utgave nr 8 2005

TEST: Posisjonsalarmer og sporingssystemer

Publisert Sist oppdatert

U:\Baatmagasinet\Bdesk\TEST\sporing_805.doc

Posisjonsalarmer og sporingssystem

Stopp tyven med mobilen

En båt med posisjonsalarm varsler deg ved innbrudd eller tyveri. Et sporingssystem gjør det enklere å finne igjen en stjålet båt. Systemene blir billigere og delene mindre, gunstige for mindre båter. Vi presenterer ni posisjonsalarmer og èn sporsender.

TEKST: LARS H. LINDÈNNorsk tilrettelegging: Jørn Søderholm

Nå kan du sjekke batteriene med mobiltelefonen mens båten ligger i vinteropplag, starte varmeren før du skal på tur eller ta et bilde av tyven ved et tyveriforsøk. Om noen skulle lykkes med å få motoren i gang og stikke av med båten, tar du opp mobiltelefonen og sender en SMS som stanser motoren.
Alt dette, og betydelig mer, er fullt mulig med markedets nye posisjonsalarmer basert på GSM, GPS og internett.
Via GSM-nettet overføres informasjon til mobiltelefonen. Båtens GPS gir informasjon om posisjon og bevegelser, og via internett kan informasjon hentes inn til en PC. Når alarmen er aktivert og båten flyttes mer enn et visst antall meter sendes en SMS-melding til et forhåndsdefinert nummer, for eksempel din egen mobiltelefon. Om båten flyttes til et sted med dårlig dekning, lagrer systemet den sist kjente posisjonen. Aktivering og deaktivering av alarmen er mulig via mobiltelefonen.
For et par år siden fantes kun et fåtall slike systemer. Nå har vi med forsikringsselskapenes hjelp funnet hele ni ulike posisjonsalarmer og èn sporsender, Trackguard. Både priser og komponentenes størrelse er kraftig redusert. Det gjør denne typen elektronisk beskyttelse tilgjengelig også for små båter, der tyveriproblemet er størst.

Rykker ut

De fleste av disse posisjonsalarmene bygger på at man selv oppdager tyveriet og ringer politiet eller et alarm-/vaktselskap man har abonnement hos. Enkelte systemer er også direkte knyttet til alarmselskaper, som får en SMS-varsling med eksakt posisjon ved innbrudd. En stor fordel om man er bortreist eller har båten langt hjemmefra.
Alle posisjonsalarmene består av en grunnpakke der basisen er en elektronikkboks som skal monteres på et skjult sted og kobles til båtens 12-voltsystem. Enkelte har et lite backup-batteri som standard eller ekstra utstyr om strømmen skulle brytes. Til denne enheten finnes det en mengde tilbehør som enten inngår i grunnpakken eller må kjøpes ekstra. For eksempel GSM-antenne, GPS-antenne, bevegelsesdetektor, magnetkontakt som overvåker dører og luker, tråkkematte, sirene, vanndetektor (oppdager og varsler lekkasjer), branndetektor med mer. Tilbehøret kobles til elektronikkboksens styreutgang, og de fleste systemene har minst fire slike utganger.

Innfløkt montering

De fleste posisjonsalarmene krever fagmessig installasjon. Det er et vettig krav, ettersom mange komponenter må skjules. Også oppstarten av systemet krever hjelp. I en ny eller gammel båt kan det ta mellom èn og tre arbeidsdager for å montere alle kabler og komponenter bak innredningen, alt avhengig av hvor mange magnetkontakter og komfortfunksjoner som skal strømsettes. Nye If Tracker har inkludert monteringen i prisen, om man er kunde i forsikringsselskapet If.
Vi gjennomførte selv en montering for et drøyt år siden i en eldre båt. Vi hadde store problemer med å skjule alt bak innredningen, spesielt elektronikkboksen og GPS-antennen (som bør ha fri sikt mot satelittene). GSM-antennen kan gjemmes inne i båten, men man bør først teste med en vanlig mobiltelefon om signalstyrken er god nok på stedet man tenker å montere den. Bevegelsessensoren er heller ikke lett å plassere inne i båten. I høst fikk vi flere alarmer til mobiltelefonen, som formodentlig var sjøfugler som landet på rekka. Selve oppstarten av systemet krevde mange telefoner til importøren før alt var i gang.
Små kostnader
Øvrige kostnader for en posisjonsalarm varierer noe, men det handler ikke om store summer pr år. For de fleste holder det at man har et abonnement til en mobil. Siden skaffer man seg et ekstra simkort, et såkalt tvillingkort, og setter det inn i posisjonsalarmens elektronikkboks. De fleste posisjonsalarmene er "aksepterte" av forsikringsselskapene, og du får fordeler på premie og egenandel om du har bestemte system installert.
Premiereduksjon på ti prosent er vanlig, noen setter en øvre grense på eksempelvis 500 kroner i premieavslag. Egenandelreduksjonen ligger mellom 1.500 og 5.000 kroner ved tyveri eller tyveriforsøk på båt som har slikt system installert, og noen selskaper fjerner hele egenandelen. Til enkelte system gir noen selskaper et installasjonsbidrag på 1.000-1.500 kroner. Det er altså en del penger å "spare" på å installere posisjonsalarm, men det krever en del research. Om båten har andre typer tyveribeskyttelse installert, for eksempel elektronisk startsperre og godkjente låser, og båten ligger i bevoktet havn kan man komme ned i hyggelige forsikringspremier.

