Aksjonister fikk 250.000 av Stordalen

Aksjonistene som tirsdag bordet  lekteren som graver opp slam i Oslo havnebasseng får økonomisk støtte av investor Petter Stordalen.

Publisert

- Oslofjorden er ikke noen søppelplass. Det er badevannet til over 500000 nordmenn, og jeg mener vi ikke har råd til å ta den risikoen det er å flytte slammet utover i fjorden. Jeg mener det er legitimt å bruke ulovlig aksjon for å forsvare miljøet, sier Stordalen, til VG, som tidligere i uken satt 250.000 kroner inn på kontoen til stiftelsen Neptun, som er en viktig drivkraft bak Folkeaksjonen mot giftdumping i Oslofjorden.

 - Det er veldig positivt at det giftige slammet fjernes fra bunnen i Oslo havn, men det går ikke an å dumpe det litt lenger ut i fjorden. Det må sikres bedre, mener Stordalen.

 - Vi er svært godt fornøyd med at Stordalen og andre bidrar med ressurser og innsats. Neptun er en teknisk tilrettelegger, som skaffer båter og annet utstyr til aksjonen, sier Frank Hugo Storelv i Neptun.

 SFT har gitt tillatelse til mudring og deponering av ca 650 000 kubikkmeter forurensede sedimenter i Oslo havn og småbåthavner, til deponering av inntil 1 million kubikkmeter forurensede sedimenter i dypvannsdeponi, og til graving og mudring i forbindelse med etablering av senketunnelen.

Det giftige slammet inneholder miljøgifter som PAH, PCB og TB.

26000 mennesker har skrevet under opprop mot dumpingen.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV)  vil ikke stanse dumpingen.

- Alle fagetater sier det er trygt å plassere det ute ved Malmøykalven, sier statssekretær Henriette Westhrin i Miljøverndepartementet til VG.

Statens forurensingstilsyn, Fylkesmannens miljøvernavdeling, Naturvernforbundet og Natur og ungdom støtter giftdumpingen.

 

Powered by Labrador CMS