium (NiCd) (oppladbart batteri)
NiMHNikkel Metall Hybrid (oppladbart batteri)
SkanneSkandere, avsøke (engelsk: ”to scan”)
VHFVery High Frequency

For flere opplysninger:

Garmin:
Belanor AS,
https://www.belanor.no

Icom:
VHF Communications AS,
Telefon 22 75 52 10
https://www.vhf.no

Jotron:
Jotron Electroniucs AS
Telefon 33 13 97 00
https://www.jotron.com

Navicom:
ProNav AS
Telefon 51 49 43 00
https://www.pronav.no

Simrad:
Simrad AS,
Telefon 55 94 10 00
https://www.simrad.com