utgave nr 1 2001

Lens med luft

Publisert Sist oppdatert

Lens med luft

Tittelen har altså ingenting med seiling å gjøre, enn si naturlige ting som tidvis må fraristes det personlige skroget. Den handler om Jabscos nye lensesystem Hydro Air som benytter trykkluft som alternativ til for eksempel elektrisitet for å aktivere lensepumpen. Hydro Air fungerer etter samme prinsipp som en dykkerklokke. En liten "plastklokke" plasseres i kjølsvinet og forbindes med en elektrisk bryter via en slange. Bryteren festes i trygg avstand fra vannet. Trykket inne i slangen øker når vannstanden stiger, og ved 50 mm fører lufttrykket til at bryteren kobler inn lensepumpen. Tilsvarende kutter den ut når vannivået, og dermed trykket, har sunket til 15 mm.
Olje og slam skal ifølge produsenten ikke ha noen innvirkning på funksjonsevnen til systemet, som er ukomplisert og uten bevegelige deler. Lenseautomatikken kan kobles til ulike typer nedsenkbare pumper og selvsugende membran- og impellerpumper. Valget av pumpe beror på hvilket miljø den skal arbeide i. Er det under tøffe forhold med mye slo og møkk, bør man velge en impellerpumpe som kan monteres høyt oppe på skottet. En nedsenkbare pumpe har imidlertid størst sugeevne. I en plastbåt med forholdsvis rent kjølsvin kan man med fordel velge en membranpumpe som går stille. Men det er viktig å være klar over at jo stillere en pumpe går, jo mindre tåler den. Problemet med nedsenkbare pumper er krypestrøm som oppstår når koblingen er for dårlig isolert, og bør derfor særlig unngås i trebåter hvor nagler, spiker og skroggjennomføringer er utsatt for tæring. Uansett bør ikke lensepumpen være en salderingspost når båten skal utstyres.
Hydro Air-systemet kan også kobles til en alarm som aktiveres når vannstanden kommer til et definert nivå. I butikk vil systemet koste ca. 750 kroner.
Opplysninger: La Sa Maskin A.S., tlf.: 67 80 48 60. Internett: [https://www.jabsco.com]www.jabsco.com