Sporsenderen Trackguard

Foruten alle disse posisjonsalarmene som er basert på GSM- og GPS-teknologien, finnes et annet system som sporer opp den stjålne båten ved hjelp av VHF, norskutviklede Trackguard. Det består av èn eneste enhet, og er betydelig lettere å montere enn de øvrige posisjonsalarmene. Her trengs ingen kabeltrekking eller eksterne antenner. Båteieren kan montere selv, og sporsenderen behøver ikke fri sikt mot himmelen for å fungere. Den gjør jobben sin, selv inne i en container eller garasje.
Men her får man helle ingen varsling til mobiltelefon, og kan ikke følge båten via PC. Man må selv oppdage tyveriet og varsle produsenten Track Systems. Når det har skjedd søker selskapet etter den stjålne båten via antenner og egne biler. Finner man ingenting på den måten, sender man på vingene et fly med rekkevidde over hele Norden og deler av Europa. Et kodet signal sendes ut og "vekker" sporsenderen i båten. Når man har lokalisert den stjålne båten, kontaktes politiet. Trackguard koster 2.365 kroner i innkjøp for selve enheten. I tillegg kommer et abonnement på tjenesten til 1.625 kroner pr år.


Anmerkninger:
1) Tre år for If-kunder
2) Inkludert i prisen over, montørens eventuelle reiseutgifter kommer i tillegg
3) Til Viking Alarmsentral
4) Kun for alarmoperatører
5) Også i lesbar tekst, for eksempel "2 NM SW av Torbjørnskjær"
6) Alle instrumenter tilkoblet via NMEA eller Sea Talk kan leses av, for eksempel vindens retning og styrke, fart, posisjon osv.
7) Ikke norsk importør (pr juni 2005). Norske kunder kan kontakte produsent/forhandler i Sverige.

Alle opplysninger kommer fra respektive produsenter eller importører. "Ja" betyr at funksjonen / utstyret inngår i den øverste prisen. "Nei" betyr at det ikke inngår, og "ekstra" betyr at det finnes om ekstrautstyr. "-" betyr at vi ikke har fått svar på spørsmålet.

Forklaring:

Driftsspenning:Batterispenning som kreves for at systemet skal fungere
Akustisk alarm:Lydsignal, for eksempel med sirene
Optisk alarm:Lyssignal, for eksempel med lanterner
SMS ved alarm:Tekstmelding til din mobiltelefon
Overvåking av dører og luker:Magnetkontakt, alarmen går hvis dør eller luke åpnes
Beskyttelseskabel: Løs kabel med jordet ende. Alarmen går hvis den klippes
Glass-sensor: Mikrofon som fanger opp knusing av glass
Alarm ved tyvkoblingsforsøk: Om noen forsøker å bryte seg inn i eller deaktivere systemet
Alarm ved brann: Ved f.eks. brann i motorrommet
Alarm ved gasslekkasje: Om propansystemet lekker
Alarm ved vanninntrenging:Om vannet stiger i kjølsvinet
Alarm ved bevegelse: Om noen - eller noe - beveger seg inne i båten (passerer en bevegelsesdetektor)
Alarm via tråkkematte:Om noen kommer inn og trår på dørken
Backup batteri: Tar over om hovedbatteriet tømmes eller brytes
Inngang for batteri backup: Mulighet til å koble til backup batteri
Nødalarm med posisjon: Mulighet til å sende posisjon til alarmsentral ved ulykke
Alarm ved lav spenning: Om batterispenningen synker til under innstilt nivå
Dagalarm: Alarmen går også når du er om bord, f.eks. ved brann
Aktivering / deaktivering via fjernkontroll: Alarmen styres av en fjernkontroll
Aktivering / deaktivering via SMS: Alarmen kan styres av mobiltelefon
Deaktivering via nødkode: Alarmen kan stenges v.h.a. en unik kode
Posisjonering med GPSPosisjon i lengde og bredde fra satellitter
Eksakte koordinater via SMS:Posisjon (over) til eierens mobiltelefon
Posisjon på kart via internett: Mulig å se kart med båten på PC
Lagring av siste gyldige posisjon: Om båten flyttes til et sted med dårlig dekning
Forflytningsalarm, ankeralarm: Om båten flyttes (eller dregger) ut av posisjon
Styreutganger via SMS: Antall styreutganger som kan aktiveres via SMS
Styreutganger via fjernkontroll: Antall styreutganger som kan aktiveres med fjernkontroll
Status via SMS: Mulighet for å "ringe båten" for å sjekke f.eks. spenning og temperatur
Endring av varslingsnummer via SMS: Om man vil endre det forhåndsprogrammerte varslingsnummeret
Kvittering ved aktivering/deaktivering av alarm: F.eks. et lysblink fra lanterner når alarmen slås av eller på
Varsel ved feil eller brudd på alarminngang: Om f.eks. en luke i alarmsystemet ikke er skikkelig stengt

