Inneholder kjøpslenker

Gratis strøm: Solcellepanelene produserer strøm fra lyset ut av løse lufta

Solcelleguide til båt

Solcellepanel egner seg ypperlig på båt for å generere energi. Solcellene gir frihet til å lade på sjøen. En god laderegulator er viktig.

Publisert Sist oppdatert

Solceller er lysfølsomme halvlederdioder som omdanner lys til elektrisk strøm, og blir i  stadig større grad tatt i bruk i den generelle kraftforsyningen.

Solcellepanel egner seg ypperlig på båt for å generere energi. Båten befinner seg i et miljø der eksponeringen for sol er stor når den først inntreffer. Havet fungerer som en gigantisk reflektor, som svir om man ikke benytter solkrem, men kan gi solid utbytte om man stiller inn solcellepanelet korrekt.

Solceller absorberer sollyset gjennom materialet silisium og genererer en elektrisk ladning. Denne ladningen går gjennom metalledere med pluss og minuspol. Flere solceller er koblet sammen i en serie slik at spenningen som skapes blir større.

Sjekk utvalg av solcellepaneler her!

Erfaringer

Båteier og strømprodusent: Axel Nissen-Lie

Båteier og SEILmagasinet-redaktør Axel Nissen-Lie monterte solceller først i 2018. Han erfarte da at panelet gikk i stykker på andre året. Det var ikke nok til å skremme han vekk fra solcellene. Neste gang investerte han i et mindre panel.

Solceller er den billigste måten å høste energi på, og egnet i Norge med lange sommerdager. 

Nissen-Lie forteller at han til og med fikk ladning om vinteren når den lå under lys presenning. Han understreker viktigheten av å skaffe seg en god laderegulator og anbefaler merket MPPT som går for å være den beste, men også den dyreste.

 Her finner du regulatorer til solcellepaneler!

Erfaringsmessig sier Nissen-Lie at man kan forvente å få ca halvparten av maksimal angitt strømstyrke. For eksempel vil et 100 watts panel produsere 50 watt. Så kan man gange dette med 10 soltimer og man vil høste 500 kWh strøm produsert i løpet av et døgn.

Fordeler

Prosessen som omdanner lys til strøm kalles fotovoltaisk effekt. Energien som dannes i solcellepanelet kan lagres på batteri, eller overføres direkte til elektriske apparater som for eksempel et kjøleskap. 

Istedenfor å være avhengig av eksterne strømuttak eller båtens motor kan man praktisk talt lage strøm ut av ingenting på åpent hav. Det er selve bærebjelken i drømmen om frihet på sjøen.

Nissen-Lie forteller at den viktigste grunnen til å ha panel er at man kan ha toppet batteri uten å ligge på landstrøm. For å være på den sikre siden har han også et ekstra 50 W panel liggende som han kan ta ut for å holde ut lengre.

Jeg kan ligge lengre i naturhavn med kald øl innabords.

Det er økonomisk gunstig da solenergi er gratis og det er miljøvennlig fordi man slipper å holde motoren i gang for å generere strøm. Det lager heller ikke støy og man kan lade batteriene i stillhet. Dessuten får man større fleksibilitet når man kan lade hvor som helst - så lenge det er sollys.

Installasjon

Det er to ulike paneltyper; harde eller fleksible. De harde panelene har ofte en aluminiumsramme som er tykkere enn selve platen. Fordelen er at det er lett å skru panelene fast. De myke panelene kan variere i fleksibilitet, ved at noen er lett bøyelige og andre kan rulles sammen. Fordelen med fleksible panel er at de kan formes etter underlaget.

Monteringsutstyr til solcellepanel finner du her 

Fleksible solcellepaneler kan monteres flush på dekket, noe stadig flere båtprodusenter tilbyr på nye båter
I RAMME: Solcellepaneler i ramme er mindre fleksible med tanke på plassering, men er et relativt rimelig alternativ.

Størrelsen på panelet avhenger av hvor stor plass man har til rådighet om bord. Det er lurt å sette det et sted hvor det er praktisk å ha det slik at det ikke kommer i veien for andre funksjoner.

Komponenter i tillegg til solcellepanelet:

    Festemateriell:
    Til å feste solcellepanelene til taket, dekk eller rekka

Strømkabler:
Til å koble solcellepanelene sammen og transportere strømmen fra panelene til stikkontakten i båten. 

