Miljøproblem blir havneidyll

Gamle synder i form av forurenset mudder og andre miljøfarlige bunnsedimenter fra Sandvikselva er råstoffet i byggingen av den nye promenaden og gjestehavnen på Kadettangen.

Publisert

Pilotprosjektet i Sandvika har fått bred støtte fra forskningsmiljøer og norsk næringsliv, og også miljøbevegelsen vender tommelen opp for løsningen.

De forurensende sedimentene blir kaplset inn og stabilisert, og kan deretter kan benyttes som byggematerialer - uten fare for at miljøskadelige stoffer som tungmetaller, tjærestoffer og PCB lekker ut til fjorden.

Prosjektet i Sandvika kom på plass etter at det ble klart at Langøya-deponering av bunnslammet fra elven ville koste over fem millioner kroner. Da blir det faktisk billigere å bruke sedimentene som byggematerialer, med det resultat at det maritime møtestedet Kadettangen til sommeren 2009 får en flott gjestebrygge med promenade.  Her skal besøkende som kommer med båt kunne legge til, og gjester i Sandvika skal kunne promenere langs elven hele året, skriver Teknisk Ukeblad på sine nettsider.

Forurenset sjøbunn er et stort problem i mange norske havneområder, og selv om Kadettangen-løsningen ikke kan benyttes alle steder, er dette et skritt i riktig vei:

– Kadettangen blir et unikt utstillingsvindu for Østlandet. Målet har vært å gjøre dette problemavfallet til en ressurs, sier prosjektleder i Norcem Liv-Margrethe Hatlevik til TU.

Lignende prosjekter har blitt gjennomført i Trøndelag og Finnmark, men aldri før på Østlandet.

Powered by Labrador CMS