Ytterligere informasjon:

Defa:Sørensen & Balchen AS (distributør i Norge), telefon 22 76 44 00. www.defa.no, www.boatgard.com
If Tracker:If skadeforsikring, telefon 02400. www.if.no
Invator:Invator AB, telefon 0046 8 33 44 45. www.invator.se
Kombigard: Holars AS, telefon 63 96 17 00. www.holars.no
Phonesafe: Phonesafe AB, telefon 0046 8 626 67 21. www.galarm.com, www.phonesafeab.com
Redknows:Axtech AB, 0046 31 55 88 69. www.axmarine.se
Satsafe:Satsafe AB, www.satsafe.se
Sea Key:Navship AB, 0046 31 93 96 00
Swede Track:Last mile communication, telefon 66 90 79 80. www.lastmile.no
Trackguard: Guard Systems ASA, telefon 33 14 18 00. www.guardsystems.no

FabrikatDEFA If TrackerInvatorKOMBIgardPhonesaferedKnows Satsafe SeaKeySwede Track
ModellBG 600 -I-101GSM Marine-SBX-3 Mini TrackerMLS3Messenger-
Pris inkl. mva, med GPS-antenneca 10.000 kr3 990 kr 1)6 590 SEK 7)8.900 kr3 950 SEK 7)4 995 SEK 7)8 600 SEK 7) 16 855 SEK 7)7 900 kr
Abonnementskostnad pr år0 kr250 kr0 kr0 kr350 kr0 kr1 350 kr 1 140 kr 0 kr
Krever fagmessig installasjonJaJa 2)NeiJa--JaJaNei
Driftsspenning 10-28 V10 - 18 V8 - 30 V12 og 24 V12 V10 - 30 V7-36 V12 - 24V9 - 35 V
Alarm og sikkerhetsfunksjoner
Akustisk alarmJaNeiNeiJaJaJaNeiEkstraNei
Optisk alarmJaNeiNeiJaJaEkstraNeiNeiNei
SMS ved alarmJaJa 3)JaJaJaJaJaJaJa
Overvåking av dører og lukerJaNeiNeiJaJaJaEkstraJaJa
BeskyttelseskabelJaNeiNeiJa-JaJaEkstraJa
Glass-sensorEkstraNeiNeiEkstra-EkstraEkstraNeiNei
Alarm ved tyvkoblingsforsøkJaNeiJaJa-JaNeiJaNei
Alarm ved brannEkstraNeiNeiEkstra-EkstraEkstraEkstraNei
Alarm ved gasslekkasjeEkstraNeiNeiEkstra-EkstraEkstraNeiNei
Alarm ved vanninntrengingJaNeiNeiEkstra-EkstraEkstraEkstraNei
Alarm ved bevegelseEkstraNeiNeiEkstra-JaEkstraJaNei
Alarm via tråkkematteEkstraNeiNeiEkstraJaEkstraEkstraEkstraNei
Backup batteriEkstraEkstraNeiEkstraJaJaEkstraJaJa
Inngang for batteribackupJaJaNeiJaJaJaJaJaJa
Nødalarm med posisjonEkstraEkstraJaJa-JaJaJaEkstra
Alarm ved lav spenningJaNeiNeiJa-JaJaJaJa
DagalarmJaNeiNeiJa-EkstraJaNeiEkstra
Aktivering/deaktivering via fjernkontrollJaNeiNeiJaJaJaEkstraJaNei
Aktivering/deaktivering via SMSJaJaNeiJa-JaJaJaVia telefon
Deaktivering via nødkodeJaNeiNei Nøkkel-NeiNeiNeiNei
Posisjonering med GPS
Eksakte koordinater via SMSJaJa 3)JaJa-JaJaJa 5)Ja
Posisjon på kart via internettJaJa 4)Ja JaJaManueltJaJaJa
Lagring av siste gyldige positionJaJaJaJa-JaJaJaJa
Forflyttingsalarm, ankeralarmJaJaEkstraJa-JaEkstraNeiJa
Komfortfunktioner
Styreutganger via SMSJa - 4 stNeiJaJa-JaJaJaJa
Styreutganger via fjernkontrollJa - 4 stNeiNeiJa-NeiNeiNeiNei
Status på styreutganger og alarm via SMSJaNeiJaJa-NeiJa/webJa
Status på temp, spenning mm via SMSJaNeiNeiJa-NeiJa/webJa 6)Nei
Endring av varslingsnummer via SMSJaJa 4)NeiJa-JaJa/webNeiJa
Kvittering ved aktivering/deaktivering av alarmJaJaNeiJaJaJaJaJaJa
Varsel ved feil eller brudd på alarminngangJaNeiNeiJa-NeiJaJaNei