Regulator:
Omformer strømmen som kommer fra solcellepanelene (likespenning, DC) til strøm (vekselstrøm, AC) slik at du får korrekt spenning. 

De fleste monterer solcellepanelet på taket eller på en egnet targabøyle som ofte finnes akter på både langturseilere og skjærgårdsjeeper. Det er viktig at panelet eksponeres mest mulig for solen. Dersom panelet delvis utsettes for skygge vil dette ha effekt for maksimalt utbytte.

Det er også et poeng at festemekanismene er gjennomtenkt for å opprettholde vedlikehold, Man kan også feste panelet i et justerbart feste som kan vris etter solen. Det er mest gunstig om sollyset treffer solcellepanelet i 90 graders vinkel. Det kan plasseres på dekk, båtens tak eller en holder som kan justeres. Husk at stillas og panel skal kunne tåle både vind- og snøbelastning.

Dersom man ikke har et egnet sted eller bare ønsker mer kapasitet er det mulig å ha et løst panel som man tar frem når det passer.

Sjekk ut regulatorer til solcellepanel her!

Ekstra solcellepanel ved behov

Seriekobling vs parallellkobling

Solcellepanelet består av flere solceller som er koblet sammen i serie eller parallell. Flere solcellepaneler kan også bli koblet sammen etter disse koblingsprinsippene. 

Ved seriekobling er den negative polen koblet til den første cellen til den positive polen på den neste cellen. Når cellene seriekobles økes spenningen (Volt). Dersom man dobler antall solcellepanel dobles spenningen (V). 

Ved parallellkobling er cellenes positive poler koblet sammen og cellenes negative poler koblet sammen. Dersom man kobler sammen flere solcellepanel parallelt øker strømmen (Ampere).   

Seriekobling og parallellkobling

Solcellepanel kan seriekobles forutsatt at man bruker en MPPT-regulator som kan håndtere den høyere spenningen fra de seriekoblede panelene. Seriekobling av solcellepaneler øker spenningen (V) uten at strømmen (A) øker. Dette er fordelaktig over lange kabelganger og kablene trenger heller ikke være tykkere da strømmen ikke øker.

I en seriekobling er det i motsetning til parallellkobling viktig at solcellepanelene er identiske med samme spenning og strøm og at hver av dem får ca like mye sol. Det er også mulig å kjøre en kombinasjon for å øke både spenning og strømstyrke.

Målingsenheter

  • Solcellepanelets produksjonsevne måles i effekt Wp (Watt peak, maksimalt). 
  • Strøm som kommer fra panelet måles i ampere (A) 
  • Spenning mellom ledningene fra panelet måles i volt (V). 
  • Effekt (W) er strøm ganger spenning, altså AxV
  • Produsert energi pr dag måles i Watt-timer (Wh)

Effekt

Hvor mye elektrisk energi et solcellepanel genererer avhenger av mengden sollys panelet utsettes for, og størrelsen på solcellepanelet. Flere store solcellepaneler vil naturligvis generere mer strøm enn et lite solcellepanel.

Når man skal gå til anskaffelse av solcellepanel må man se på arealet til solcellen og effekten oppgitt i Watt Peak / Wp. Med peak menes høydepunktet for best mulig effekt under optimale forhold. Det vil si når sola avgir 1000 W per kvadratmeter og panelets temperatur holder 25 C.

Et standard solcellepanel har i dag en effekt på 145 Wp per kvadratmeter. Omkring 18 - 22 prosent av det innfallende sollyset blir omdannet til strøm. Høyere effektivitet gir mer effekt (Wp) per areal (m2).

Et standard solcellepanel vil være nok til å holde liv i et kjøleskap døgnet rundt.

Sjekk ut solcellepanel her!

Når sola skinner produserer solcelleanlegget ditt ren, fornybar energi.

Affiliate

Denne saken er skrevet som innhold av Båtmagasinets redaksjon, helt uavhengig av kommersielle aktører. Redaksjonens oppdragsgiver er leserne, og vi følger Vær-Varsom-Plakaten og Redaktørplakaten. Kjøpslenker i artikkelen henviser til aktører som betaler en provisjon for eventuelle kjøp fra lesere av artikkelen, og som dermed finansierer vårt redaksjonelle arbeid, gjennom affiliate-lenker.