14 000 liter olje havnet på fjorden

Det er nå klart at et større oljeutslipp i Oslofjorden forrige uke skyldtes lekkasje fra en tank ved Statoils smøreoljefabrikk på Fagerstrand.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Kystverket viser foreløpige målinger at lekkasjen var på om lag 14 000 liter av såkalt baseolje, et tyntflytende petroleumsdestillat som brukes i produksjonen ved anlegget. Dette destillatet er naturlig nedbrytbart og lite giftig for marint miljø, og både Statens naturoppsyn og Norsk Ornitologisk Forening har lett etter oljeskadet fugl uten å finne noe.

I starten var det usikkert hvor utslippet kom fra, og sammen med værforholdene gjorde dette at oljen spredte seg raskt. Statoil Norge AS klarte etterhvert å ta opp vel 6 000 liter oljeholdig vann, men resten av oljen dannet et lett synlig flak som strakk seg helt sør til Tofte. Oljen var da redusert til en tynn film som ikke kunne samles opp eller behandles på annen måte.

Foreløpige undersøkelser tyder på at en sprekk i et termometerrør forårsaket lekkasjen.

– Vi ser alvorlig på forurensende utslipp av denne størrelsen og har hatt folk ute i båt for å observere spredning og skadeomfang. Det ser imidlertid ut til at miljøskadene er veldig begrenset, sier sjefingeniør Morten Hauge ved Kystverkets beredskapsavdeling.

Kystverket og Statens forurensningstilsyn har også gjennomført en inspeksjon ved anlegget og har bedt om flere opplysninger fra bedriften.