Start for 600 nye båtplasser

Nå er arbeidet i gang med utbyggingen av nærmere 600 nye båtplasser i Asker.

Publisert

Den store utbyggingen av 600 nye båtplasser i Leangbukta i Asker er i gang. Det er nå brøytet en stor råk i isen for miljøsikring før utfyllingen starter.  I løpet av to år skal området bygges ut med 600 nye båtplasser. Målsetningen er å ha bryggene klare for sommersesongen 2012, opplyser Leangbukten Båtforenings Andelslag (LBA).

Leangbukta vil med dette bli ytterligere videreutviklet både som et trygt havneområde, og med attraktive servicetilbud for båtfolket, hevder styreleder Ingar Brauti i Leangbukten Båtforenings Andelslag, som samarbeider med Asker Marina AS om  utbyggingen av Tangen i Leangbukta.

Han sier at Leangbukta er naturgitt som en god båthavn, men på grunn av ”Kalkskjæret”  - grunnen utenfor Tangen - er det hver sommer mange som har grunnstøtt der. Nå vil grunnen i hovedsak bli fylt ut i forbindelse med byggingen av nye båtplasser.

Fjell

Allerede før sommeren i år skal etablering av ringmolo, som skal fylles opp med steinmasser til høsten og neste vinter.

–    Helt til overskuddsmassene fjernes vil det som tidligere var en grunne i Leangbukta komme til å fortone seg som et lite fjell, noe som vil bli uvant både for de som ferdes på sjøen og som bor i området, sier Brauti.

   

Når anlegget står ferdig om to år skal det være bygget ny avkjørsel til Leangbukta fra Slemmestedveien, og infrastruktur for bygging av brygger, bygninger og parkering. En kanal og broløsning etableres mellom Asker Marina på Tangen og LBA-området på nordsiden av fjorden, får Båtliv opplyst.

Grunnstenen til det nye fritidsbåtanlegget legges ned av Asker kommunes ordfører Lene Conradi mandag neste uke (22. Mars).

Powered by Labrador CMS