utgave nr 1 2001

Nye bøker

Publisert Sist oppdatert

Nye bøker

TEKST: ATLE KNUTSEN

Store fryktløse samlet

Det nærer fantasien å lese om oppdagere og jordomseilere. Folk som fryktløst ga seg i kast med det ukjente - beferdet et hav som alltid har krevet og tatt sitt fra dem som ikke mestret det. En ny bok fra forlaget Index Publishing AS beskriver bragdene til de fremste norske.

"Norske maritime oppdagere og ekspedisjoner gjennom tusen år" er skrevet av forfattere med tung vitenskapelig og museumsfaglig bakgrunn: Kåre Berg, bestyrer for Frammuseet i Oslo, Thor N. Devig, tidligere bestyrer ved Sandefjordmuseene, Henrik Ulven, initiativtager og forlagssjef i Index Publishing AS. Redaktør er arkeologen Øystein Kock Johansen.
Boken tar for seg beretningene om dramatiske og fantastiske reiser foretatt av vikingen Ottar, Leiv Eirikssons oppdagelse av Amerika, Jens Munks jakt på Nordøst- og Nordvestpassasjen, Fridtjof Nansens ferd over Polhavet, Otto Sverdrups oppdagelser i nordområdene, Carl Anton Larsens reiser i Sydishavet, Roald Amundsens kappløp til Sydpolen og hans oppdagelse av Nordvestpassasjen, samt Thor Heyerdahls seilaser med Kon Tiki, Ra-båtene og Tigris.
Men det er altså et faktum at det i år er 1000 år siden Leiv Eriksson steg i land på amerikansk jord som foranlediger utgivelsen av beretningene om disse brave menn - de fleste av dem med bindsterke nedtegnelser om sine ferder bak seg allerede.
Forfatterne har delt oppdagerne mellom seg og presenterer dem i artikler. Disse er i hovedsak spennende og dramatiske beretninger om modige mennesker som ikke visste hva de gikk til, og hvis overlevelse var avhengig av hårfine marginer. Ofte betalte de da også sin berømmelse med store menneskelige tap.
Boken gir en lettlest og bred oversikt over høydepunktene i den norske oppdagertradisjon. Noen av artikkelforfatterne makter å levendegjøre stoffet på en medrivende måte. Andre artikler, og det vel halve boken, er skrevet i et lite spennende språk.
"Norske maritime oppdagere og ekspedisjoner" koster 345 kroner og fås i bokhandelen.

Merke

lig vinterkos

"Sjømerkene. Veivisere og kulturminner" heter en nyttig bok utgitt av Aust-Agder fylkeskommune. Boken tar for seg den historiske og teknologiske utviklingen av sjømerkesystemet langs kysten vår, med fokus på merkene i Aust-Agder. Utgivelsen burde ha interesse både som historiebok og et supplement i navigasjonen.

Boken er en oppfølger av registreringsprosjektet "Sjømerkene i Aust-Agder" som pågikk i 1997-1998, og som var et samarbeid mellom Riksantikvaren, Kystverket 1. distrikt og Aust-Agder fylkeskommune. Prosjektet hadde som fremste formål å bringe sjømerkesystemet inn i en kulturhistorisk sammenheng, noe som er høyst berettiget siden de representerer en veiledende rekke både i tid og i rom. Sjømerkene gjør kystleden vår farbar, og deres historie har antakelig røtter helt tilbake til vikingtiden. Det var i imidlertid i siste halvdel av 1800-tallet, og de første seklene i forrige århundre, at merkingen slik vi kjenner den i dag tok form, med over 200 fyrstasjoner, 2 000 lykter og lanterner og henimot 13 000 dagmerker.
Sjømerkesystemets kulturhistoriske interesse er både av teknologisk, arkitektonisk og ikke minst samferdselsmessig karakter. Derfor fremla Riksantikvaren en nasjonal verneplan for fyrstasjonene i 1995, og i 1997 ble arbeidet videreført ved at det ble tatt initiativ til en vernestrategi for merkene i sin helhet. Følgelig ble det i 1997 foretatt en registrering av alle typer sjømerker i Aust-Agder, og det er dette arbeidet som er gjort tilgjengelig i boken "Sjømerkene. Veivisere og kulturminner", ført i pennen av Hans Roald Hansen.
Boken gir både en historisk oversikt generelt, men også lokalhistorisk en gjennomgang av de ulike merketypene, og til slutt en kartdel som viser hvor de ulike merkene er plassert.
Under ferieturen burde boken gi glede både i form av lokalhistorisk informasjon, men også utbytte i forbindelse med navigeringen. Like mye til glede vil den kunne være i mørke vinterkvelder - nå som fantasien skal fortrenge mørke og gråvær.
Salget av boken er overlatt til stiftelsen Seilkutter Boy Leslie, postboks 112, 4801 Arendal, og koster 250 kroner.

Ambisiøst om seiling

Bøker som tar sikte på å gi en generell innføring i et bredt og komplisert fagfelt, kan lett falle for fristelsen og favne for mye. Det er i noen grad problemet med "Seilerens Håndbok" av Dave Cox, nylig utkommet på Schibsteds Forlag AS i norsk oversettelse. Men som en kort historisk innføring, og en introduksjon i terminologien, har boken kvaliteter.

Det er når forlaget på vaskeseddelen skriver at "Boken (...) lærer deg manøvrering, navigasjon og maritime kommunikasjonsmetoder (...)" at en viss skepsis gryr i oss. Når boken i tillegg er så bredt anlagt i sin tilnærming til seilkunsten at den favner alt fra kjøp av båt til vanlige tropesykdommer, er det at dens uttrykte ambisjon om å lære leseren å seile i løpet av 160 sider, enten innebærer en undervurdering av eget fagfelt eller en overvurdering sin formidlingsevne.
Forfatteren Dave Cox har betydelig erfaring både som seiler og som skribent i Sør-Afrikas eldste båtblad, men skriver for et britisk publikum. Derfor er nok ofte eksemplene i denne oversatte utgaven mindre relevante for vårt særegne, hjemlige båtliv. Som et bidrag til å øke legmanns forståelse av hva seiling gjelder, om meteorologiske og aerodynamiske betingelser, om fartøytypers utvikling, korte presentasjoner av noen "fyrtårn" i seilhistorien - både personer og hendelser, og som en innføring i grunnleggende sjømannskap og terminologi, er boken tjenelig. Dessuten har den mange flotte illustrasjoner og påkostet innbinding og trykk.
"Seilerens Håndbok" selges i bokhandelen og koster 348 kroner.

Powered by Labrador CMS